8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzimy w całym kraju Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Redakcja serwisu MyViMu.com winszuje bibliotekarzom wytrwałości i ciekawych pomysłów na codzienną walkę w propagowaniu wiedzy, nawyku czytania, poszanowania dla słowa drukowanego.

Rezultaty pracy bibliotekarza nie często widoczne są dla wielu. Techniczne umiejętności związane w wypożyczeniem potrzebnej książki czy też właściwie udzielona o niej informacja wydają się lekką, przyjemną pracą oczywiście w otoczeniu nowości wydawniczych czy ciszy bibliotekarskich pomieszczeń. To niepełny obraz: wystarczy, jak twierdzi redakcja wiodącego portalu księgarskiego:   „wczytać się w apele wielu miejskich, gminnych czy szkolnych bibliotekarzy, którzy wciąż potrzebują wydawniczych nowości – niestety fundusze są skromne, często nie wystarcza ich nawet na odbudowę podstawowego ‚zaczytanego’ księgozbioru.

„Kradzieże książek, niszczenie, przedłużanie terminów ich wypożyczeń, to najczęstsze bolączki bibliotekarskiej pracy. Dochodzi do tego częsta ignorancja ze strony nadrzędnych władz postulatów i potrzeb środowiska bibliotekarskiego. Fakt, że co roku wiele w tej materii zmienia się na lepsze nie pozostawia wątpliwości, że praca bibliotekarza w realiach polskiej transformacji jest jedną z bardziej stresujących profesji związanych z szeroko pojętą kulturą.

Bibliotekarze jak co roku przygotowują „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który z powodu bogatego i różnorodnego programu często przeradza się w „Tydzień Bibliotek”. Oprócz „Dni otwartych”, różnego rodzaju wystaw, konkursów czytelniczych, wiele bibliotek ogłosiło „Tydzień przebaczania” dla niesolidnych czytelników. Oto program obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. w wybranych miastach Polski.

Tydzień Bibliotek – 8-15 Maja 2005 w placówkach Woj. Zachodniopomorskiego

Miejska Biblioteka Publiczna w Białogardzie

1.Książka źródło informacji – wystawa informatorów ogólnych i dziedzinowych (MBP w Białogardzie, 8-15.05). 2. „Tydzień przebaczenia” – apel do czytelników o zwrot przeterminowanych książek bez pobierania kar (MBP w Białogardzie, 8-15.05).

Kalendarz imprez powiatu golubsko- dobrzyńskiego

1. „Unia Polsko-Litewska a Unia Europejska – różnice i podobieństwa” – spotkanie młodzieży z historykiem, wykładowcą UMK – – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu,
2. „Promocja gminy Ciechocin” – zorganizowanie imprezy w związku z 50 rocznicą powstania biblioteki gminnej,
– Biblioteka Gminna w Ciechocinie Regionalna Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu,
3. „Tydzień bibliotek w Polsce” – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu Powiatowa Miejska,
4. „Dzień Bibliotekarza i bibliotek” – Sala nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu,
Współorganizator: Powiatowa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu, Biblioteki Gminne,

„Tydzień Bibliotek” w Gliwicach

W tym roku Bibliotekarzez z Gliwic chcą pokazać, że współczesna biblioteka przestaje być instytucją, która jedynie skrzętnie gromadzi książki i czasopisma, i po sumiennym ich opracowaniu wypożycza lub udostępnia na chwilę. Obecnie zbiory biblioteki to także nowe nośniki tekstu, dokumenty dźwiękowe, programy komputerowe, materiały graficzne. Będąc dalej wypożyczalnią lub czytelnią biblioteka pełni rolę kulturotwórczą, starając się sprostać oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych i zawodowych.
Patronat nad akcją, organizowaną z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, objął Waldemar Dąbrowski – Minister Kultury.
Tydzień Bibliotek w Gliwicach ma być okazją do zwrócenia uwagi na wielorakie funkcje, jakie pełni współczesna biblioteka publiczna.
Wystawy zorganizowane w filiach zaprezentują działalność dużych i małych bibliotek. Pokazane zostanie wszystko to, co poza udostępnianiem codziennie się w nich dzieje: spotkania, edukacyjne wystawy, konkursy na różnorodne tematy. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na zbiory i działalność Wypożyczalni Muzycznej i Zbiorów Specjalnych.
Włączając się do ogólnopolskiej akcji Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania tych szczególnych dni.

I. Wystawy
– Biblioteka przy pl. Inwalidów Wojennych 3 „Gliwice – moje miasto” – wystawa fotograficzna Jarosława Jaremusa,
– Filia nr 5, os. Sikornik, ul. Perkoza 12 „Ślady. Cykl świerklaniecki” – Sonia i Ireneusz Botor prezentują akwarele na wystawie „Ślady. Cykl świerklaniecki”. Jak mówią artyści: „Chcielibyśmy, żeby na te prace spojrzeć jak na obrazy, nie tylko jak na historię”. Przedstawione prace rejestrują niszczejące zabytki Śląska.
– Filia nr 9, ul. Czwartaków 18, „Galeria „9” prezentowała…” – Plakaty, foldery, afisze, zdjęcia pokazane na wystawie przypomną działalność wystawienniczą Galerii w latach 1992-2005. Wystawa czynna od 9 maja do 31 maja 2005 r.
– Filia nr 17, os. Milenium, ul. Spółdzielcza 33a „Czy znasz swoją bibliotekę?” – Wystawa ukazuje różnorodne formy pracy kulturalnej i edukacyjnej, organizowanej przez Filię nr 17 w ostatnim dziesięcioleciu na rzecz społeczności lokalnej.

II. Spotkania Autorskie:

– Spotkanie z Małgorzatą Strzałkowską – autorką i ilustratorką książek dla dzieci najmłodszych,
9 maja 2005 r. o godz. 14.00 w bibliotece dla dzieci w Sośnicy, ul. Skarbnika 3,

10 maja 2005 r. o godz. 10.00 w bibliotece dla dzieci przy ul. Kościuszki 17, o godz. 12.00 w bibliotece dla dzieci na Sikorniku, ul. Perkoza 12.
[Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu powinno mieć ze sobą papier, klej w sztyfcie, nożyczki, ołówek i świeże liście.]

– Spotkanie z Izabelą Sową – autorką książek dla młodego pokolenia, szczególnie kobiet
11 maja 2005 r. godz. 12.00 – Biblioteka dla dzieci na Trynku, ul. Piastowska 3, godz. 17.00 – Biblioteka na os. Milenium, ul. Spółdzielcza 33a,

III. Ankieta

Aby poznać opinię mieszkańców miasta na temat Miejskiej Biblioteki Publicznej, w mediach lokalnych i na stronie www biblioteki opublikowana zostanie ankieta z kilkoma pytaniami. Wyniki ankiety poddamy dokładnej analizie i spróbujemy sprostać oczekiwaniom gliwiczan.
Natomiast studentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przeprowadzi w wybranych filiach MBP w Gliwicach ankietę dotyczącą działalności i promocji bibliotek dziecięcych. Ankieta jest anonimowa. Zebrane materiały pomogą jej w przygotowaniu pracy magisterskiej.

IV. Wydłużony czas otwarcia:

W „Tygodniu Bibliotek” wydłużony zostanie czas pracy wszystkich placówek. W poniedziałek, środę i piątek zamiast do godz. 18.00 czynne będą do godziny 20.00. Natomiast we wtorek, czwartek i sobotę do godz. 16.00.

V. Akcja „Książka za książkę”

Kolekcjonerzy książek, płyt i taśm magnetofonowych będą mogli w tym czasie dokonać wymiany z innymi kolekcjonerami, biorąc udział w akcji Książka za książkę.
Do każdej filii MBP będzie można przynieść swoje książki, płyty, taśmy a wśród już zgromadzonych tj. przyniesionych przez innych, wybrać coś dla siebie i to za darmo.
Już teraz zachęcamy do przejrzenia swoich zbiorów, wybrania pozycji do wymiany, i od 9 maja do wymiany w dowolnej filii MBP.

VII. „Czytam więc Jestem”

Taki tytuł będzie nosić broszura dla rodziców. Ma ona zachęcić do czytania dzieciom. Poza wskazówkami dla rodziców, jak wykształcić u dzieci nawyk sięgania po książkę, załączony będzie wykaz książek, w którym sugerowane będą tytuły odpowiednie do wieku dziecka. Broszura, poza biblioteką, będzie dostępna w przedszkolach i przychodniach dla dzieci.

Kalendarium imprez Miejskiej biblioteki publicznej w Mysłowicach.

– Czytelnia Główna – ul. Strumieńskiego 4

04.05 – 16.05 – wystawka: „Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach wczoraj i dziś”,

– Wypożyczalnia Główna – ul. Strumieńskiego 4
09.05 – 13.05 – wystawka: „8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”.

– Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice ul. Oświęcimska 8

08.05 – 15.05 – wystawka: „Tydzień Bibliotek”.

„Biblioteka otwarta dla Ciebie” – Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2005r.

– Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach zaprasza wszystkich czytelników do swoich Filii bibliotecznych. W programie między innymi:

– Miejska Biblioteka Publiczna – Strumieńskiego 4,
Filia biblioteczna nr 2 – Mysłowice ul. Ks. Bończyka 36,
– 9 maja godzina 16.00 konkurs plastyczny dla dzieci pt. „My też świętujemy Dzień Biblioteki”,

Filia biblioteczna nr 7 – Mysłowice ul. Oświęcimska 8
9 – 13 maja – konkursy literacko-plastyczne dla dzieci pt. ”Baśniowy świat książki”. – 9 maja – spotkanie z członkami PZN, prezentacja czytaka i zapoznanie z książką cyfrową,
10 maja godzina 9.00 – lekcja biblioteczna dla uczniów szkół podstawowych pt. „Droga książki”,
11 maja godzina 9.30 – spotkanie biblioterapeutyczne dla przedszkolaków pt. „Kubuś Puchatek”.

Filia biblioteczna nr 8 – Mysłowice – Wesoła ul. 3 Maja 28,
10 maja spotkanie dla najmłodszych dzieci pt. „Pierwsze kroki w bibliotece”,
13 maja spotkanie dla uczniów szkół podstawowych pt. „Nie taki katalog straszny”,

Filia biblioteczna nr 11 – Mysłowice ul. Mikołowska 40
– Od 4 maja do 24 maja kiermasz książek,
10 – 11 maja godzina 9.30 – spotkania czytelnicze dla dzieci połączone z głośnym czytaniem bajek, zabawami i zajęciami plastycznymi.
13 maja godzina 9.00 – lekcja biblioteczna dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.

„Pomorski dzień bibliotekarza i Bibliotek”

Zarząd Okręgu Pomorskiego SBP oraz Biblioteka Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji dnia bibliotekarza

Sala Kolumnowa Klubu Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 (obok Teatru Muzycznego)
18 maja (środa) 2005 r. o godzinie 1100 – W programie: Powitanie zebranych i wręczenie odznaczeń,
– „100 rocznica urodzin Karola O. Borchardta” – „Znaczy kapitan” – morski bestseller – prof. dr hab. Daniel Duda,
– Promocja „Utworów Zebranych” K.O. Borchardta – Ewa Ostrowska,

– Spotkanie towarzyskie

Oddział Gdański SBP zaprasza na wycieczkę do Fromborka,
– W programie:
– zwiedzanie katedry,
– zwiedzanie muzeum M. Kopernika,
– pokaz w planetarium,
– wejście na wieżę widokową,
w drodze powrotnej Kadyny – stadnina koni ,

„Tydzień Bibliotek” – 8 – 15 maja 2005 r. „Biblioteka otwarta dla Ciebie” w Koszalinie

Program:

– Konferencja „Biblioteki Koszalina”

Program konferencji:
– Wykład dra Marka Chojnackiego z UAM w Poznaniu „Biblioteka – czytelnik, wzajemne relacje”,
– Komunikaty o działalności (wystąpienia ilustrowane będą fotografiami i prezentacjami multimedialnymi):
– Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego,
– Głównej Biblioteki Lekarskiej Oddział w Koszalinie,
– Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej, – Bibliotek szkolnych,
-Biblioteki Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej,
– Biblioteki Pedagogicznej,
– Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
– Konferencja prasowa,
– Koszalińska Biblioteka Publiczna – sala
konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1, godz. 9:30

10 maja (wtorek)

– Przed bibliotekami dzieci wręczają przechodniom baloniki – zaproszenia i ulotki o bibliotekach Koszalińska Biblioteka Publiczna, filie biblioteczne Wojewódzki Konkurs Literacki start – cykliczna impreza finałowa konkursu literackiego dla początkujących twórców z województwa zachodniopomorskiego. Konkurs ma przeszło 20-letnią tradycję. Jest rozstrzygany corocznie w maju, każdorazowo bierze w nim udział około 100 poetów i prozaików, przede wszystkim młodzieży. Jak co roku, z okazji podsumowania konkursu wydany będzie tomik zawierający głos jurorów, wyniki konkursu oraz prace nagrodzone i wyróżnione.
Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna – sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1, godz. 17:00

11 maja (środa) – „Dzień Otwarty” – Koszalińska Biblioteka Publiczna – dostępne dla czytelników będą wszystkie działy i magazyny biblioteczne Koszalin, pl. Polonii 1, w godz. 10:00 do 18:00,
– Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Koszalin, ul. Seminaryjna 2 w godz. 9:00 do 17:00,
– Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej Koszalin, ul. Racławicka, w godz. 9:00 do 15:00,
– Biblioteka Klubu Garnizonowego w Koszalinie Koszalin, ul. Andersa 32, w godz. 14:00 do 18:00,
– Biblioteka w Szkole Podstawowa nr 18 ul. Staszica 6, w godz. 9:00 do 15:00,
– Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie i filie w Kołobrzegu, Białogardzie, Świdwinie, Drawsku Pomorskim i Sławnie – dostępne będą wszystkie wydziały i magazyny biblioteczne Koszalin, ul J. Piłsudskiego 62 w godz. 10:00 do 14:00.

– Spotkania z pisarzem Zbigniewem Święchem z Krakowa, autorem m.in. bestsellerowego cyklu „Klątwy, mikroby i uczeni”, dziennikarzem, odkrywcą, członkiem „The Explorers Club”, Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, godz. 11:00,
– Koszalińska Biblioteka Publiczna – sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1, godz. 17:00,

12 maja (czwartek) – „Dzień malucha” w Bibliotece – zajęcia z przedszkolakami w sześciu filiach bibliotecznych Filie biblioteczne nr 1, 3, 6, 9, 11, 12 w godz. 9:00 do 12:00,

– „Święto czytelnika dziecięcego” – impreza cykliczna dla najaktywniejszych czytelników z bibliotek publicznych powiatu ziemskiego koszalińskiego (ok. 50 osób), w tym roku ph. „Bal u Andersena” (zabawy z wykorzystaniem metod pracy pedagogiki zabawy, dramy, arteterapii),
Miejsce: Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Polonii 1 w godz. 10:00 do 12:00

13 maja (piątek)

– „Maraton czytania” – w pięciu filiach bibliotecznych czytane będą książki przez znanych mieszkańców Koszalina Filie biblioteczne nr 3, 6, 9, 11, 12 oraz w Bibliotece Głównej.

„Biblioteka otwarta dla Ciebie” – w Ciechanowie

– Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ogłasza 8 – 15 maja 2005 r. tygodniem bibliotek publicznych. W ramach majowego święta proponujemy wszystkim naszym czytelnikom oraz mieszkańcom Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego następujące formy promocji książki i bibliotek:

– Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza „Akcję powszechnego zwrotu zaległych książek” bez pobierania kar regulaminowych (we wszystkich placówkach, przez cały maj)

Promocję Internetu – w dniach 9 – 14 maja – bezpłatny dostęp do Internetu w Czytelni PBP, ul. Sikorskiego 7, w godzinach 10 – 18
„Kiermasz taniej książki” – w dniach 12, 13, 14 maja, przed Wypożyczalnią Główną PBP, ul. Warszawska 54, godz. 10-17

Wystawę twórczości Marianny Olkowskiej – malarki i poetki z Ciechanowa – cały maj, Wypożyczalnia Główna PBP, ul. Warszawska 54

Wystawkę dla dzieci „200 setna rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena – cały maj, Wypożyczalnia Główna PBP, ul. Warszawska 54,

Wystawkę dla dorosłych – „Literatura – film, słynne ekranizacje słynnych powieści” – cały maj, Wypożyczalnia Główna, ul. Warszawska 54,

Konkurs plastyczny dla dzieci pt: „ Świat bajek Andersena” – rozstrzygnięcie 14 maja, Oddział dla Dzieci PBP, ul. Okrzei 27a, wystawka nagrodzonych prac,
Wystawka – „Nasze najpiękniejsze książki” – cały maj, Wypożyczalnia Nr 1, ul. Okrzei 27a.

Spotkanie z wiernymi czytelnikami, przyjaciółmi bibliotek Ciechanowa – 12 maja, Czytelnia, ul. Sikorskiego 7, godz. 17°°, w programie przewidziano między innymi: wręczenie dyplomów, występ artystyczny dzieci, skromny poczęstunek,
– Wycieczki do bibliotek oraz lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) – cały miesiąc.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

05 – 15.05.2005 – „Tydzień Bibliotek”
11.05.2005 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jubileusz 50-lecia powstania Filii Nr 7 (Biblioteka, ul. Warszawska 9/11);

14.05.2005 – Piesza wędrówka bibliotekarzy przełomem Lubrzanki, trasą: Krajno – Radostowa – Ameliówka – Klonówka – Masłów. Wycieczka organizowana przez Koło Miejskie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach;
9.05 – 31.05.2005 – Wystawa publikacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (ze zbiorów MBP w Kielcach) – Filia Nr 10 (ul. M.Konopnickiej 5);
9.05 – 15.05.2005 – Wystawa kronik – Filia Nr 5 (ul. Warszawska 147);

9.05 – 15.05.2005 – „Baśniowy świat Andersena w mojej rodzinie” – cytaty z baśni Andersena z prezentacją różnych wydań książek – Filia Nr 12 (ul. Zagórska 60);

9, 10, 11.05.2005 – Biblioteka wczoraj, dziś i jutro (pogadanki, konkursy, wystawki) – Filia Nr 5 (ul. Warszawska 147);

8.05 – 13.05.2005 – Uroczyste pasowanie na czytelnika dla najmłodszych w filiach MBP;

10, 13.05.2005 – „Historia pisma”, „Dzień dobry panie Andersenie” (lekcja biblioteczna) – Filia Nr 13 (ul. Naruszewivcza 25);
10.05.2005 – „Baśniowe spotkania z Andrsenem” (lekcja biblioteczna) – Filia Nr 12 (ul. Zagórska 60);

11.05.2005 – „W krainie baśniowej książki” (lekcja biblioteczna) – Filia Nr 6 (ul. Wikaryjska);

12.05.2005 – „Co chcemy wiedzieć o książce i bibliotece” (lekcja biblioteczna dla dzieci ze świetlicy Sióstr Salezjanek „Po drodze”) – Filia Nr 9 (ul. Okrzei 9);

12.05.2005 – Spotkanie dzieci z weterynarzem oraz zwierzętami, zgadywanki z ksiązki „O psie, który jeździł koleją” – Filia Nr 12 (ul. Zagórska 60);

11, 12.05.2005 – Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń” – Filia Nr 2 (ul. Kryształowa 1) i Filia Nr 8 (ul. Żeromskiego 44);
18.05.2005 – „Narysują dla mojej mamy łąkę z kwiatami” – czytanie książek i konkurs rysunkowy – Filia Nr 2 (ul. Kryształowa 1);

7, 14, 21, 28.05.2005 – Wojewódzki Szpital Dziecięcy ul. Langiewicza – czytanie książek dzieciom przebywajacym w szpitalu przez bibliotekarzy MBP.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu.

9 maja 2005 r. – godz. 9.00 –16.00 – – „Dzień otwartych drzwi” – zwiedzamy Bibliotekę „od kuchni”,
-„To co najcenniejsze…” ze zbiorów WBP w Opolu,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza do zwiedzania wystaw:
– „Literatura w komiksie” – dzieła literatury światowej w komiksie i satyrze,
– „8 V Dzie bibliotekarza i bibliotek”,
oraz: – Spotkanie autorskie z Ernestem Bryllem, 16 maja, godz. 18.00, Czytelnia WBP, ul. Piastowska 18, I p.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, we Wrocławiu zaprasza w dniach 9 – 13 maja 2005 r., w godz. 10.00 – 18.00 na Giełdę książki bibliotecznej
W dniach od 9 do 13 maja 2005 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Rynek 58) już po raz 15 organizuje dla wszystkich miłośników książek używanych „Giełdę Książki Bibliotecznej”. Na wyprzedaż ciekawych a często unikalnych pozycji, po symbolicznej cenie, zapraszamy do „Galerii pod Plafonem”, na parterze Biblioteki w godz. od 10.00 do 18.00.
W ofercie znajdzie się kilka tysięcy książek z literatury pięknej polskiej i obcej oraz literatura popularnonaukowa, czasopisma, a także płyty i kasety muzyczne.
Giełdzie książki Bibliotecznej tradycyjnie towarzyszyć będzie loteria książkowa, w której będzie można wygrać wiele atrakcyjnych tytułów dla dorosłych i dla dzieci.
Uzyskane z wyprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla WiMBP.
Również w tym terminie zostanie ogłoszony „Tydzień Przebaczenia” dla czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych u nas zbiorów (dotyczy to tylko Wypożyczalni Głównej).
UWAGA ! „Tydzień przebaczenia” nie dotyczy czytelników, którzy otrzymali upomnienia ostateczne, skierowane na drogę sądową i osób którym kary zostały naliczone przed „Tygodniem przebaczenia”.

„Tydzień Bibliotek” w Bibliotece Jagiellońskiej

Wystawa: „Skarby Biblioteki Jagiellońskiej”,
– od 11 maja do 10 czerwca 2005,
Kurator wystawy: Piotr Hordyński,
Miejsce: sala wystawowa w nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Oleandry 3,
– Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00,

– Uroczyste otwarcie z udziałem Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej 11 maja o godzinie 12.00 poprzedzi obchody Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od poniedziałku do piątku istnieje także możliwość zwiedzenia wystawy z bibliotekarzami. Od godziny 10.00 do 14.00 będą przybliżać eksponowane zbiory:
– w poniedziałki – zbiory rękopiśmienne,
– we wtorki – stare druki,
– środy – grafikę,
– czwartki – zbiory muzyczne,
– piątki – kartografię,

– Wystawa towarzyszy VII Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego – 4 i 5 czerwca.
Zapraszamy do interaktywnego zwiedzania wystawy: w sobotę od 10.00 do 14.00 spotkania „Oko w oko ze skarbami” i „Tajemnice konserwacji książki”, w niedzielę Biblioteka będzie otwarta od 11.00 do 15.00 tylko dla odwiedzających wystawę.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

– Małopolskie Dni „Książka i Róża” i Ogólnopolskie Zakończenie „Tygodnia Bibliotek” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pod honorowym patronatem Waldemara Dąbrowskiego, Ministra Kultury i Janusza Sepioła, Marszałka Województwa Małopolskiego

13 maja – Piątek

Otwarcie wystawy tłumaczeń utworów Stanisława Lema w ramach Festiwalu Lema, który kończy pierwszą w historii, pełną edycję „Dzieł Zebranych Stanisława Lema” przygotowaną przez Wydawnictwo Literackie – godzina 12.00

14 maja – Sobota

– Zwiedzanie Działów WBP przez mieszkańców Krakowa i Małopolski (m.in. poznanie zasad katalogu on-line i prolongowania książek przez Internet) – godz. 8.00 do godz. 19.00,

– Prezentacja nowości wydawniczych przez współpracujące z WBP wydawnictwa oraz księgarnie. – godz. 8.00 do godz. 19.00

– W czasie trwania Majówki po mieście będzie jeździł Tramwaj, w którym poprzez różnorodne działania (np. czytanie interaktywne) mieszkańcy Krakowa poznają zasady korzystania z bibliotek publicznych, dowiedzą się o ich funkcjach, zbiorach, automatyzacji procesów bibliotecznych.
– godz. 11.00 do godz. 17.00

– Zabawa konkursowa dla dzieci pt. „Gdyby książki mówiły” – godz. 10.00 do godz. 17.00,

źródło:  http://www.ksiazka.net.pl/

Podziel się tym artykułem!