Warsztaty “Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji oferty muzealnej”

Do 9 marca muzealnicy mogą wysyłać zgłoszenia na warsztaty “Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji oferty muzealnej”, które odbędą się 12 marca 2010.

Warsztaty dotyczyć będą wykorzystania internetowych serwisów społecznościowych typu Flickr, YouTube i in. w promocyjnych i edukacyjnych działaniach muzeów. Uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się serwisami społecznościowymi, dowiedzą się, jak aktywnie uczestniczyć w ich życiu oraz jak wykorzystywać ich potencjał w komunikacji z odbiorcami swojej oferty.

To chyba dobre miejsce i czas aby ogłosić rozpoczęcie prac nad specjalnymi profilami dla muzeów w MyViMu.com. Chcemy ułatwić muzeum zaistnienie w sieci, promocję swojej oferty wystawienniczej oraz ułatwić dotarcie do kolekcjonerów, którzy chętni udostępniliby swoje zbiory na potrzeby organizacji wystaw (np. 2000 naszywek policyjnych z całego świata).

Warsztaty “Wykorzystanie serwisów społecznościowych w promocji oferty muzealnej” odbędą się w Małopolskim Instytucie Kultury, przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie. Godzina rozpoczęcia: 10.00, natomiast zakończenie przewidywane jest ok. godz. 16.00. Koszt udziału w warsztatach: 80 zł.

Więcej informacji o warsztatach można znaleźć na stronie Muzeoblog.org.

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze nie są publikowane automatycznie! Twój komentarz będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora