Wirtualny Lublin – wielka makieta przedwojennego miasta w trójwymiarze

Dawno już nieistniejące budynki, ulice, całe Stare Miasto, dzielnica żydowska – ponad 600 lokalizacji. W sieci udostępniono doskonałą, trójwymiarową makietę przedwojennego Lublina.

Całość można oglądać z lotu ptaka, lub perspektywy przechodnia. Można zajrzeć na nieistniejące podwórko kamienicy przy ul. Jatecznej, dojść do Mostowej przez mostek na Czechówce obejrzeć kaszarnię przy ul. Nadstawnej albo obejrzeć wciąż obecny Szpital Żydowski przy Lubartowskiej lub Fabrykę Wag Hessa przy tej samej ulicy.

To efekt tytanicznej pracy. Przez rok dziesięcioosobowa ekipa Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN wykonała potężną pracę. Przekopano setki dokumentów przedwojennej inspekcji budowlanej – wszystko w Archiwum Państwowym w Lublinie. Aby autor, który chciał „powiesić” na którejś z kamienic szyld mógł to uczynić – musiał dostarczyć aktualne zdjęcie elewacji.

Za podstawę makiety posłużyła mapa Lublina z 1928 r. podzielona na 101 arkuszy. Dalej nałożono na ten materiał mapę geodezyjną również z tego czasu oraz zdjęcia lotnicze. Do otworzenia wyglądu budynków oprócz dokumentacji fotograficznej inspektorów budowlanych, posłużyły także inne fotografie z archiwum. Makieta prezentuje Lublin istniejący między dwoma wojnami światowymi, toteż dla przykładu nie ma na niej Kościoła pw. św. Michała Archanioła czyli kościoła farnego, który został rozebrany w XIX w. Inny wygląd mają też kamienice przy Rynku.

Podróżując przez miasto można włączyć informacje o budynkach oraz ściągnąć opisy w formacie PDF. Projektowanie  i prace trwały dosyć długo gdyż podstawowym problemem była odpowiednia technologia. Ośrodek zwrócił się do Google, w celu umożliwienia wykorzystania technologii Google Earth. Dzięki temu nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania.

Teraz wiadomo, iż nawet rodowici Lublinianie nie są świadomi, że całe np. Podzamcze – było zabudowane. Widok interaktywnej makiety może naprawdę zaskoczyć. To żywa mapa nieistniejącego Lublina. Również znakomite narzędzie do nauki.

Ośrodek chce stworzyć kolejne cztery makiety – Lublin tuż po lokacji, Lublin renesansowy, Lublin z okresu XVIII w. oraz Lublin z XIX wieku.

Tutaj makieta przedwojennego Lublina