I Ogólnopolska Konferencja „Wirtu@lna kultura – prawne aspekty rozpowszechniania zbiorów w Internecie” za nami.

W dniu 8 grudnia 2010r. w Hotelu „Parkowa” w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Wirtu@lna Kultura, której honorowym patronem została Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, a  Patronem Medialnym imprezy było MyViMu.com

 

Udostępnianie dóbr kultury w Internecie to wyzwanie, ale jednocześnie olbrzymi problem prawny, a jak wiadomo w prawie nic nie jest oczywiste! Czy można digitalizować zbiory? Czy katalogi on-line są dopuszczalne jako forma promocji wystawy? Czy legalne jest pokazywanie wizerunków muzealiów w Internecie? Jak to naprawdę jest z biblioteką cyfrową? Jak wykorzystać „kruczki prawne” dla upowszechniania kultury. Na te i wiele innych pytań odpowiadali uznani eksperci z prawa autorskiego.

Pretekstem do jej zorganizowania była próba odpowiedzi na pytanie „Czy prawo autorskie zablokuje dostęp do kultury”? Podczas wystąpień poruszane były najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w kulturze m.in. digitalizacja zbiorów bibliotecznych, rozpowszechnianie muzealiów w sieci, możliwość rozpowszechniania anonimowych fotografii i wiele, wiele innych zagadnień niezwykle istotnych dla instytucji kultury.

Konferencja miała wymiar praktyczny. Wśród prelegentów pojawili się specjaliści, którzy z autopsji, znają problemy związane z digitalizacją zbiorów oraz prezentacji treści na stronach internetowych instytucji kultury. Byli nimi m.in: mec. Rafała Golat – radca prawny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor wielu pozycji z zakresu prawa autorskiego. Przedstawił on istotne zagadnienia związane z digitalizacją zbiorów i materiałów bibliotecznych. Następnie głos zabrała mec. Monika Brzozowska – ekspert z zakresu prawa autorskiego, autorka książki „Prawo autorskie w kulturze. Praktyczny przewodnik po zakamarkach prawa autorskiego w teatrach, muzeach i innych instytucjach kultury”. Omawiając dopuszczalność promocji wystaw, katalogów, wydawnictw on-line, wskazywała na praktyczne aspekty związane z problematyką tzw. dozwolonego użytku publicznego. Uczestnicy chętnie włączali się w te tematy, zadawali liczne pytania i sugestie, wymieniali się własnymi doświadczeniami w tej kwestii.


Kolejnym tematem było zagadnienie rozpowszechniania muzealiów w sieci – prawa i obowiązki instytucji kultury. Wykład zaprezentowany przez dr Kamila Zeidlera – pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, autora wielu publikacji z zakresu prawa w kulturze, wzbudził zainteresowanie również z uwagi na problematykę opłat pobieranych przez muzea.

Damiana Mądryaplikant radcowski i specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej – przybliżył zgromadzonym tematykę związaną z internetowymi wydaniami encyklopedii i atlasów jako formę udostępniania zbiorów instytucji kultury. O rozpowszechnianiu treści on-line dla potrzeb osób niepełnosprawnych opowiedział mec. Piotr Łada adwokat, absolwent kulturoznawstwa oraz prawa, aktywnie publikuje w „Sztuka.pl” oraz „Renowacje i Zbytki”. Ostatni wykład na temat: Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie – uregulowania prawne rozpowszechniania zbiorów w sieci poprowadziła mec. Monika Brzozowska. Cieszył się on sporym zainteresowaniem i żywą dyskusją wśród uczestników konferencji, która zgromadziła blisko 60 osób.

Była to bez wątpienia pierwsza tego typu Konferencja, ukazująca w sposób holistyczny problematykę rozpowszechniania treści w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów instytucji kultury (muzealia, eksponaty, fotografie, zbiory biblioteczne itp.). By dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tej konferencji zachęcam wejść na stronę www.wirtualnakultura.pl. Tam także znajdują się informacje o kolejnych przygotowywanych konferencjach, które prezentują najbardziej aktualne problemy związane z e-kulturą.

Podziel się tym artykułem!