Mundur

Informacje o muzeum

Podziel się Wyślij wiadomość

Odznaki:

Opis muzeum :
Kolekcjonuję przede wszystkim mundury polskie, chociaż nie stronię od zagranicznych, szczególnie sąsiednich państw.
W związku z bardzo szerokim rozumieniem przeze mnie pojęcia "mundur" (bo dla mnie mundur żołnierza zaczyna się od bielizny, piżam, dresów, ubiorów specjalnych, polowych, służbowych, wyjściowych i na galowych kończąc ze wszystkimi dodatkami jakie do tych mundurów przysługują) moja kolekcja obejmuje wiele eksponatów około mundurowych, które z czasem robią się oddzielnymi kolekcjami. I tak mam kolekcję kilkudziesięciu beretów, czapek, hełmów.... rękawic, skarpet, kabur...
Niestety nie mam dostępu do niektórych materiałów źródłowych i czasem zwyczajnie czegoś nie wiem, dlatego bardzo proszę kolegów, (a może i koleżanki) kolekcjonerów o pomoc w prawidłowym oznakowaniu poszczególnych eksponatów.
Moje eksponaty można również obejrzeć w Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie.
USTAWA z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38.)
Art. 10. Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby.
Art. 11. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustanawia mundury, określa osoby uprawnione do ich noszenia oraz wzór i kolor munduru.
Art. 12. 1. Mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny różnić się w sposób widoczny od pozostających pod szczególną ochroną mundurów:
1) Wojska Polskiego, będących symbolem tradycji wolnościowych i postaw patriotycznych Narodu Polskiego;
2) Policji, Straży Granicznej, będących symbolem poszanowania prawa oraz ładu i porządku publicznego.
2. Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister właściwy do spraw wewnętrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Straży Granicznej, mogą wprowadzić, w drodze rozporządzeń, zakaz używania munduru lub jego części, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak określonych w przepisach o ustanowieniu munduru, uwzględniając obowiązujące wzory umundurowania wyjściowego i polowego stosowanego w Siłach Zbrojnych, Policji i Straży Granicznej.
3. Żandarmeria Wojskowa może kontrolować uprawnienia do używania odznak i mundurów wojskowych.

Liczba eksponatów: 7076

Tagi:
czapka ddr lwp mo mundur wojsko zsrr osp psp wop sg sw umundurowanie policja wp

Pozycje w rankingach muzeów:

7   4  


Zobacz kolekcję Orły
Orły
Eksponatów: 131
Zobacz kolekcję Odznaczenia
Odznaczenia
Eksponatów: 76
Zobacz kolekcję Odznaczenia majora A.Myśliwca
Odznaczenia majora A.Myśliwca
Eksponatów: 26
Zobacz kolekcję Odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża
Odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża
Eksponatów: 12
Zobacz kolekcję Odznaczenia innych państw
Odznaczenia innych państw
Eksponatów: 65
Zobacz kolekcję Chińskie odznaczenia
Chińskie odznaczenia
Eksponatów: 45
Zobacz kolekcję Odznaki
Odznaki
Eksponatów: 96
Zobacz kolekcję Absolwentki - odznaki absolwentów szkół wojskowych
Absolwentki - odznaki absolwentów szkół wojskowych
Eksponatów: 29
Zobacz kolekcję ODZNAKI TYTYŁÓW HONOROWYCH WP 1999
ODZNAKI TYTYŁÓW HONOROWYCH WP 1999
Eksponatów: 20
Zobacz kolekcję Naszywki LWP
Naszywki LWP
Eksponatów: 36
Zobacz kolekcję Emblematy wojsk lądowych
Emblematy wojsk lądowych
Eksponatów: 85
Zobacz kolekcję 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
21 Brygada Strzelców Podhalańskich
Eksponatów: 33
Zobacz kolekcję Wojska powietrznodesantowe
Wojska powietrznodesantowe
Eksponatów: 37
Zobacz kolekcję Oznaki 25 BKPow
Oznaki 25 BKPow
Eksponatów: 13
Zobacz kolekcję Emblematy wojsk lotniczych - sił powietrznych
Emblematy wojsk lotniczych - sił powietrznych
Eksponatów: 43
Zobacz kolekcję Oznaki specjalistów wojskowych MW
Oznaki specjalistów wojskowych MW
Eksponatów: 70
Zobacz kolekcję Oznaki specjalistów wojsk lądowych
Oznaki specjalistów wojsk lądowych
Eksponatów: 22
Zobacz kolekcję Emblematy WOP i SG
Emblematy WOP i SG
Eksponatów: 30
Zobacz kolekcję Emblematy różne
Emblematy różne
Eksponatów: 21
Zobacz kolekcję Oznaki korpusów osobowych WP
Oznaki korpusów osobowych WP
Eksponatów: 41
Zobacz kolekcję Oznaki szkolne  WP
Oznaki szkolne WP
Eksponatów: 31
Zobacz kolekcję Marynarka Wojenna - dystynkcje
Marynarka Wojenna - dystynkcje
Eksponatów: 120
Zobacz kolekcję Dystynkcje - pochewki z oznakami stopnia
Dystynkcje - pochewki z oznakami stopnia
Eksponatów: 157
Zobacz kolekcję Dystynkcje WP - prostokątne
Dystynkcje WP - prostokątne
Eksponatów: 63
Zobacz kolekcję Dystynkcje WP
Dystynkcje WP
Eksponatów: 94
Zobacz kolekcję Dystynkcje SG
Dystynkcje SG
Eksponatów: 48
Zobacz kolekcję Dystynkcje do beretów i furażerek
Dystynkcje do beretów i furażerek
Eksponatów: 27
Więcej ..
Kolekcji w dziale: 30.

Dział: NRD / Niemcy


Dział: Numizmatyka


Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat