Wyniki konkursu o Legii Cudzoziemskiej!

Bardzo miło jest nam ogłosić wyniki konkursu, pytania nie były łatwe, tym bardziej gratuluję zwycięzcom. O ile na pierwsze pytanie wszyscy odpowiedzieli poprawnie, to drugie zagadnienie konkursowe okazało się barierą dla kilku osób.
Dla zainteresowanych: kapral przyjmuje czarne, sierżanckie kepi po 15 latach służby w Legii Cudzoziemskiej.

Wyniki konkursu:

Nagroda główna:
Bartosz Ostojski, który otrzymuje książkę Jacka Wista pt. ” Pierwszy Kontrakt” oraz odznakę 2 REP.

Pozostali nagrodzeni:
Grzegorz Sumiński– odznaka nieistniejącej już kompanii 13DBLE od Jacka Wista
Sebastian Białek– książka „Pierwszy Kontrakt”
Michał Pomykała– książka „Pierwszy kontrakt”

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, zwycięzców prosimy o przesłanie danych adresowych na adres e- mailowy: [email protected] . Wszystkich pozostałych zachęcamy do wzięcia udziału w Naszych najbliższych konkursach!:)

Informacje konkursowe:

Rozpoczynamy konkurs, w którym sprawdzimy który z użytkowników MyViMu.com posiada wystarczającą wiedzę z zakresu wojskowości do wygrania super zestawu:

odznaka 2 Regimentu Spadochroniarzy ( 2 REP) Legii Cudzoziemskiej w którym służył Jacek Wist
oryginalna odznaka 13 DBLE od Jacka Wista
Książki Jacka Wista pt. Pierwszy kontrakt


Aby zdobyć nagrodę główną należy w terminie 1- 31 października 2010 roku przesłać poprawne i precyzyjne  odpowiedzi na Nasz adres mailowy: [email protected].

Zagadnienia konkursowe:

Zagadnienie I

W 1978 roku Legia Cudzoziemska przeprowadziła jedną z najbardziej spektakularnych operacji wojskowych w swojej historii:
-kiedy i gdzie miała miejsce ta operacja ?
-jaki regiment brał udział w tej operacji i kto nim dowodził ?
-jaki był kryptonim operacji i jaki miała cel ?

Zagadnienie II

Zdjęcie poniżej przedstawia legionistę z 2-go Regimentu Piechoty w stopniu starszego kaprala.Legionista w tym stopniu powinien nosić kepi(czapkę) w kolorze białym ze złotym otokiem, jednak na zdjęciu ma kepi czarne które nosi sierżant.Proszę powiedzieć dlaczego występuję tu taka rozbieżność.

Fundatorem 3 egzemplarzy książki „Pierwszy kontrakt” ( dla zwycięzcy i 2 wyróżnień) jest wydawnictwo  Apolonia Dream .

Pytania ułożył użytkownik MyViMu.com – hucu1 z co serdecznie mu dziękujemy. Jest on również sponsorem Naszej głównej nagrody, czyli odznaki 2 Regimentu Spadochroniarzy, w którym służył Jacek Wist.

Pamiętajcie, przy odpowiedzi nie liczy się szybkość, tylko dokładność. Osoba, która najlepiej uargumentuje swoją odpowiedź zwycięży! W drugiej kolejności będzie się dopiero liczyć kolejność odpowiedzi.

Nie jesteś Naszym użytkownikiem? Dołącz do MyViMu.com wypełniając formularz rejestracyjny . Nie chcesz się rejestrować, a masz konto na facebooku? Wystarczy, że dołączysz do grona Naszych fanów i odpowiesz na pytania, a masz szanse na wygranie dodatkowego egzemplarza książki!

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej:Regulamin konkursu MyViMu z wiedzy o Legii Cudzoziemskiej

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorem konkursu jest MyViMu sp. z o.o. Z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3/ 618 , 81-212 Gdynia. Spółka zarejestrowana jest  w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000302482. Kapitał zakładowy wynosi 50 000,00zł, NIP 9581588079.
1.2 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2010 roku i trwać będzie do dnia 31 października 2010 roku. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane w okresie od 1 października 2010 r. do 31 października 2010 r., wyniki ogłoszone zostaną do 3 listopada 2010 roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest zarejestrowana na serwisie www.MyViMu.com
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie MyViMu.com i przesłanie na adres e – mail [email protected] odpowiedzi na pytania konkursowe.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs składa się z dwóch otwartych pytań dotyczących Legii Cudzoziemskiej. Każdy uczestnik może jedynie raz wysłać odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy [email protected], w treści maila dołączając swoją nazwę użytkownika na www.MyViMu.com ( podawaną podczas rejestracji).
3.2. Ocena przesłanych odpowiedzi dokonana zostanie przez Organizatora. W przypadku więcej niż jednej poprawnej odpowiedzi, o zwycięstwie w pierwszej kolejności decyduje argumentacja zawarta w odpowiedzi (w przypadku pytań otwartych), natomiast w drugim szeregu kolejność zgłoszeń.  Nagrodą w konkursie jest książka Jacka Wista pt. „ Pierwszy kontrakt” , odznaka 2-go Regimentu Spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej w którym służył Jacek Wist oraz odznaka nieistniejącego już 13 DBLE Legii Cudzoziemskiej. Osoba, z drugą poprawną odpowiedzią otrzyma egzemplarz tej samej książki. Jeden egzemplarz zostanie również przyznany wśród osób będących fanami MyVimu.com na facebooku, którzy dobrze odpowiedzą na pytania konkursowe.
3.3.Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na blogu: http://myvimu.com/blog/ oraz na forum strony internetowej www.MyViMu.com
3.4. Zwycięzca konkursu zostanie również powiadomiony pocztą elektroniczną i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe. Nagroda zostanie przesłana pocztą w przeciągu dwóch tygodni po otrzymaniu danych adresowych przez organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych.
4.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: [email protected]

Podziel się tym artykułem!