Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych – Policja w walce o zabytki

Blisko trzysta zabytków i dzieł sztuki utraconych po II wojnie światowej z terenu województwa zachodniopomorskiego znalazło się w książce szczecińskiego policjanta Marka Łuczaka pt. „Policja w walce o zabytki”.

Publikacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie: „Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego” powstała przy udziale Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Książkę zaprezentowano 30 grudnia 2011 r. podczas konferencji prasowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Katalog wraz ze zbiorem zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom powstał z myślą o ich bezpieczeństwie, ale i w nadziei na odzyskanie chociaż części utraconych obiektów i przedmiotów. Jest to pierwsze takie kompendium wiedzy o utraconych zabytkach oraz ich ochronie w Polsce, stworzone przez policję.

Od 1945 roku łupem złodziei padło wiele cennych przedmiotów, w tym również z terenu powiatu stargardzkiego. W katalogu znalazły się m.in. średniowieczne rzeźby z kościoła w Bobrownikach (gmina Chociwel), które zniknęły bez śladu w latach 60 i 70 XX wieku. Aspirant Łuczak zebrał zdjęcia rzeźb, cennych, kościelnych przedmiotów jak świeczniki czy chrzcielnice oraz dzieł malarskich i wiele innych zabytków, które zaginęły z kościołów, urzędów i muzeów.

Publikacja trafi wkrótce do jednostek policji na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wszelkich instytucji zajmujących się ochroną zabytków. Zdjęcia wraz z ich opisem, miejscem i datą kradzieży oraz przepisy prawne dotyczące ochrony zabytków, to pomoc dla funkcjonariuszy w próbach odzyskania utraconych dzieł, przedmiotów itp. Książka „Policja w walce o zabytki” nie trafiła do sprzedaży, jej treść dostępna jest obecnie na stronie internetowej KWP :  LINK

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Dlatego też troska o ochronę przedmiotów i obiektów kultury materialnej pozwala, z jednej strony na wyróżnienie cech charakterystycznych dla naszej kultury, z drugiej uświadamia, że polska spuścizna jest częścią uniwersalistycznych wartości Europy.

Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości Polaków. Najczęstszym zagrożeniem dla zabytków są kradzieże, akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie zabytku, zniszczenia na skutek pożarów i powodzi. W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Policja prowadzi szeroką współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w kampaniach informacyjnych poświęconych m.in. zasadom właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków.

Najczęściej popełniane przestępstwa dotyczące zabytków to:

kradzież z włamaniem,
kradzież,
niszczenie i uszkodzenie zabytku,
paserstwo,
wywóz zabytku za granicę bez wymaganego pozwolenia,
podrabianie, przerabianie zabytku (fałszerstwo),
oszustwo,
przywłaszczenie.

Instytucje współpracujące z Policją, odpowiedzialne za szeroko rozumianą ochronę zabytków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (d. Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych)
Narodowy Instytut Dziedzictwa (d. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
Ministerstwo Finansów (służba celna)
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
Konferencja Episkopatu Polski
Biblioteka Narodowa
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

W przypadku uzyskania lub posiadania informacji o przestępstwach związanych z problematyką przestępczości przeciwko dobrom kultury
zadzwoń lub napisz:

KWP w Białymstoku
Wydział Kryminalny
ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok,
tel. (085) 677-31-70, fax (085) 677-31-71,
e-mail: kryminalny@podlaska.policja.gov.pl

KWP w Bydgoszczy
Wydział Kryminalny
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz,
tel. (052) 525-53-00, fax (052) 525-55-83,
e-mail: kryminalny@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

KWP w Gdańsku
Wydział Kryminalny
ul. Okopowa 15, 80-891 Gdańsk,
tel. (058) 321-59-30, fax (058) 321-57-33,
e-mail: ttrybus@pomorska.policja.gov.pl

KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Kryminalny
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. (095) 721-17-70, fax (095) 721-17-95,
e-mail: nacz.krym@lubuska.policja.gov.pl

KWP w Katowicach
Wydział d/w z przestępczością przeciwko mieniu
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice,
tel. (032) 200-27-70, fax (032) 200-27-55,
e-mail: mienie@slaska.policja.gov.pl

KWP w Kielcach
Wydział Kryminalny
ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,
tel. (041) 349-24-00, fax (041) 349-24-05,
e-mail: kryminalny@swietokrzyska.policja.gov.pl

KWP w Krakowie
Wydział Kryminalny
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków,
tel. (012) 615-44-00, fax (012) 615-44-09,
e-mail: zabytki@malopolska.policja.gov.pl

KWP w Lublinie
Wydział Kryminalny
ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin,
tel. (081) 535-44-11, fax (081) 535-45-02,
e-mail: kryminalny@kwp.lublin.pl

KWP w Łodzi
Wydział Kryminalny
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź,
tel. (042) 665-21-30, fax (042) 665-17-65,
e-mail: zppdn@lodzka.policja.gov.pl

KWP w Olsztynie
Wydział Kryminalny
ul. Partyzantów 6/8, 10-590 Olsztyn,
tel. (089) 522-55-40, fax (089) 522-55-45,
e-mail: kryminalny@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

KWP w Opolu
Wydział Kryminalny
ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,
tel. (077) 422-22-32, fax (077) 422-22-34,
e-mail: krym@opolska.policja.gov.pl

KWP w Poznaniu
Wydział Kryminalny
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań,
tel. (061) 841-37-50, fax (061) 841-40-16,
e-mail: zabytki@wielkopolska.policja.gov.pl

KWP w Radomiu
Wydział Kryminalny
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom,
tel. (048) 345-26-34, fax (048) 345-28-07,
e-mail: kryminalny@mazowiecka.policja.gov.pl

KWP w Rzeszowie
Wydział Kryminalny
ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów,
tel. (017) 858-23-25, fax (017) 858-23-29,
e-mail: kryminalny@podkarpacka.policja.gov.pl

KWP w Szczecinie
Wydział Kryminalny
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,
tel. (091) 821-17-25, fax (091) 821-17-23,
e-mail: zkocieba@szczecin.policja.gov.pl

KWP we Wrocławiu
Wydział Kryminalny
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław,
tel. (071) 340-36-65, fax (071) 340-34-03,
e-mail: kryminalny@dolnoslaska.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Wydział Kryminalny
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,
tel. (022) 603-63-13, fax (022) 603-64-10,
e-mail: ksp.wkryminalny@policja.waw.pl

W wyjątkowych sytuacjach:

Komenda Główna Policji
Biuro Kryminalne Wydział Kryminalny
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
tel. (022) 601-20-35, fax (022) 601-28-93,
e-mail: dziedzictwonarodowe@policja.gov.pl

Podziel się tym artykułem!