„Bezpieczne zbiory – bezpieczne kolekcje”

Program Bezpieczne Zbiory-Bezpieczne Kolekcje jest standardem dokumentacji zabytków i dzieł sztuki, stworzonym w celu identyfikacji obiektów utraconych w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej czy zagubienia.

Jest to ujednolicony sposób opisu dzieła sztuki czy wytworu kultury materialnej o wartości estetycznej, historycznej, materialnej. Należy zaznaczyć, że system ten nie zastępuje profesjonalnej inwentaryzacji obiektów.

System został zbudowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych oraz Krajowy Zespół do walki z przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu Komendy Głównej Policji, przy współpracy środowisk muzealnych z organami ścigania, służbami celnymi, pracownikami rynku sztuki, towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również właścicielami dzieł sztuki i antyków. Jego podstawą były funkcjonujące karty muzealne oraz  zainicjowany przez fundację Jean Paul Getty Trust w 1993 roku i przyjęty przez ICOM system Object ID.

Program Bezpieczne Zbiory – Bezpieczne Kolekcje skierowany jest przede wszystkim do indywidualnych posiadaczy dzieł sztuki i zabytków, jak i kolekcjonerów. Jego odbiorcą może być też Kościół, od wieków gromadzący w świątyniach niekiedy znakomite dzieła sztuki. Istotą programu jest formularz (w wersji podstawowej bądź rozszerzonej), którego wypełnienie pozwala na późniejszą identyfikację utraconych dóbr. Podstawowe opisanie pól i uzupełnienie formularza o odpowiednie zdjęcia nie wymaga specjalistycznej wiedzy – wystarczy uważnie przeczytać informację o tym jak wypełniać kwestionariusz.  Karta identyfikacyjna obiektu w programie Bezpieczne Zbiory-Bezpieczne Kolekcje została bowiem tak zaprojektowana, by posiadacz dzieła sztuki bądź zabytku mógł wypełnić ją samodzielnie. W razie problemów swoją pomocą służą antykwariusze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Antykwariuszy Polskich oraz pracownicy niektórych muzeów.

Dobra dokumentacja zabytków jest niezbędna do ich ochrony – rzadko udaje się odzyskać i zwrócić obiekty, które zostały niedostatecznie opisane i źle sfotografowane. Znane są liczne przypadki, kiedy ujawnione i zabezpieczone przez Policję dobra kultury nie mogły zostać zwrócone pełnoprawnym posiadaczom, ze względu na niedostateczną czy też wadliwą dokumentację, uniemożliwiającą ich jednoznaczną identyfikację.  Wypełnione formularze programu Bezpieczne Zbiory-Bezpieczne Kolekcje przeznaczone są wyłącznie dla właściciela opisywanych dzieł. Dopiero w przypadku kradzieży, zaginięcia czy zniszczenia karta identyfikacyjna obiektu niezwłocznie powinna być przekazana policji. Taki dokument będzie podstawą rejestracji utraconego dzieła w policyjnej bazie danych oraz Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

Jak podaje strona projektu: „Bez dobrej fotografii nie można mówić o wykonaniu pełnej dokumentacji obiektu. Żaden opis nie jest w stanie w pełni i wiernie oddać wszystkich detali i niuansów dokumentowanego przedmiotu.  Tak, jak opis może być niekompletny, uproszczony  i bardziej wprowadzać w błąd niż być pomocnym, tak i fotografia może nie spełniać pokładanych w niej oczekiwań.  W dobie fotografii cyfrowej, kiedy niemal każdy telefon komórkowy wyposażony jest w funkcje aparatu fotograficznego, a ceny tych ostatnich zaczynają się od 200 zł, każdy jest w stanie sam przygotować dokumentację posiadanych kolekcji czy pojedynczych dzieł sztuki i zabytków. „

Końcowy sukces zależy więc od przestrzegania przy fotografowaniu kilku reguł, które także tam zostały przedstawione z całą starannością. Prezentowane na stronie zdjęcia zostały wykonane w warunkach domowych, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym czy mini mikroskopem z możliwością cyfrowej rejestracji obrazu. Członkowie naszej społeczności  wiedzą już, że serwis myvimu.com zachęca i zawsze będzie zachęcał do prowadzenia dokumentacji fotograficznej własnych zbiorów na wystarczającym dla ich bezpieczeństwa poziomie. Mamy nadzieję, iż po zapoznaniu się z treściami opublikowanymi na oficjalnej stronie projektu „Bezpieczne zbiory…” więcej osób zacznie fotografować, katalogować i zabezpieczać swoje kolekcje.

Podziel się tym artykułem!