Pressoffice

Wersja Polska

English version

Materiały dla mediów

25.07.2011 Ponad 50 000 eksponatów w Wirtualnym Muzeum

W serwisie www.MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum zgromadzono już ponad 50 000 eksponatów z całego świata. Wśród nich znajdują się takie skarby, jak licząca ponad 1000 eksponatów kolekcja pocztówek z Marleną Dietrich, wielkie kolekcje guzików cywilnych i wojskowych, zbiory kustoszy prezentujące kilka tysięcy etykiet piwnych z całego świata. To także setki klamer wojskowych pasa głównego, starych monet i banknotów z całego świata, znaczki, szaty liturgiczne, czapki, broń biała, i wiele innych niesamowitych zbiorów.

"Po roku działania portalu udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę różnych kolekcji" - mówią „kustosze” wirtualnego muzeum - „Wiele z tych zbiorów jest pokazywanych szerszemu gronu odbiorców dopiero po raz pierwszy. Po raz kolejny radujemy się, iż kolekcjonerzy wybrali właśnie MyViMu.com i rozbudowane, ciekawe funkcje serwisu”

Swoje wirtualne muzea zakładają nie tylko kolekcjonerzy indywidualni, ale i instytucje muzealne, izby regionalne i społeczności zgromadzone wokół miast i instytucji kulturalnych. Swoją Wirtualną Salę Tradycji od początku działania serwisu prowadzą żołnierze związani z Wojskową Służbą Geograficzną, materiały promujące małe ojczyzny prezentują członkowie różnych społeczności . W wirtualnych muzeach można oglądać również pamiątki z wielu miast. Zbiory pochodzą z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Leszna, Krotoszyna, Legnicy czy Raciborza. Wśród nich znajdują się tysiące pocztówek, znaczków, monet, biletów czy pamiątkowych kufli. Takie muzea prowadzone w serwisie są świetnym sposobem aktywizowania lokalnych społeczności oraz promocji miast i instytucji kultury.

Informacje o serwisie MyViMu.com MyViMu.com umożliwia kolekcjonerom utworzenie w prosty i szybki sposób własnego "wirtualnego muzeum", w którym mogą zaprezentować swoje niesamowite zbiory.

Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania, poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Stworzyliśmy wirtualny świat, 
w którym ożywają wspomnienia, a kolekcje otrzepane z kurzu zaczynają znów błyszczeć. Odkrywane są długo strzeżone tajemnice, a poustawiane na wirtualnych półkach eksponaty okazują się być prawdziwymi skarbami.

Serwis MyViMu.com składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania 
i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

 

 

 

20.04.2010: Ponad 10 000 eksponatów zgromadzonych w Wirtualnym Muzeum

W serwisie www.MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum zgromadzono już ponad 10 000 eksponatów z całego świata. Wśród nich znajdują się takie skarby jak: licząca 3000 elementów kolekcja guzików cywilnych i wojskowych, 1000 etykiet piwnych z całego świata, 500 odznak górniczych, ponad 300 etykiet zapałczanych z okresu PRL, 290 pocztówek z pracami artysty Piotra Stachiewicza, 135 glinianych gwizdków, ponad 130 miniaturowych figurek Matki Boskiej, a także setki klamer wojskowych, starych monet i banknotów z całego świata, znaczki, flakoniki, czapki, kordziki i wiele innych niesamowitych zbiorów.

„W niespełna trzy miesiące działania portalu udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę różnych kolekcji” - mówią „kustosze” wirtualnego muzeum - „Wiele z tych zbiorów jest pokazywanych szerszemu gronu odbiorców dopiero po raz pierwszy. Cieszymy się, że kolekcjonerzy wybrali do tego celu właśnie MyViMu.com”.

Swoje wirtualne muzea zakładają nie tylko kolekcjonerzy indywidualni, ale i społeczności zgromadzone wokół miast i instytucji. Swoją Wirtualną Salę Tradycji prowadzą żołnierze związani z Wojskową Służbą Geograficzną, a materiały promujące swoje miasto prezentują członkowie Forum Miłośników Gostynina. W wirtualnych muzeach można oglądać również pamiątki z innych miast: Gdańska, Krakowa, Warszawy, Leszna, Krotoszyna, Legnicy czy Raciborza. Wśród nich dziesiątki pocztówek, bilety czy pamiątkowe kufle. Takie wirtualne muzea są świetnym sposobem zaktywizowania lokalnych społeczności i promocji miast.

Informacje o serwisie MyViMu.com

MyViMu.com umożliwia kolekcjonerom utworzenie w prosty i szybki sposób własnego "wirtualnego muzeum", w którym mogą zaprezentować swoje niesamowite zbiory.

Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania, poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Stworzyliśmy wirtualny świat, w którym ożywają wspomnienia, a kolekcje otrzepane z kurzu zaczynają znów błyszczeć. Odkrywane są długo strzeżone tajemnice, a poustawiane na wirtualnych półkach eksponaty okazują się być prawdziwymi skarbami.

Serwis MyViMu.com składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

Informacja prasowa do pobrania:

22.02.2010: Już ponad tysiąc eksponatów w Wirtualnym Muzeum

W serwisie www.MyViMu.com – Moje Wirtualne Muzeum można obejrzeć już ponad 1000 eksponatów z całego świata. Wśród nich znajdują się takie skarby jak kolekcja naszywek służb mundurowych i zbiór monet z wszystkich kontynentów globu, elementy ekwipunku niemieckiego z okresu II Wojny Światowej, modele samochodzików, zbiory pocztówek z różnych miejscowości czy karty kolekcjonerskie z polskich produktów z okresu międzywojennego.

“W ciągu niespełna trzech tygodni działania portalu udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę różnych kolekcji” – mówi Tomasz Topa, jeden z “kustoszów” wirtualnego muzeum – “Wiele zbiorów jest pokazywanych szerszemu gronu odbiorców dopiero po raz pierwszy. Cieszymy się, że kolekcjonerzy wybrali do tego celu właśnie MyViMu.com”.

Swoje wirtualne muzea zakładają nie tylko kolekcjonerzy indywidualni, ale i społeczności zgromadzone wokół miast i instytucji. W “Sali 216″ można znaleźć pamiątki związane z Wojskową Służbą Geograficzną, natomiast materiały związane ze swoim miastem prezentują członkowie Forum Miłośników Gostynina.

“Znalazłem niedawno w piwnicy zbiór pocztówek z Gdańska z lat 70. ubiegłego wieku. Wiele osób interesuje się historią swojego regionu, warto dzielić się takimi znaleziskami z innymi.” – zachęca Topa. Podobnie postępują mieszkańcy innych miejscowości – w wirtualnym muzeum można oglądać również pamiątki z Leszna, Gostynina czy Krotoszyna.

Informacja prasowa do pobrania:

02.02.2010: Rusza serwis MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum

Na początku lutego wystartował nowy serwis dla kolekcjonerów i zbieraczy: www.MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum. MyViMu.com umożliwia kolekcjonerom utworzenie w prosty i szybki własnego „wirtualnego muzeum”, w którym mogą zaprezentować swoje niesamowite zbiory.

Serwis MyViMu.com składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

Jednym z dodatkowych atutów MyViMu.com jest możliwość automatycznego generowania kart katalogowych dla dodanych kolekcji, które można następnie wydrukować i wykorzystać przy inwentaryzacji własnych zbiorów.

MyViMu.com to także możliwość komunikacji z innymi kolekcjonerami. W ramach serwisu działa forum dyskusyjne oraz system prywatnych wiadomości. Każdy kolekcjoner ma również możliwość oceniania i komentowania eksponatów w innych muzeach.

Projekt MyViMu.com zyskał już zainteresowanie Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych, wydawcy czasopism „Odkrywca", „Gazeta Rycerska” i „Archeologia Żywa". Planowane są wspólne działania promocyjne.

Informacja prasowa do pobrania:

Kontakt z mediami:

Damian Czerniewicz
marketing@myvimu.com

Materiały do pobrania:


English version


Materials for the Media

1 January 2012: More than 75 000 exhibits accumulated in the Virtual Museum.

The website www.MyViMu.com – My Virtual Museum provides a display area for more than 75 000 exhibits from all over the world. These include among the others: a 4000-piece-strong collection of military uniform and civilian buttons; 1000 beer labels from all over the world; 500 mining badges; more than 300 matchbox labels from the People’s Republic of Poland period; 290 postcards featuring works by artist Piotr Stachiewicz; 135 clay whistles; more than 130 statuettes of Our Lady; as well as hundreds of military belt buckles, old coins and banknotes from all over the world, stamps, small vases, hats, daggers and many other amazing collections.

“In less than 2 years we have succeeded in accumulating a considerable number of various collections”, say the “curators” of the Virtual Museum. “Many of them are presented to a wider audience for the very first time. We are so glad that collectors have chosen no other website than MyViMu.com”.

Individual collectors are not the only ones to establish their own virtual museums in this website; communities associated with towns and institutions follow suit as well. Servicemen connected with the Military Geographical Service run their Virtual Hall of Tradition, and the Gostynin Enthusiasts’ Forum members display materials promoting their beloved town. Moreover, souvenirs and memorabilia from other towns and cities, for example Gdańsk, Kraków, Warszawa, Leszno, Krotoszyn, Legnica and Raciborz, can be viewed in virtual museums. – among them are dozens of postcards, tickets or commemorative tankards. Such virtual museums provide a superb means for activating local communities and promoting towns and cities.

Information on the website MyViMu.com

MyViMu.com enables collectors to easily and quickly set up their own “virtual museum”, where they can present their amazing collections.

The website My Virtual Museum has been established with the aim of uniting collecting enthusiasts, collectible hunters and all those out there with a passion for getting and keeping all sorts of stuff. A virtual world has been created where memories are brought back to life, and dusted off collections begin to radiate a shine again. Long-buried secrets are finally brought to light, and the exhibits arranged on virtual shelves appear to be real gems.

The website My Virtual Museum includes numerous exhibition spaces developed by its users. Each collector is free to establish their own virtual museum; upload photos of exhibits; and describe and organise their exhibits in collections. Virtual museums can be visited 24 hours a day, 7 days a week, with no restrictions.

Download press releases:

Download press releases:

1 January 2012: More than a 5 000 exhibits already accumulated in the Virtual Museum

More than 5000 exhibits from around the world can already be viewed in the website www.MyViMu. These include real gems; for example, a collection of military patches and another of coins from all continents; pieces of German WW2 military equipment; models cars; collections of postcards depicting a variety of places; and collectible cards attached to Polish products from the interwar period.

“In less than 2 years of the website operation we have succeeded in accumulating a considerable number of various collections”, says Damian Czerniewicz, director of the Virtual Museum “curators”. “Many of them are presented to a wider audience for the very first time”. We are so glad collectors have chosen no other website than MyViMu.com”.

Individual collectors are not the only ones to establish their own virtual museums; communities associated with towns and institutions follow suit as well.

In the “Hall 216” one will find memorabilia associated with the Military Geographical Service, and the Gostynin Enthusiasts’ Forum members display materials promoting their town.

“In a basement I have recently found a collection of postcards depicting the city of Gdańsk from the 1970’s. Many people are keen on the history of their region or area; I do believe that sharing such finds with others is the right thing to do” – these are words of encouragement from Mr Czerniewicz. Dwellers of other towns follow suit – memorabilia and souvenirs from Leszno, Gostynin and Krotoszyn can also be viewed in the Virtual Museum.

Download press release:

02 February 2010: MyViMu – The website My Virtual Museum has been launched

In the beginning of February a new website for collectors has been launched: www.MyViMu.com - My Virtual Museum. MyViMu.com enables collectors to easily and quickly establish their own “virtual museum”, where they can present their amazing collections.

The website My Virtual Museum includes numerous exhibition spaces developed by its users. Each collector is free to establish their own virtual museum; upload photos of exhibits; and describe and organise their exhibits in collections. Virtual museums can be visited 24 hours a day, 7 days a week, with no restrictions.

One of the extra advantages of MyViMu.com is the possibility for automatic generation of inventory cards for added collections, which can subsequently be printed and used during an inventory of one’s collections.

MyViMu.com also provides a platform for communication with other collectors. A discussion forum and a private message system have been made available within the framework of the website. Moreover, each collector is free to assess and comment on exhibits on display in other virtual museums.

The MyViMu.com project has already attracted interest from the Research Institute of History and Geography Awareness (Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych), the editor of periodicals Odkrywca, Gazeta Rycerska and Archeologia Żywa. Joint promotional activities are on the agenda.

Download press release:

Person responsible for contacts with the Media:

Mr Damian Czerniewicz
damian . czerniewicz ( at ) myvimu . com

Download materials:

Ta witryna korzysta z plików cookies. Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. Zamknij komunikat