Medalierstwo - kolekcje i zbiory w tej kategorii w MyViMu.com

Medalierstwo

293. Krasnostawskie sanitriuszki Powstania War.

242. Zdobądź PAST-ę. II Bieg po schodach 2015

295. Służba Kontrwywiadu Wojskowego

148. Powstanie Warszawskie - 20 Wielkich.Wersja II

147. Powstanie Warszawskie - 20 Wielkich. Wersja I

188. XIV Memoriał im. majora BACY 2007

211. 54 rocznica Powstania Warszawskiego 1944-1998

103. 40 rocznica poświęcenia kapliczki na Wykusie

013.KRYBAR - Kapitan Cyprian Odorkiewicz. Patyna

012. KAROL - Podpułkownik Józef Rokicki

272. ZAPORA - Major Hieronim Dekutowski

008. GROT-Generał Stefan Rowecki I Komendant* AK

085. 50 rocznica utworzenia Armii Krajowej

269. Gen. Brygady Tadeusz Komorowski-Bór.Wersja II

045. PONURY- Major Jan Piwnik. Wersja "czerwcowa"

027. 40-lecie powstania Oddziału PARASOL 1943-1983

271. Ryngraf - Armia Krajowa 1.VIII - 2.X 1944

270. Ryngraf - Polska Walczca

268. 35-lecie XIX L.O. im. Powstańców Warszawy

067. KAJTKI - Oddział Dywersji Bojowej

004. 50-lecie powstania Oddziałów ODWET i JĘDRUSIE

214. 70 rocznica Powstania Iwienieckiego 1943

201. 40-lecie Walk Zgrupowania "Kamienik"/12 PP AK

111. Trasa im.Armii Krajowej i most im."Grota"

096. GROT-Generał Dywizji Stefan Rowecki

203. 60-lecie powstania Oddziału PARASOL

205. Obwód AK Ostrołęka 1939-1945

206. Tędy Przeszła Warszawa. Dulag 121

243. 60 rocznica Powstania Warszawskiego

202. 70 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

031. 60 lat Polskiego Państwa Podziemnego

062. 40 rocznica Powstania Warszawskiego

095. Matka Boska "Powstańcza"

191. Walczący Mokotów 1944 - 2004. Wersja III

159.50 Rocznica odzyskania niepodległości

068. Sanitariat KEDYWU i 25 Pułku Piechoty AK

011. RADOSŁAW - Generał Brygady Jan Mazurkiewicz

196. Akcja Burza na Wileńszczyźnie-Polacy w II WŚ

197. Służba sanitarna. Obwód AK Sroka-Skierniewice

160. Wykus 50 lat. 1957-2007

115.XXXV lecie I Oddziału Partyzanckiego AK WICHER

040. 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej 1944

060. 25 lat kapliczki na Wykusie 1957-1982

071. 40 lecie Szkoły Podchorążych Rezerwy-Agrykola

233. 75 rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

087. 55 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

212.60 rocz.przekształcenia O.S.JERZY w Bat. ZOŚKA

163. KEDYW - Polacy w II Wojnie Światowej

164. 60 Rocznica mordu 12 Żołnierzy KWP

208. 70 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

209. Mjr Tadeusz Kuncewicz - PODKOWA

049. OBROŻA - VII Obwód Armii Krajowej

165. Odsłonięcie pomnika Stanisława Sojczyńskiego

083. Wilno-operacja Ostra Brama 1944

210. 70 lat Harcerskiej Poczty Polowej.Medal nr 47

112. NURT - major Eugeniusz Kaszyński 1909-1976

135.MONTER-Gen.Brygady Antoni Chruściel.Wersja III

166. K. K. Baczyński. Żołnierz, poeta, czasu kurz

217. K. K. Baczyński - Wielcy Polacy

167. Szlakiem Walk Partyzanckich w Puszczy ...

010.MEWA - Sanitariuszka Ewa Matuszewska 1919-1944

081. XX Bieg Powstania Warszawskiego 2010

097. Zdobycie PASTY 20 VIII 1944

077. 60 rocznica Powstania Warszawskiego.

237. Jednostka Wojskowa Komandosów

238. 75 Rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

005. 40-lecie utworzenia Batalionów KG. 1943-1983

146. 50 lat Zgrupowania GURT

239.55 roczni. utworzenia Batalionu KG ZOŚKA 43-98

074. Ojcu Chrzestnemu w 60 Rocznicę Śmierci

251. Powstaniec Warszawski 1982

200. 40 rocznica utworzenia KEDYW Okręgu Warszawa

084. 23 i 24 Brygada Armii Krajowej

035. Walczący Mokotów 1944 - 1984. Wersja I

066. Pomnik Małego Powstańca

132. Pokonani - Niezwyciężeni. Wersja III

216.1939-1944-1945 Dziś do Ciebie przyjść nie mogę

195. Generał Stefan GROT Rowecki

171.70 rocznica powstania Pol. Państwa Podziemnego

175. Wydział Lotniczy KG Armii Krajowej 1940-1945

106. ZYGMUNT-Podpułkownik Zygmunt Brejnak

054. XXXV rocznica śmierci Mjr. PONUREGO J.Piwnika

176. Walka o Polskie Kresy Wschodnie

069. XXXVII lecie I Oddziału Lotniczego AK-HENRYK

127. 40 rocznica Ludowego Wojska Polskiego

177. 45 rocznica bitwy o Wilno

144. Szkoła Podstawowa nr 23 im.K.K.Baczyńskiego

044.PONURY - Major Jan Piwnik. Wersja "wrześniowa"

172. Międzynaro. Turniej o Puchar Małego Powstańca

078. JAGA - Druhna Jadwiga Falkowska


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.