MyViMu z Creative Commons Polska – Licencje dla Kustoszy

Creative Commons jest międzynarodowym projektem oferującym darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons wspiera wolną kulturę, czyli produkcję i wymianę utworów traktowanych jako dobro wspólne. Serwis MyViMu dołączył właśnie do grona przedsięwzięć skupionych w ramach tego projektu. Wydarzenie to jest dla nas miłym sygnałem, iż codzienna praca nad bezpieczeństwem własności intelektualnej naszych użytkowników przynosi wymierne efekty.

Creative Commons powstała w 2001 r. jako amerykańska organizacja pozarządowa, powołana do życia z inicjatywy naukowców (głównie prawników) i  intelektualistów zaangażowanych w pracę na rzecz ochrony i promocji wspólnych dóbr kultury. Dzisiaj oddziały Creative Commons są prowadzone przez instytucje partnerskie w około siedemdziesięciu krajach. Polski oddział działa od 2005 r., a partnerami instytucjonalnymi projektu są obecnie Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW)

We współczesnym świecie wszyscy jesteśmy twórcami. Komputery, cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery wideo i internet pozwalają nam tworzyć i dzielić się efektami naszej pracy z innymi. Staje się to tak proste jak naciśnięcie migawki aparatu. Jednak prawo autorskie nie nadąża za rozwojem technologicznym i ekspansją kreatywności. Tradycyjna reguła “wszystkie prawa zastrzeżone”, leżąca u  podstaw obowiązującego systemu praw autorskich – i obowiązująca automatycznie – kłóci się z zasadami cyfrowego świata.

Licencje Creative Commons to zestaw gotowych narzędzi prawnych skierowanych zarówno do twórców, jak i do odbiorców. W myśl zasady “pewne prawa zastrzeżone” twórca sam określa warunki, na których udostępnia swoje utwory – ograniczenia i swobody, które nakłada na odbiorców stworzonych przez siebie treści. Jest to alternatywa wobec reguły prawa autorskiego “wszystkie prawa zastrzeżone”, która ogranicza – często niepotrzebnie – możliwość twórczego korzystania z dóbr kultury.

Licencje służą zatem nie tylko ochronie praw własności intelektualnej, ale w  pierwszej kolejności pozwalają twórcom realizować ich prawo do decydowania o sposobach wykorzystania ich twórczości. Wierzymy, że kreatywność bardzo często opiera się na twórczym korzystaniu z  dostępnych treści, a budowanie wiedzy i nowych zasobów to zawsze czerpanie z bogactwa informacji już dostępnych.

CC Polska działa nie dla zysku, wszystkie oferowane licencje i  narzędzia są dostępne za darmo. Jednym z zadań Creative Commons jest też edukacja prawnicza – zwiększenie świadomości wpływu systemu własności intelektualnej na kulturę i społeczeństwo, ale także zwiększenie zrozumienia i  poszanowania dla prawa i cudzej twórczości.

Nawiązując do powyższej informacji CC Polska, cieszymy się, iż mogliśmy sprostać jej założeniom i dołączyć do grupy serwisów i przedsięwzięć stawiających własność intelektualną prezentowanych treści na najwyższym z obowiązujących poziomie:  http://myvimu.com/blog/wp-admin/post-new.php

Dziękujemy Wszystkim za pracę nad bezpieczeństwem i częstym stosowaniem udostępnionych licencji.  Budując system współpracy oparty na proponowanych prawnych rozwiązaniach, budujemy społeczność posługującą się zaufaniem, o które tak dzisiaj trudno.

Podziel się tym artykułem!