Zapraszamy na seminarium „PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW”

Zapraszamy do udziału w seminarium „PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW”, które odbędzie się 17 stycznia 2013 roku w Warszawie.

 

Specjalnie dla naszych odbiorców, Organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

https://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/digit/formularz_pr10.php

Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Do tych odbiorców pragniemy skierować najbliższą edycję seminarium z cyklu DIGITALIZACJA. XX edycja poświęcona jest problemom prawnym i organizacyjnym związanych z działaniem biblioteki cyfrowej czy repozytorium. Starannie dobrana grupa prelegentów opowie o procedurach prawnych tworzenia bibliotek cyfrowych i aspektach prawnych stosowania nowych technologii w bibliotekach cyfrowych. Dowiecie się Państwo również na temat opodatkowania działalności dot. bibliotek cyfrowych. Przeanalizujemy pod okiem najlepszej specjalistki z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ ryzyka prawne wynikające z praktyki bibliotek cyfrowych. Program został tak skonstruowany, aby wynieść jak najwięcej wiedzy teoretycznej nie zapominając o praktyce.

 

PROGRAM konferencji  znajduje się na stronie: https://www.cpi.com.pl/patronat/digit/ a w nim m.in.:

 

– Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek: dr Henryk Hollender

– Procedury prawne tworzenia bibliotek cyfrowych i podstawy ich prowadzenia (ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o bibliotekach). Europejskie źródła prawa autorskiego i ich implementacja w przepisach polskich. Status autorsko-prawny materiałów udostępnianych poprzez biblioteki cyfrowe

Barbara Szczepańska, Kancelaria Prawna Hogan Lovells

Aspekty prawne zastosowań nowych technologii w bibliotekach cyfrowych: e-booki, audio-booki, płyty CD i DVD

Adwokat Piotr Łada

Nowości w zakresie cyfrowych katalogów kartkowych oraz prezentacji i udostępniania zeskanowanych zbiorów

Maciej Chojnacki, prezes Digital-Center sp. z o.o.

Analiza ryzyk prawnych z praktyki bibliotek cyfrowych. Istotne pytania (i odpowiedzi w czasie wykładu) na temat najczęściej występujących wątpliwości prawnych

dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Biblioteka cyfrowa w samorządowej instytucji kultury na przykładzie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

Łukasz Kowalski, Ośrodek „Brama Grodzka” – Teatr NN

Opodatkowanie w działalności instytucji kultury – z uwzględnieniem specyfiki bibliotek cyfrowych

Piotr Kłos, konsultant podatkowy

Biblioteki Cyfrowe a systemy Cloud Computing. Aspekty prawne przetwarzania i archiwizacji danych w modelu chmury obliczeniowej

Stefan Cieśla, Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. ; Więcej Informacji: pr@cpi.com.pl

 

Podziel się tym artykułem!