Medale i odznaki II RP

Odznaka grenadierska

Żeton strzelca wyborowego

Eisernes Kreuz 1939

Order VM tzn. ,,Moskiewski'' - nadanie pośmiertne

Korpusówka JP

Srebrny Znak Korporacyjny Związku Floriańskiego

Order Budowniczych Polski Ludowej - oryginał

Krzyze Walecznych

Krzyż Walecznych 1920

Medal „Braterstwa Broni” - obie wersje medalu

Klamerka z rogatywki

Krzyż Walecznych za kampanię włoską PSZ - 5PAPPanc

Medaille fur deutsche Volkspflege

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały - 1944

Ehrenkreuz 1914-1918

Medal „Braterstwa Broni” wersja II

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

Medal

Za służbę na okrętach....

Mój zbiór VM - oraz Gwiazda Orderowa

Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Byłym Żołnierzom Armii Radzieckiej

KOP Za służbę graniczną

OSP wzór 1947

Wpinka

Krzyż Walecznych + nadanie pośmiertne: L6.

Artyleria Bóg Wojny - Medal 5 Pułku Artylerii

I Dywizjon Samochodowy

"Grunwald - Berlin 1410 - 1945" z legitymacją

Krzyż Walecznych nr 13656 za wojnę 1920 roku

Virtuti Militari - Klasa III Krzyż Kawalerski

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały;Sztandary-Lenino43

11 Pułk Łączności MW Wejherowo

Krzyż Walecznych - Knedler nr;19960; brak wstążki

Krzyż Walecznych - Caritas - L6.

Medal „Braterstwa Broni”

Medal okolicznościowy

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały - Lenino 1943

Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych -1944 z wtórnym nadaniem: L3.

SZKOŁA PODOFICERSKA

Krzyż Walecznych nr: 56097

18 Eskadra Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego MW

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Bojownikom - Krzyż Niepodległości

Medale Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny

Medale Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny

Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Otlicznik

Krzyż Walecznych;wykonanie Londyńskie z błędem:19.

Medal Wojska

Virtuti Militari V klasy - II RP wyk. J. Knedler

50 lat ORP Błyskawica

Krzyż Walecznych: 1946 - 1950 : L6.

Polska swemv obrońcy

Virtuti Militari V klasy - wyk. Moskiewskie - RRR

Odznaka Harcerska

Krzyż Walecznych: 1946-1950 - Tombak: L7.

Odznaka pamiątkowa polskich Huzarów Śmierci

Krzyż Partyzancki + miniatura

1 Pucki Dywizjon Lotniczy

Krzyż Bitwa pod Lenino 1943

PODOFICERSKA SZKOŁA ZAWODOWA

42 Dywizjon Techniczny MW

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Virtuti Militari V klasy - wykonanie Francja

Kriegsdenkmünze 1870-1871 für Kämpfer

Medal ,, Za Zasługi w Obronności Kraju "

Kriegsverdienstmedaille

SZKOŁA OFICERÓW REZERWY

Wpinka

Sława....

Za zasługi w ochronie granic

Virtuti Militari V klasy - II RP wyk. S. Owczarski

Virtuti Militari V Klasy - wyk. A, Panasiuk

Srebrny Krzyż Zasługi RP

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA

Srebrny Krzyż Zasługi RP

Złoty Krzyż Zaslugi - RP po 1990r.

Odznaka wojskowa

SZKOŁA PODOFICERÓW REZERWY

Odznaka

STUDIUM WOJSKOWE

Za zasługi w ochronie granic

Miniatura Krzyża Polonia Restituta

SZKOŁA CHORĄŻYCH

Odznaka 43-go Pułku Strzelców Kresowych

WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA

Krzyż Walecznych - Knedler nr;14821;


Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat