Konkurs firmy Ubisoft – dopisz opowieść brata Kosmy i … Sławy

Najnowsza odsłona bohaterów magii i potęgi Gra Might & Magic: Heroes 6 jest kolejną grą Ubisoft z długiej już, pełnej tradycji serii gier Fantazy. Aby cała magia pozostała tam na zawsze a może nabrała większej mocy, zapraszamy do konkursu organizowanego przez firmę na naszych łamach.

To Konkurs dla Każdego, kto ma ochotę puścić wodze fantazji. Fajna nagroda na Święta w postaci gry Might and Magic Heroes 6 za pierwsze miejsce zachęca do zapoznania się z  grą i warunkami konkursu. Dodatkowo nagrodami są torba na ramię za drugie miejsce, oraz kubek za miejsce trzecie. Obok tego wszyscy użytkownicy, którzy wezmą udział w konkursie zostaną nagrodzeni pamiątkową monetą MyCon. Poniżej garść magii.

Podstawy zabawy nie uległy istotnej zmianie od premiery pierwszej części tej gry, czyli od 16 lat. To dalej gra podzielona na trzy wyraźne segmenty zabawy – eksplorowanie mapy świata, walkę i rozbudowę miasta. Klasyczny schemat nadal tu działa i cieszy się uznaniem.

Rozgrywka wygląda podobnie jak przed latami. Widzimy herosa stojącego na kolorowej mapie przedstawiającej krainę pełną magicznych stworzeń i ciekawych miejsc. Co turę wykonujemy ruch podczas którego eksplorujemy ten fantastyczny świat lub podejmujemy walkę z grupami przeciwników.

Cała akcja gry toczy się jeszcze przed wydarzeniami z piątej części tej serii. Opowieść skupiona jest wokół pięciu dzieci księcia Sławoja z dynastii Gryfów. Każdy jego potomek włada innym ludem i oczywiście marzy o tym aby pomścić śmierć swojego ojca.

Scenarzyści dwoili się i troili, aby historia była interesująca. Otrzymujemy historię Fantazy pełną zdrad, złych demonów wyruszających podbijać świat.

Na całe szczęście historia, może być dopisana także przez Was. Kontynuując historię monety brata Kosmy, którą od teraz będziemy nazywać 'MyCon’, proponujemy dopisanie jej dalszego ciągu w ramach konkursu organizowanego przez firmę Ubisoft.

Zapraszamy do puszczenia wodzy fantazji i snucia opowieści poświęconych kolejnej postaci, jaka ma do czynienia z monetą brata Kosmy – MyCon. Tym razem jest nią Sława syn Pawła, bohater gry Might & Magic.

Sława na swojej drodze spotyka w znanych tylko Wam okolicznościach tajemniczą monetę MyCon. Co z tego wyniknie i dla kogo, można dowiedzieć się z regulaminu konkursowego zamieszczonego poniżej. Dla przypomnienia podajemy fragment opowiadania, gdzie tym razem pojawia się także Sława, syn Pawła… Odtąd można snuć jesienno-zimową opowieść.

Ostatnich dwóch jeźdźców wpuszczono do miasta. Kołysząc się ze zmęczenia, piórami przyłbic zamiatali opuszczane już zęby krat wielkiego gdaniska. Wpadając pospiesznie przez bramne strzelnice, promienie zachodu ostatnimi refleksami celnych grotów, grzęzły w błonach okien położonej naprzeciw karczmy.

Za ławą siedział Sława. Sącząc sfermentowany jęczmień, przez szparę w błonie uważnie obserwował dwie odziane w zakonne płaszcze postacie. W obejmującej miasto szarówce majaczyły jeszcze dwa, ciemne krzyże, uginające się pod trudem wędrowców…

Nagrodami w konkursie są gra Might and Magic Heroes 6 za pierwsze miejsce,  torba na ramię za drugie miejsce,  kubek za trzecie miejsce. Obok tego wszyscy użytkownicy, którzy wezmą udział w konkursie zostaną nagrodzeni pamiątkową monetą MyCon. Uwaga: udział w konkursie potwierdzony będzie przez wpisanie opowiadania  na forum serwisu.

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem konkursu jest Hill & Knowlton Poland Sp. z o.o.
ul. Racławicka 95, 01-318 Warszawa
NIP: 521-10-04-285
KRS: 0000104923
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 listopada 2011 roku i trwać będzie do dnia 4 grudnia 2011 roku włącznie. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane w okresie od 25 listopada 2011 r. do 4 grudnia 2011 r.,włącznie wyniki ogłoszone zostaną 8 grudnia 2011 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest zarejestrowana na serwisie www.MyViMu.com
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie MyViMu.com i przesłanie na adres e – mail: [email protected] odpowiedzi na pytania konkursowe (opowiadania )  oraz zmieszczenie opowiadania na forum serwisu MyViMu.com.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs polega na zaprezentowaniu opowiadania, jakie należy dopisać do historii bohatera gry „Might & Magic: Heroes 6 ( Sławoj spotyka na swojej drodze tajemniczą monetę MyCon…) Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy [email protected] w treści maila dołączając swoją nazwę użytkownika na www.MyViMu.com (podawaną podczas rejestracji). Należy je także prezentować na przygotowanym do tego celu wątku na forum serwisu MyViMu.com. Samo wysłanie odpowiedzi na wskazany e-mail nie kwalifikuje do udziału w konkursie. Jedno zgłoszenie nie zastępuje drugiego.
3.2. Ocena przesłanych opisów dokonana zostanie przez Organizatora. W przypadku więcej niż jednej zakwalifikowanej do nagrodzenia odpowiedzi (opowieści), o zwycięstwie w kolejności decyduje treść zawarta w odpowiedziach (opowieściach). Nagrodami w konkursie są gra Might and Magic: Heroes 6 za pierwsze miejsce, torba na ramię za drugie miejsce, kubek za trzecie miejsce. Obok tego wszyscy użytkownicy, którzy wezmą udział w konkursie zostaną nagrodzeni pamiątkową monetą MyCon.
3.3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na blogu: http://myvimu.com/blog/ oraz na forum strony internetowej www.MyViMu.com
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną również powiadomieni pocztą elektroniczną i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe. Nagrody zostanie przesłane pocztą w przeciągu dwóch tygodni po otrzymaniu danych adresowych przez organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych.
4.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected]

Oficjalna strona gry

Opracował: Damian Czerniewicz

Podziel się tym artykułem!