Archiwa kategorii: Słownik kolekcjonera

23 kwietnia 2012

Słownik Kolekcjonera

AWERS I REWERS

Awers i rewers (łac) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno – lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.

Pocztówka przedstawia malowidło ścienne z Pałacu w Mantovie, z Sali Erosa i Psyche. Zbiory Museum Tomatorum

Czytaj dalej

13 marca 2012

Słownik Kolekcjonera

Egzonumia (ang. exonumia) – nauka zajmująca się badaniem, opisem i systematyzowaniem żetonów, medali i innych monetopodobnych przedmiotów, które nie są prawnymi środkami płatniczymi. Nazwa pochodzi od dwóch słów: greckiego exo oznaczającego poza, na zewnątrz oraz łacińskiego nummus czyli moneta.

Czytaj dalej

12 grudnia 2011

Słownik Kolekcjonera

Karta maksimum (karta analogiczna) – Kartka pocztowa z naklejonym znaczkiem pocztowym na stronie z grafiką. Znaczek i widokówka mają podobny motyw graficzny. Czasami motyw graficzny karty maksimum jest powiększonym motywem ze znaczka. Dział filatelistyki zajmująca się tymi kartami nazywa się maksimafilią.

  Czytaj dalej

27 września 2011

Z kolekcjonerskiego słownika

Zapiski z kolekcjonerskiego słownika, to propozycja stworzenia zespołu pojęć i haseł przydatnych w rozwoju wiedzy każdego Kustosza. Zapraszamy do aktualizowania zapisków w swoich sztambuchach i przywracania znaczenia słowom, których na co dzień nie wymawiamy. Każde nowe hasło, jakie uważacie za mało poznane, przyjmiemy z wdzięcznością i opublikujemy w Waszym kolekcjonerskim słowniku w sekcji poradniki.

Czytaj dalej

11 marca 2011

ZBIÓR NIEMIECKO-POLSKICH POJĘĆ I NAZW MILITARIÓW

Zbiór niemiecko-polskich pojęć i nazw militariów w języku zarówno polskim jak i niemieckim – wersja 0.06. Zebrane rzeczowniki posiadają tutaj rodzaj gramatyczny oraz liczbę mnogą oraz tzw. sufiks. Jako, że ze względów czysto semantycznych, czasami trudno jest oddać wiernie znaczenie pewnych pojęć w j. polskim, słownik ten jest stale opracowywany i udoskonalany dzięki kolejnym zgłoszeniom płynącym od samych Kolekcjonerów.

Czytaj dalej

KODY PRODUCENTÓW OKRESU III RZESZY – PORADNIK

Po pierwszej wojnie światowej na Niemcy nałożono sankcje regulujące ich produkcję zbrojną. Powstała potrzeba kamuflowania wszelkiej produkcji zbrojeniowej wymogła różne działania i metody zmierzające do jej skutecznego ukrycia. Uciekano się do najróżniejszych forteli, chociażby takich jak prace nad konstrukcjami czołgów, które prowadzono pod kryptonimem „ciągnik rolniczy”. Inną ważną metodą było ukrycie nazw producentów umieszczanych na wykonanych elementach uzbrojenia w postaci tzw. kodów literowych. Producenci stosowali kody począwszy od 1938 roku aż do końca II wojny światowej.

Czytaj dalej