Laureaci Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Anno Domini 2012

Już niedługo – w niedzielę 3 czerwca, nowi laureaci Honorowej Nagrody odbiorą w Krośniewicach dyplomy i pierścienie na XI Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów. Korzystając z gościnności prof. Andrzeja Rottermunda, na Zamku Królewskim w Warszawie zebrała się Kapituła Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Obrady jak zawsze sprawnie poprowadził Kanclerz dr Jerzy Huczkowski, a kandydatury ze swadą przedstawił sekretarz Kapituły, Bohdan Kowalczyk.

Z grona dwudziestu jeden kandydatów, w tym dwudziestu z Polski i jednego z dalekiej Australii, Kapituła postanowiła uhonorować hetmańskim pierścieniem cztery osoby i jedno stowarzyszenie. Tym razem głosowanie okazało się szczęśliwe dla:

1) filatelisty Bonawentury Grodzińskiego z Łodzi (już po głosowaniu, w pierwszych dniach maja dowiedzieliśmy się, że p. Grodziński zmarł 18 kwietnia),

2) numizmatyka i bibliofila Witolda Nakielskiego z Łodzi,

3) kolekcjonera wag Marka Sandeckiego z Włocławka,

4) kolekcjonera broni białej, metaloplastyki i rzeźby ze wschodniej Azji i wysp Pacyfiku Zygmunta Wasilewskiego z Lublina,

5) Cieszyńskiego Klubu Hobbystów, wielce zasłużonego dla kolekcjonerstwa i obchodzącego w tym roku jubileusz XXX-lecia istnienia.

Marek Sandecki (ur. 1951 r.)

Urodzony we Włocławku i z tym miastem związany do dzisiaj. Posiada wykształcenie wyższe techniczne, ale umysł ścisły doskonale w nim współgra z romantyczną duszą. To dzięki temu harmonijnie połączył pracę zawodową i społecznikowską pasję o licznych zainteresowaniach kolekcjonerskich (w których dominuje pierwiastek techniczny). Przy tym jest człowiekiem wytrwałym i skutecznym. Zaczął kolekcjonować wagi – zgromadził największą kolekcję w Polsce i stał się specjalistą w tej dziedzinie. Napisał fachowy i wyczerpujący katalog o części swoich zbiorów pt. Wagi stołowe, który ukazał się w 2010 r. Nad następnymi pracuje. Zainteresowanie żeglugą parową na Wiśle zaowocowało Dziejami holownika „Lubecki”, napisanymi wspólnie z T. Wąsikiem. Zbiory dotyczące przemysłu włocławskiego też z pewnością doczekają się publikacji. Należy też wspomnieć o licznych wystawach we Włocławku oraz m.in. w Muzeum Techniki w Warszawie i w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Laureat kolekcjonuje więc, aby nie tylko mieć, ale też poznawać i dzielić się swoją wiedzą oraz zbiorami z innymi.

Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Włocławka (jest wiceprezesem) i skutecznie zaraża innych swoimi pasjami. Dzięki temu mógł założyć w rodzinnym mieście Stowarzyszenie Kolekcjonerów Miar i Wag. Docenia rolę Internetu, dlatego założył stronę firmy, na której udostępnia też swoją kolekcję (www.ppw_tosz.republika.pl) i stronę Stowarzyszenie Kolekcjonerów Miar i Wag (www.kolekcjonerzy-wag.eu).

Dowodem uznania jego dokonań jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Historii Techniki i niemieckiego stowarzyszenia Mass und Gewicht, a także Dyplom Uznania za zasługi dla ratowania dziedzictwa kulturowego Włocławka.

Witold Nakielski (ur. 1939 r.)

Zawsze wierny rodzinnej Łodzi, przedsiębiorca – obecnie na zasłużonej emeryturze. Numizmatyka od czasów licealnych stała się jego pasją. Zainfekował go w 1955 r. kustosz Gabinetu Numizmatycznego, Anatol Gupieniec. On stał się pierwszym doradcą i mentorem licealisty. Później poznał i uczył się od plejady znakomitych kolekcjonerów i historyków pieniądza: Władysława Terleckiego, Kazimierza de Julien, Annę Szemiotową, Ryszarda Kiersnowskiego, a także Jerzego Dunin-Borkowskiego.

W 1959 r. został przyjęty do Warszawskiej Sekcji Numizmatycznej PTA, zarekomendowany przez Anatola Gupieńca i Władysława Terleckiego. Już w 1961 r. był współzałożycielem i pierwszym sekretarzem zarządu Łódzkiej Koła Numizmatycznego PTA.

Zawsze brał aktywny udział w wystawach numizmatycznych, udostępniając swoje bogate zbiory monet średniowiecznych, a także udzielał się w działalności popularyzatorskiej i naukowej, wygłaszając referaty na wielu sympozjach i sesjach naukowych, głównie na temat mennictwa średniowiecznego. Jego zbiory prezentowane były m.in. w muzeach łódzkich, na Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

Z jego wiedzy i doświadczenia korzystają od wielu lat pracownicy Działu Numizmatycznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi..

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. M.in. odznaczony został Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i Złotym Medalem „Za zasługi dla Numizmatyki łodzkiej”. Od 2005 r. jest członkiem Honorowym Oddziału Łódzkiego PTN.

Zygmunt Wasilewski (ur. 1933 r.)

Zamieszkały od wielu lat w Lublinie, obecnie emeryt, pasję kolekcjonerska odkrył w sobie dość późno bo w wieku około 40 lat. Zaczął wówczas zbierać broń białą. Pierwszym trofeum była szaszka kozacka. Podróże do radzieckich republik w Azji Środkowej i na Syberię w latach 80-tych wzbogaciły zbiory militariów i zaowocowały zainteresowaniem metaloplastyką. Odwiedziny u córki w Perth w Australii zapoczątkowały nowy dział w zbiorach – rzeźba Azji i Pacyfiku. Na bazie tego tematu nawiązał kontakt i współpracę z Andrzejem Wawrzyniakiem, twórcą Muzeum Azji i Pacyfiku w warszawie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Kolekcję rzeźb przedstawił w katalogu wydanym w 2008 r. Kolekcja, licząca obecnie 120 figurek i większych rzeźb cały czas rośnie. Pan Zygmunt nie zaniedbuje też innych działów, w tym najmłodszego – porcelany dekoracyjnej.

Od 1998 r. jest członkiem Lubelskiego Klubu Kolekcjonerów, w którym pełni obecnie funkcję członka zarządu i odpowiada za kontakty i organizację współpracy z młodzieżą w ramach Fundacji „Rozwiń Skrzydła”. Był moderatorem powstania Młodzieżowego Klubu Kolekcjonerów w Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie. Dzięki jego zaangażowaniu jest nadzieja, ze lubelskie kolekcjonerstwo będzie nadal się rozwijać.

Bonawentura Grodziński (1931-2012)

Laureat, niestety nie doczekał się swojej nagrody. Zmarł 18 kwietnia br., na tydzień przed posiedzeniem Kapituły, która podjęła decyzję o uhonorowaniu tego wybitnego filatelisty, nie wiedząc jeszcze o jego śmierci.

W swoim długim i pracowitym życiu zarabiał na utrzymanie jako fotoreporter i kupiec, ale jego życiową pasją była filatelistyka. Poważnie zajął się tym tematem w szkole średniej. W latach 50-tych i 60-tych, kiedy zamieszkał w Kutnie, zaczął budować zbiory z dziedziny historii poczty w Kutnie oraz poczt polowych i korespondencji jeńców wojennych, kompletował przesyłki Królestwa Polskiego (1815-1870), a także kasowniki prowizoryczne z lat 1944-1947.

Od 1955 należał do PZF, należał i współorganizował różne koła PZF, m. In. Przy Cechu Rzemiosł Różnych w Kutnie, Od 2011 r. był członkiem zarządu Okręgu PZF w Łodzi.

Nie zajmował się jednak tylko filatelistyką. Interesowała go także stara fotografia, numizmatyka i falerystyka.

Brał udział w wielu wystawach, głównie filatelistycznych. Zarówno z krajowych jak i międzynarodowych często wracał z medalami, w tym wieloma złotymi.

Wśród wielu jego publikacji zdecydowanie należy wyróżnić monografię Historia poczty w Kutnie na znaczkach pocztowych 1815-1995.

B. Grodziński był laureatem wielu wyróżnień filatelistycznych, w tym Złotej Odznaki „Za Zasługi Dla Polskiej Filatelistyki” oraz Medalu „Za Zasługi Dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”. W 1994 r. Rada m. Kutno przyznała mu nagrodę i dyplom za upowszechnianie kultury Kutna i regionu kutnowskiego. Od 2011 r. był Członkiem Honorowym PZF.

Cieszyński Klub Hobbystów

Jeden z najstarszych klubów kolekcjonerskich, działający, jako jedyny, nieprzerwanie od 1972 r. założyło 17 osób. Od początku jednym z podstawowych zadań było ratowanie pamiątek tradycyjnej kultury Śląska Cieszyńskiego. Członkowie klubu kierują słowami „Kolekcjonowanie pamiątek przeszłości – oznaka szacunku dla historii naszej Ojczyzny”. Przez 30 lat członkami klubu było ponad 300 osób. W chwili obecnej jego członkami jest ponad 30 osób, w tym 4 honorowych.

Klub od zawsze współpracował z cieszyńskimi instytucjami kulturalnymi, zwłaszcza mającymi zbieżne z nim cele, a więc muzeami i Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”, który użycza klubowi siedziby. Cieszyńscy Hobbyści są też współzałożycielami i aktywnymi członkami Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich.

Klub, nie licząc udziału w wystawach obcych, zorganizował ponad 60 wystaw własnych w Cieszynie i muzeach w całej Polsce. Cieszyńscy kolekcjonerzy przekazali wiele wartościowych eksponatów do muzeów, zwłaszcza w Cieszynie. Organizowane w Cieszynie giełdy kolekcjonerskie (odbyło się ponad 350) cieszą się od lat niesłabnącym zainteresowaniem. Członkowie klubu mogą się pochwalić pokaźnym dorobkiem wydawniczym, m.in. ukazały się 43 numery Informatora CKH i Cieszyńskiego Kwartalnika Militarnego oraz wiele wydawnictw indywidualnych jego członków. Klub ma poważny udział w ratowaniu zabytkowych nagrobków na cmentarzach cieszyńskich a także w uratowaniu i renowacji polskiego bunkra z 1939 r. Dzięki pasji członków Klubu w Cieszynie powstały dwa muzea – Karol Franek zorganizował Muzeum Drukarstwa, Krzysztof Neścior natomiast utworzył prywatne Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich.


Lista kandydatów do Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich

Jerzego Dunin-Borkowskiego, 2012 r.

 1. Batory Janusz Kazimierz, Przemyśl
 2. Bugaj Bonifacy Kazimierz, Warszawa
 3. Cieszyński Klub Hobbystów przy ZG Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
 4. Gogacz Jerzy, Izabelin-Dziekanówek
 5. Gorzowski Klub Kolekcjonerów
 6. Grodziński Bonawentura Edmund, Łódź
 7. Haraburda Aleksander, Siedlce
 8. Jackowski Jacek, Warszawa
 9. Kaniewski Grzegorz Jan, Leszno
 10. Filipowicz Antoni Jan, Węglowice
 11. Lewandowski Damian, Seroczyn
 12. Nakielski Witold Paweł Radosław, Łódź
 13. Parzych Edward Stanisław, Elbląg
 14. Pilarski Sławomir Wacław, Kutno
 15. Przybyszewski Jacek Artur, Perth/Wembley – Australia
 16. Sandecki Marek Franciszek, Włocławek
 17. Soczewiński Edward, Lublin
 18. Stenzel Adam Witold, Grudziądz
 19. Szczęsny Mirosław, Blok Dobryszyce
 20. Wasilewski Zygmunt, Lublin
 21. Zawadowski Ryszard Stefan, Rejowiec Fabryczny
Podziel się tym artykułem!