About

Wersja Polska    English version

 

O MyViMu

 

Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania, poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Stworzyliśmy wirtualny świat, w którym ożywają wspomnienia, a kolekcje otrzepane z kurzu zaczynają znów błyszczeć. Odkrywane są długo strzeżone tajemnice, a poustawiane na wirtualnych półkach eksponaty okazują się być prawdziwymi skarbami.

MyViMu to wiele różnych muzeów Serwis Moje Wirtualne Muzeum składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy kolekcjoner rejestrując się w serwisie ma możliwość założenia swojego wirtualnego muzeum, dodanie zdjęć eksponatów, opisanie i pogrupowanie ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

MyViMu to też narzędzie do katalogowania

MyViMu to również narzędzie do katalogowania. Każdy eksponat można opisać dodatkowymi atrybutami, a następnie dla każdej kolekcji wygenerować zestaw kart inwentarzowych. To właściciel zbioru decyduje które atrybuty będą widoczne dla zwiedzających, a które będą figurowały wyłącznie w jego prywatnym katalogu.

MyViMu to serwis dla różnych kolekcjonerówSwoje zbiory prezentują m.in. fascynaci opakowań, entuzjaści figurek, zbieracze kluczy, miłośnicy monet a także amatorzy fotografii. To tylko niewielki fragment niekończącej się listy przedmiotów, które zbierają kolekcjonerzy zrzeszeni wokół MyViMu. Lista jest i pozostanie otwarta. Nie sposób przewidzieć jakie fanty w swoich domach gromadzą pasjonaci zbieractwa. W serwisie www.myvimu.com wszyscy mają możliwość zaprezentowania swoich kolekcji. Każdy może pochwalić się przedmiotami, które gromadzi od lat.

Kto stworzył MyViMu?Właścicielem serwisu MyViMu.com jest:
MyViMu Spółka z o.o.
ul. Wioślarska 16, 81-001 Gdynia
REGON: 220576994
NIP: 9581588079
KRS: 0000302482

Wysokość wkładu założycielskiego: 50.000 PLN
"MyViMu" jest zastrzeżonym znakiem towarowym w 167 państwach zrzeszonych w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

 

English version

About MyViMu

 

This portal, My Virtual Museum, has been established with the aim of uniting collecting enthusiasts, collectible hunters and all those out there with a passion for getting and keeping all sorts of stuff. A virtual world has been created where memories are brought back to life and dusted off collections begin to radiate a shine again. Long-buried secrets are finally brought to light and the exhibits arranged on virtual shelves appear to be real gems.

MyViMu Comprises a Large Variety of Online Exhibition SpacesMy Virtual Museum portal includes numerous exhibition spaces developed and filled by its users. After having registered on this website, each collector can: establish his/her own virtual museum; upload photos of exhibits; and describe and organise his/her exhibits in collections. Virtual museums can be visited 24 hours a day, 7 days a week - with no restrictions.

MyViMu Is Also a Cataloguing Tool MyViMu is a cataloguing tool as well. Each exhibit can be described with additional attributes; moreover, a set of inventory cards can be generated for each collection. This is the individual Collection Owner who decides which attributes are going to be visible to visitors and which are to be exclusively included in the Owner’s private catalogue.

MyViMu Is a Portal for a Variety of CollectorsHere there are collections displayed by, among others, enthusiasts for collecting boxes, packages and containers, key collectors, coin lovers and people keen on collecting old photographs. This is just a small fraction of never-ending list of exhibits owned by collectors associated with MyViMu portal. The list is, and will stay, open - there is no way to predict what items have been accumulated in collecting enthusiasts’ homes. Right here, at www.myvimu.com, everybody can proudly display their collections. Each collector is free to present and share with the public his/her collections, possibly accumulated for years.

Who Established MyViMu? The owner of the MyViMu portal is:
MyViMu Spółka z o.o.
ul. Wioślarska 16, 81-001 Gdynia, Poland
REGON No.: 220576994
NIP (Tax Identification Number) No.: 9581588079
KRS (National Court Register) No.: 0000302482

The amount of initial capital: PLN 50 000.00
"MyViMu" is a registered trademark in 167 countries affiliated to the World Intellectual Property Organization.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat