Krótki przegląd mijającego tygodnia (07.06)

Gdańska archeologia w 3D

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku może się pochwalić udaną próbą cyfrowej digitalizacji jednego z zabytków ze swojej kolekcji. Naukowcy za pomocą skanningu 3D stworzyli model tzw. urny (popielnicy) twarzowej pochodzącej z wczesnej epoki żelaza, z okresu Hallstatt D (ok. 500-400 r. p.n.e.). Gliniane naczynia o cechach antropomorficznych były charakterystyczne dla kultury pomorskiej. Wykorzystywano je do przechowywania skremowanych ludzkich szczątków. Zeskanowana ostatnio urna została odkryta na prastarym cmentarzysku w miejscowości Niepoczołowice (gm. Linia, pow. wejherowski, woj. pomorskie). Model posłużył do druku, również w 3D, kopii artefaktu. Za pomocą formy odlewniczej wykonano ponadto kilkaset mniejszych, gipsowych naczyń. Gdańscy archeolodzy planują wykorzystać gipsowe kopie podczas zajęć edukacyjnych w trakcie festiwalu “Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura”, który odbędzie się w dniach 13-16 czerwca br. w Biskupinie

Wyspiański wraca do Polski

Po ponad 70 latach obraz Stanisława Wyspiańskiego “Portret panien Bobrówien” z 1894 r. wrócił do Polski. Obraz został sprowadzony z Kanady, gdzie znajdował się od 1947 roku w kolekcji prywatnej. Pastel na papierze o wymiarach 90×120 cm wciąż będzie znajdował się w rękach prywatnych, jednak już na terenie Polski. Wcześniej dzieło zostanie udostępnione szerokiej publiczności na wystawie “Wyspiański. Posłowie”, która od połowy maja br. jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy brać udział w powrocie dzieła do Polski. Sprowadzenie tego obrazu z Kanady było dla nas dużym wyzwaniem. Z uwagi na technikę (pastel jest jedną z najmniej trwałych technik malarskich) obraz musiał być transportowany w odpowiedniej pozycji i w odpowiednich warunkach. Istotna była również dodatkowa amortyzacja, by chronić dzieło przed szkodliwymi drganiami – informuje Dom Aukcyjny Agra Art. Spieszcie do krakowskiego muzeum póki czas!

Historia uzbrojenia na warmińskiej wystawie

Od wczoraj, 6 czerwca, na zamku w Lidzbarku Warmińskim można oglądać czasową wystawę zabytkowego uzbrojenia ochronne i obronne z czasów od XIV do XX wieku. Prezentowana kolekcja jest częścią zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Pojawia się na niej około 250 zabytkowych obiektów, które w przekrojowy sposób obrazują zmiany, jakie zachodziły w uzbrojeniu na przestrzeni wieków. Wśród nich znalazły się m.in. średniowieczny hełm turniejowy, zbroja kolcza piechoty środkowoeuropejskiej z przełomu XV i XVI w., jeden z trzech zachowanych w północnej Polsce koncerzy z XV w. czy zbroja kirasjerska zachodnioeuropejska pochodząca z 2 ćw. XVII w. Ważną część lidzbarskiej wystawy stanowi broń biała, w tym broń sieczna (miecze, szable, bagnety), drzewcowa (halabardy, kopie i piki) i obuchowa (piernacze, topory). Prezentowany jest też zbiór ręcznej broni palnej, w tym hakownice, muszkiety, karabiny, strzelby i pistolety oraz lufy dział jako przykłady broni artyleryjskiej.
Większość eksponatów pokazanych na wystawie przeszło konserwację w Pracowni Konserwacji Metali Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podziemne fortyfikacje w Poznaniu dostępne

Podziemia ronda Kaponiera znajdującego się na zachód od ścisłego centrum Poznania, gdzie znajdują się pozostałości podziemnych fortyfikacji, będą dostępne dla zwiedzających! Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na „adaptację, zagospodarowanie i udostępnienie zwiedzającym Kaponiery Kolejowej w Poznaniu”. Kaponiera Kolejowa powstała w 1872 r. i wchodziła w skład Twierdzy Poznań. Służyła ochronie przebiegających już wówczas tamtędy poznańskich linii kolejowych do Torunia i do Stargardu. Zwycięska oferta zakłada, że za 100 tys. zł podziemia Kaponiery zostaną odpowiednio przygotowane i zaadaptowane do celów ekspozycyjnych i edukacyjnych. Później od 20 czerwca do 30 września – w każdy weekend – mają się odbywać „ogólnodostępne, bezpłatne działania”, np. bezpłatne wycieczki z przewodnikiem, zajęcia, a nawet „wydarzenia kulturalno-rozrywkowe”. Co najważniejsze podziemia będą dostępne podczas Dni Twierdzy Poznań, które odbędą się pod koniec sierpnia br. Część dawnej twierdzy można oglądać na co dzień przez szybę z podziemnego przystanku Pestki znajdującego się pod rondem.

Cyfrowe archiwum fotografii Bliskiego Wschodu

Dzięki Arab Image Foundation, libańskiej organizacji non-profit, ponad 20 tys. archiwalnych zdjęć Bliskiego Wschodu obejmujących okres od połowy XIX wieku aż po czasy współczesne jest dostępnych online. W archiwach fundacji znajduje się obecnie ponad 500 tys. fotografii z krajów arabskich, wykonanych przez niemal 1000 fotografów zawodowych i amatorów. Kilkadziesiąt tysięcy z nich właśnie udostępniono w cyfrowej wersji archiwum do pobrania za darmo. Większość z nich to portrety i zdjęcia rodzinne, ale nie brakuje również fotografii np. z kronik filmowych. Wszystkie zdjęcia udostępnione zostały nieodpłatnie na użytek niekomercyjny, co oznacza, że możemy swobodnie z nich korzystać i publikować je w internecie przy uwzględnieniu informacji o prawach autorskich. Więcej na stronie: http://arabimagefoundation.com/

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze nie są publikowane automatycznie! Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora