Krótki przegląd mijającego tygodnia (17.07)

Wiosna w Muzeum Narodowym w Kielcach

fot. artinfo.pl

Obraz Jacka Malczewskiego “Wiosna” z 1914 r. trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Obraz po raz ostatni prezentowany był na wystawie w Krakowie w lipcu 1939 r. W czerwcu bieżącego roku dzieło pojawiło się na aukcji “Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie” w Desa Unicum i zostało nabyte za pośrednictwem portalu artinfo.pl przez prywatnego kolekcjonera za 2,24 mln zł.. Zgodnie z umową depozytową obraz prezentowany będzie w Muzeum Narodowym przez pięć lat. “Wiosna” prezentowana jest w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, gdzie Malczewskiemu poświęcona jest jedna z sal. Można w niej zobaczyć 24 obrazy artysty.

Polichromia odnaleziona podczas prac konserwatorskich

fot. Facebook Fundacja Dziedzictwa Kulturowego

W kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa, wchodzącym w skład barokowego zespołu klasztornego oo. dominikanów w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie trwa kolejny etap prac konserwatorskich. Tegoroczny plan działań obejmuje konserwację dekoracji sztukatorskich oraz portalu prowadzącego do Kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa wraz z fragmentem dekoracji sztukatorskiej nad portalem. Konserwatorom już pod XVIII-wiecznymi tynkami udało się odnaleźć nieznaną dotąd polichromię z przedstawieniem anioła. Konserwatorzy zabezpieczają malowidło. W przyszłości wykonane zostaną pełne prace konserwatorskie. Zadanie jest realizowane przez zespół pod kierownictwem Anny Kudzi. Prace realizowane są przez partnera Fundacji – Towarzystwo Tradycji Akademickiej, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szlak Zabytków Techniki zaprasza zwiedzających

fot. zabytkitechniki.pl

Kolejne obiekty na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego otwierają się dla zwiedzających! Na szlaku znajduje się kilkadziesiąt obiektów poprzemysłowych w 26 różnych miastach, we władaniu samorządów, dużych koncernów i właścicieli prywatnych. To zabytki związane z górnictwem (węgla i srebra), hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, ceramiką, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Szczególną popularnością cieszą się m.in. Kopalnia Guido w Zabrzu, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich, Muzeum Tyskich Browarów Książęcych czy Browar w Żywcu. Dwa obiekty znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pełną listę obiektów można znaleźć na stronie internetowej www.zabytkitechniki.pl. Możliwe jest również zwiedzanie wirtualne.

Unikatowa maszyna szyfrująca trafi do Polski

fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o cenny dla polskiej kultury materialnej egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma skonstruowanej przez polski wywiad. Do czasu wybuchu II wojny światowej wyprodukowano w Polsce prawdopodobnie kilkadziesiąt egzemplarzy maszyny. Większość zostało jednak zniszczonych w trakcie ewakuacji. Przerwana w 1939 r. w Warszawie działalność podjęta została po wojnie w Londynie, na emigracji niepodległościowej i to z tego zbioru pochodzi egzemplarz, który zostanie przekazany MHP przez Instytut Piłsudskiego w Londynie. Maszynę można było niedawno oglądać w Londyńskim Muzeum Techniki na wystawie „Top Secret: From Ciphers to Cyber Security”. W przyszłości można ją będzie zobaczyć w nowej siedzibie Muzeum na warszawskiej Cytadeli.

Muchozol pod ochroną

fot. Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Zlokalizowany na elewacji tylnej budynku przy ul. Targowej 22 w Warszawie mural reklamowy trafi do rejestru zabytków! Mural powstał w latach 70. XX w. na dwóch tylnych ścianach oficyny dawnej kamienicy Dominika Cichockiego i stanowi reklamę produktów biobójczych – owadobójczych i dezynfekcyjnych (Molozol, Muchozol, Sanitozol), produkowanych przez Zakłady Chemiczne „Azot” w Jaworzynie. Sam budynek, na którym umieszczony jest mural, figuruje w gminnej ewidencji zabytków i znajduje się na terenie układu urbanistycznego ulicy Targowej (nr rej A 865). Mural posiada wartości historyczne, jako jeden z nielicznych zachowanych obiektów reklamy wielkoformatowej na terenie Warszawy powstałej w latach 70. XX w. oraz element współtworzący wizualną tożsamość tego rejonu Pragi – informuje Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Podziel się tym artykułem!

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze nie są publikowane automatycznie! Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora