Program XI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów – 3 czerwca 2012

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

wraz z serwisem MyViMu.com zaprasza serdecznie na XI już obchody Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów

Program XI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów

 

 10.00 Oficjalne otwarcie Targów Kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu”

Ogłoszenie konkursu na najciekawsze stoisko

10.30 Oficjalne otwarcie XI Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów:

-powitanie gości przez dyrektora muzeum p. Grzegorza Dębskiego,

11.00Wystąpienia:

-dyrektora NIMOZ, dr. Piotra Majewskiego,

-Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. dr. hab. Władysława Stępniaka,

– dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. dr. hab. Andrzeja Rottermunda

– Z-cy dyrektora ds. ochrony i udostępniania zbiorów BN w Warszawie,

p. Ewy Potrzebnickiej

12.00Wręczenie Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich

12.30 Przerwa kawowa, zaproszenie na targi kolekcjonerskie

13.00 Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawsze stoisko na Targach Kolekcjonerskich, wręczenie nagród

13.30Pokaz multimedialny pt. Największa polska kolekcja elementów rakiet V-2 w Muzeum Regionalnym w Siedlcach , Sławomira Kordaczuka – laureata Honorowej Nagrody z 2011 r.

14.30 Zakończenie

XI Targi „Na skrzyżowaniu” Skwer na pl. Wolności l, Godz. 10.00-15.00

Proponujemy również zwiedzanie ekspozycji stałych i wystawy czasowej pt. Armia Generała Andersa

Podziel się tym artykułem!