Krótki przegląd mijającego tygodnia (21.08)

Wirtualne puzzle w służbie historii

Archiwum Państwowe w Olsztynie w celu przybliżenia historii plebiscytu przeprowadzonego w 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu przygotowało… wirtualne puzzle! W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich i Prus Zachodnich. Nad przebiegiem głosowania czuwały komisje międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów. Elektroniczne puzzle przygotowane przy pomocy oryginalnych stuletnich zdjęć, ulotek, plakatów i map mają służyć zaprezentowaniu wydarzeń regionu w przystępny i niekonwencjonalny sposób. Odnośnik do historycznych puzzli zamieszczono na stronie internetowej olsztyńskiego Archiwum Państwowego.

Sensacyjne odkrycie w elbląskim parku

fot. RG, portel.pl

Podczas prac remontowych alejek jednego z parków (a dawnego cmentarza kościoła św. Anny) w Elblągu odnaleziono płytę z nagrobka Eduarda Wittka, znanego elbląskiego budowniczego organów z przełomu XIX i XX wieku. Eduard Wittek żył w latach 1857-1927. Był organmistrzem, zasłużonym mieszkańcem Elbląga i właścicielem firmy, która mieściła się przy ul. Studziennej (dawniej Wilhelmstrasse), dostarczającej organy do Prus Zachodnich, Rosji i Austrii. W 1906 r. Eduard Wittek otrzymał tytuł Nadwornego Dostawcy Organów Jego Królewskiej Wysokości Księcia Leopolda von Preussen. Odnaleziona płyta jest w zachwycająco dobrym stanie. Umieszczono na niej m.in. uskrzydloną postać chłopca (putto) grającego na organach nawiązującą do dawnego logo firmy umieszczanego na nagłówkach papierów firmowych oraz cytat – fragment psalmu 90,10. Płyta została niezwłocznie zabezpieczona, a dziś ma nastąpić jej transport do Muzuem Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Zabytkowe oprawy starodruków w Krakowie

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie zaprasza na wystawę “Wydawcy – introligatorzy – złotnicy. Zabytkowe oprawy ksiąg ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”. Będzie to prezentacja siedemdziesięciu zabytkowych starodruków z unikatowymi oprawami. Wykonane ze skóry nałożonej na deski i tłoczonej złotem, srebrem lub ślepo narzędziami introligatorskimi oprawy stanowią dziś wyjątkowe świadectwo epoki, w której powstawały. Wśród osób, które wywarły wpływ na styl zdobienia opraw byli m.in drukarze-wydawcy, a także wybitni bibliofile, zamożni, często podróżujący lub sprowadzający księgi z odległych krajów, dyktujący rzemieślnikowi styl oprawienia księgi. Ekspozycja rozpocznie się 1 września i potrwa do końca lutego przyszłego roku.

Rocznicowy mural na ścianie bloku

fot. Łukasz Parylak, jastrzebie.pl

Na ścianie czteropiętrowego budynku w centrum Jastrzębia-Zdroju powstał mural, upamiętniający obchodzoną w tym roku 40. rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego. Projekt grafiki autorstwa Ewy Podlodowskiej wybrano spośród 200 prac zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu. Malowidło, będącej motywem rocznicowych obchodów w mieście, ma ponad 16 metrów wysokości i 10 szerokości. Mural w prostej, graficznej formie przedstawia każdy z postulatów, jakie znalazły się w podpisanym 3 września 1980 r. Porozumieniu Jastrzębskim. To m.in. wprowadzenie wolnych sobót, obniżenie wieku emerytalnego górników czy wyrównywanie płac w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. Zwycięska grafika może być także wykorzystana w rocznicowych materiałach, m.in. w internecie i mediach społecznościowych, a także w postaci materiałów drukowanych i umieszczonych na innych nośnikach.

Butelki z drewnianego wraku

Z wraku XVIII-wiecznego, prawdopodobnie holenderskiego, żaglowca towarowego zalegającego na dnie Zatoki Fińskiej w pobliżu wyspy Lavansaari, rosyjscy archeolodzy podwodni wydobyli pierwsze artefakty. Eksploracji i tworzenia dokumentacji wraku drewnianej jednostki podjęło się Centrum Badań Podwodnych Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Podczas oględzin wraku odnaleziono w jego obrębie setki szklanych butelek, wąskich i szerokich, wykonanych fabrycznie i ręcznie, stąd stanowisko otrzymało roboczą nazwę „Butilocznik”. Na podstawie śladu zapachowego i rodzaju butelek można określić, co stanowiło zawartość poszczególnych naczyń. Na kilku rodzajach butelek znaleziono również znaczek z oznaczeniem trunku.

Podziel się tym artykułem!

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze nie są publikowane automatycznie! Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora