Odznaczenia

Order VM tzn. ,,Moskiewski'' - nadanie pośmiertne

Order Budowniczych Polski Ludowej - oryginał

Krzyze Walecznych

Krzyż Walecznych 1920

Medal „Braterstwa Broni” - obie wersje medalu

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały - 1944

Medal „Braterstwa Broni” wersja II

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta

Mój zbiór VM - oraz Gwiazda Orderowa

Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Byłym Żołnierzom Armii Radzieckiej

Krzyż Walecznych + nadanie pośmiertne: L6.

Artyleria Bóg Wojny - Medal 5 Pułku Artylerii

Virtuti Militari - Klasa III Krzyż Kawalerski

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały;Sztandary-Lenino43

Krzyż Walecznych - Caritas - L6.

Medal „Braterstwa Broni”

Medal Zasłużonym Na Polu Chwały - Lenino 1943

Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych -1944 z wtórnym nadaniem: L3.

Krzyż Walecznych nr: 56097

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Bojownikom - Krzyż Niepodległości

Medale Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny

Medale Siły zbrojne w Służbie Ojczyzny

Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

Krzyż Walecznych;wykonanie Londyńskie z błędem:19.

Virtuti Militari V klasy - II RP wyk. J. Knedler

Krzyż Walecznych: 1946 - 1950 : L6.

Virtuti Militari V klasy - wyk. Moskiewskie - RRR

Krzyż Walecznych: 1946-1950 - Tombak: L7.

Krzyż Partyzancki + miniatura

Krzyż Bitwa pod Lenino 1943

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Za Zasługi dla Obronności Kraju wzór 1966-1991

Virtuti Militari V klasy - wykonanie Francja

Medal ,, Za Zasługi w Obronności Kraju "

Virtuti Militari V klasy - II RP wyk. S. Owczarski

Virtuti Militari V Klasy - wyk. A, Panasiuk

Srebrny Krzyż Zasługi RP

Srebrny Krzyż Zasługi RP

Złoty Krzyż Zaslugi - RP po 1990r.

Miniatura Krzyża Polonia Restituta

Odznaka 43-go Pułku Strzelców Kresowych

Krzyż Walecznych - Knedler nr;14821;

Order Virtuti Militari - PRL lata 1970-1980

Krzyż Walecznych z okuciami Piotr Noworyta

Złoto VM - IV Klasa - kopia z lat 70-tych

Krzyż Zasługi Owczarski

Krzyż Walecznych - Knedler nr :14584 ;Przebitka

VM - wtórnik wykonany w Angli w latach 1942-44

Krzyż Walecznych : 1960-1990 : L13

Order Sztandaru Pracy II Klasy

VIRTUTI MILITARI - V Klasy - kopia grawerska

Order Virtuti Militari - jakiś znajdek ?

Srebrny Virtuti Militari V klasy - Bierutowski

Medal Polska Swemu Obrońcy 1918-1921

Krzyż Walecznych - Knedler nr;8377 ; II RP

Krzyż Walecznych - Knedler nr;29661 - II RP

Order Virtuti Militari z 1831 roku .

Virtuti Militari - II RP/brak kulki/ ale przetrwał

Krzyż Walecznych - lata powojenne ; L6.

Państwowa Odznaka Sportowa

Virtuti Militari V klasy - wyk. Panasiuk

Krzyż Walecznych - Knedler - niski nr: 3994 - RR

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari

Virtuti Militari IV klasy - Kopia z czasów PRL

Krzyż Walecznych : około 1960 r. :L 13.

Virtuti Militari - kolejny V klasy w zbiorach

Krzyż Niepodległości - jeden walczył o przetrwanie

Krzyż Walecznych - 1946-1950: L6.

Krzyż Walecznych - 1946-1950: L7.

Krzyż Walecznych - Knedler nr:37241 - II RP - 4.

Krzyż Walecznych - z lat 1944 - 1945 : 24b.

Baretka Krzyża Grunwaldu II klasy

Srebrny Krzyż Zasługi II RP- sygnowany

Krzyż Walecznych - Bliski Wschód :23.

wpinka Pożyczka Narodowa 1933

Zasłużony Na Polu Chwały 1944 - brąz

Brązowy Krzyż Zasługi RP 1944-1952

Krzyż Walecznych - lata powojenne - L 8a.

Państwowa Odznaka Sportowa (POS)

Krzyż Walecznych - Knedler nr :28193 - II RP - 4.

Krzyż Walecznych - Knedler nr:42859 - II RP - 4a.

Krzyż Walecznych - z lat 1940 - 1944 ? :K 19a.

Medal Bojownikom Niepodległości

Srebrny Krzyż Zasługi RP

Krzyż Walecznych - po 1945 r. ??? ; 25.

Krzyż Walecznych: Spink & Son Ltd.Londyn 1941 ?

Odznaka Straży Pożarnej RP "Za Wysługę XX lat"


Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat