XI Święto Kolekcjonerów w Krośniewicach – fotorelacja z rozdania Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich

To wspaniałe przedsięwzięcie realizowane od lat przez krośniewickie muzeum im. hr. Jerzego Dunin – Borkowskiego z każdym rokiem gromadzi coraz większą liczbę klubów, osób prywatnych, kolekcjonerów także z zagranicy. W czasie święta swoje zbiory prezentuje wiele osób, w ramach giełdy organizowanej na  placu przed muzeum prowadzi także ożywioną wymianę. Pasja wielu osób, wieloletnia praca i wysiłek doceniane są tu przez liczne instytucje, muzealników, naukowców i przede wszystkim Kolegów w pasji.

Lata tzw. cichego zbieractwa z okresu kiedy jednego dnia można było stracić zbiory życia, gdyż posiadanie białej broni czy innych ‘groźnych’ zabytków, jak unikatowe wyroby porcelanowe czy pocztowe marki pożądane były tak przez prominentnych jak przez opresyjny system minęły miejmy nadzieję bezpowrotnie. Potrzeba było kilkunastu lat aby w nowej rzeczywistości, zduszona i zagnana w zacisze mieszkań pasja mogła być doceniana publicznie. Idea odbudowy polskiego ruchu kolekcjonerskiego jest niezwykle ważna właśnie dla naszej nauki i muzealnictwa w ogóle, tak przecież zubożałych w wyniku wojen i lat opresji.

Nie chcemy jednak epatować tutaj Kolegów słowami wielkimi ani zamęczać przykładami i prowadzić rozległe dysertacje, dość przypomnieć, iż muzealnictwa nie było by bez zbiorów prywatnych, które dały ongiś podstawę dla ich dzisiejszej działalności. Zbliżanie obu środowisk to nic innego jak wyrównywanie zachwianych przez dziesięciolecia stosunków, przywracanie zdrowego poszanowania własności prywatnej, regulacja wciąż jeszcze nieaktualnych praw jej dotyczących.

Obecność przedstawicieli i pracowników chociażby Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego czy Archiwów Państwowych kierujących do kolekcjonerów i pasjonatów oferty współpracy, świadczy o nadchodzących zmianach. Konkretne propozycje współpracy oparte na kilku wartościowych dla kolekcjonerstwa płaszczyznach skierowano także do popularyzującego je serwisu MyViMu.com.  Cieszy niezmiernie fakt, iż prelekcje i działania jakie przedstawiono w czasie spotkania w krośniewickim muzeum niczym nie różnią się od idei jaka przyświeca działalności naszej platformy czyli przyjemności płynącej z  wymiany doświadczeń, eksponatów, prezentowania ich w ciekawy sposób szerszemu odbiorcy, katalogowaniu, prezentacji na wystawach i w placówkach muzealnych, zabezpieczaniu przed kradzieżą i oczywiście  nieskrępowany ale bezpieczny rozwój zbiorów. Wszystko to dla  wzbogacania wiedzy, edukacji i zachowania odrobiny zdrowego rozsądku w dzisiejszych, rozpędzonych czasach.

Samo Muzeum w Krośniewicach w ramach wystawy stałej oferuje zwiedzającym niezaprzeczalne perełki pochodzące ze zbiorów patrona i darczyńcy. To dziesiątki unikalnych odznak pułkowych z okresu II RP, klamer pasa głównego, wybitnych  egzemplarzy broni białej czy też niespotykane w takiej ilości elementy uzbrojenia husarskiego z okresu sienkiewiczowskich opowieści o chwale polskiego oręża. Nowa wystawa czasowa poświęcona gen. Andersowi prezentuje bardzo ciekawe zabytki związane z legendarnym dowódcą PSZ na Zachodzie – warto, zapewniamy. Muzealnicy z Krośniewic odkryli i zdobyli min. oryginalną metrykę urodzenia generała i wiele innych osobistych pamiątek. Muzeum ukryte w środku Polski, miedzy Łodzią i Warszawą oferuje naprawdę wiele szczególnie bliskich kolekcjonerom zbiorów. Dworzec PKP w pobliskim Kutnie, nie straszy już słowami z pieśni Kazika: oczy z brzydoty już tam nie pękają… Zapraszamy więc w imieniu hrabiego, muzeum i własnym do odwiedzin tej ciekawej placówki w czasie waszych wakacyjnych podróży.

Niebawem obok możliwości podziwiania w serwisie odznak pułkowych ze zbiorów muzeum pragniemy także zaprezentować wywiady z nagrodzonymi, opowieści o powstawaniu zbiorów i pasji poparte prezentacją kolekcji w serwisie oraz udostępnić łamy serwisu przedstawicielom Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Archiwów Państwowych, którzy mają Wam szanowni Koledzy,  coś do zaoferowania… O nagrodzonych Kolegach można przeczytać tutaj.

Na koniec pragniemy zasygnalizować, iż jako parton medialny Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich oraz  Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów serwis MyViMu.com wraz z Muzeum w Krośniewicach pragnie także poprzez wspólne zainicjowanie I ogólnopolskiej konferencji poświęconej prawodawstwu i stosunkom między kolekcjonerami i muzealnikami wspierać środowiska w pracach nad zmianą zapisów ustawy dotyczącej własności odkrywanych i pozyskiwanych w Polsce zabytków. Rozmowy w sprawie takiego panelu właśnie prowadzimy i zachęcamy Kolegów do dyskusji na ten temat na forum serwisu.

Tekst i Foto: Damian Czerniewicz

kontakt: redakcja@myvimu.com