Odznaki wojskowe, strona 2 - kolekcje i zbiory w tej kategorii w MyViMu.com

Odznaki wojskowe

Odznaka 68 Pułku Artylerii Afrykańskiej - Francja

Odznaka Akademii Marynarki Wojennej - AMW

14 Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej- Nr: 83

Odznaka 403-go Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Odznaka 6 COY POL- BAT UNPROFOR 1994/95

Odznaka 68 Pułku Artylerii Afrykańskiej - Francja

Polski Batalion Logistyczny w Libanie

Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii

Załoga Wyborowa - wzór z 1954r.- ORYGINALNA

Odznaka szwadronowa Krakowskich ułanów

Pamiątkowa odznaka 17 Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa Odznaka PKW - Syria 85 -XXIV Zmiana

8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy - wersja

10 Śląski Pułk Artylerii Mieszanej + Legi : Nr:085

Pamiątkowa odznaka 54 Pułku Artylerii Francuskiej

2 Węzeł Łączności - Bydgoszcz - Nr:02

Odznaka 1 Królewski Pułku Artylerii - Francja

Zbiorek Wzorowy Żolnierz/Marynarz od 1958r

Odznaka 9-tego Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Odznaka Wzorowy Dowódca ; numerowana

Pamiątkowa odznaka 33 Pułku Artylerii - Francja

Wzorowy Żołnierz - pierwsze nadania ; numerowana

Pamiątkowa odznaka Rezerwy - Wiosna 85 - 87

Wzorowy Podchorąży - numerowana

Odznaka Wzorowy Kadet ; numerowana

Wzorowy Marynarz ; numerowana Nr; 266/05

Wzorowy Żołnierz z 1958 i 1961 roku

Odznaka Rezerwy Lato 87/89 WOPK - Poznań

Odznaka 1 Mobilnej Saharyjskiej Baterii Legionu

Wzorowy Łącznościowiec - 1951r

Wzorowy Żołnierz Specjalista - Artylerzysta z 1951

3 Pułk Artylerii BSTN - Francja

18 Wojskowy Oddzał Gospodarczy Wejherowo Nr:007

Wzorowy Żołnierz II Klasy - wzór z 1958 r. ,,Zbój'

Odznaka 421-go Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Wzorowy Szef Pododziału

Odznaka pilota wojskowego - miniaturka

Odznaka 423 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej Nr:198

Numerowana Odznaka ,, Wzorowy Kadet''

63 Batalion Remontowo-Budowlany - J.W.2422

38 Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia PO Nr: 104

Pamiątkowa odznaka 34 Pułku Artylerii - Francja

Obrona Powietrzna Nr:32

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 - ciekawa

20 Pułk Artylerii Francja Odznaka Pamiątkowa

Pamiątkowa odznaka - Rezerwa OPK - Jesień 1987

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczo-Taktycznego

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950

Wzorowy Marynarz I Klasy wzór z 1958 r. - zbój

Pamiątkowa Odznaka Honorowy Żandarm Nr:631

Odznaka tytułu honorowego "Wzorowy Podchorąży"

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 II wersja

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia - Nr; 021

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 - złota

Odznaka Wzorowy Piekarz - wzór z 1951r

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja

Odznaka Rezerwy Marynarki Wojennej

Odznaka PKW w Iranie - 9 zmiana

Pamiątkowa Odznaka Rezerwisty Wiosna 84-86

ORP ,, GRYF'' - Gdynia

Pamiątkowa Odznaka Rezerwy 92 - 94

1 Centrum Nauczania Obsługi Sprzętu _ Francja

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa - Piła

Wzorowy Łącznościowiec z 1953r - NUMEROWANY

WZOROWY ŻOŁNIERZ miniaturka z 1961r

Pamiątkowa odznaka 16 Pułku Artylerii - Francja

49 Polowe Warsztaty Lotnicze Bydgoszcz - 2 wersja

WZOROWY ŻOŁNIERZ wzór z 1961r

Odznaka Regionalnej Bazy Materiałowej - Francja

WSO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Nr:106

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1968 r.

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1973r.

Pamiątkowa odznaka 19 Pułku Artylerii - Francja

6 Rejonowa Baza Materiałowa - Wrocław

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

WSO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Koszalin

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

34 Batalion Obrony Wybrzeża w Słupsku - Nr: 8

Odznaka Rezerwy Jesień 1986

ORP ,, Orzeł'' Pierwsza Załoga - wczesne wykonanie

Pamiątkowa odznaka 302 Grupy Artylerii _ Francja

Odznaka Wzorowy Dowódca wzór 2; z 1973 - 30mm

Odznaka 35 Pułku Artylerii Spadochronowej Francja

Wzorowy Dowódzca 1973r. Złota; wzór 35mm

Wzorowy Szef Pododziału wzór z 1982r. brąz

Wzorowy Dowódzca 1973r : Srebrna ; wzór 35mm

Wzorowy Dowódzca 1973r ; Brąz ; wzór 35mm

11 Batalion Medyczny - Żary

NJW - 7 Pułk Łączności (JW 1060) - Emów Nr:0028

38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy Modlin; Nr:611

Wzorowy Dowódca - Numerowany

Pamiątkowa Odznaka ,, REZERWA 95'' -1 PLM

65 Dywizjon Rakietowy - Gdynia

Odznaka Wzorowy Marynarz 3kl, wz.68

Oddział Żandarmerii Wojskowej - Lublin

Odznaka 3 Pułk Saperów Dębica Nr:153 + Legitymacja

Pamiatkowa odznaka Rezerwy Wiosna 80

Pamiątkowa odznaka 70 Lecie 1 PLM - złota

120 Huzarski Pułk Zmechanizowany ; Nr:0119

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana - Nr:48

11 Centralna Składnica Sprzętu Sam. Nr:148

Odznaka 401 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Odznaka: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego

Odznaka Rezerwy Wojsk Pancernych - Wiosna 86/88

Odznaka 54 Pułku Artylerii Francuskiej /dowodzenie

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Woj Łączności

Wzorowy Strzelec z 1953r

NJW - 2 Pułk Zabezpieczenia Nr:0004

Wzorowy Mozdzierzysta z 1953r

1 Eskadra 13 Pułku Lotnictwa Transportowego Nr:74

Wzorowy Cekaemista z 1953r.

Wzorowy Podchorąży 1973

Wzorowy Łącznościowiec z 1953r

Wzorowy Podchorąży Rezerwy wzór 1982r.

Wzorowy Erkaemista z 1953r.

Wzorowy Szef Pododziału - wzór obowiązujący

Odznaka 53 Pułku Artylerii - Francja /1 wersja/

47 Dywizjon Artylerii Rakietowej

Rozpoznawcza odznaka AGAT-u

12 Złocieńska Brygada Kawalerii Pancernej Nr: 95

Odznaka: nurek

Odznaka Krzyż Armii Ochotniczej - Śląsk-Lwów 1919

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza

Pamiątkowa Odznaka Kościuszkowska 1WDZ

Wzorowy Kierowca - odznaka z 1958r.

Odznaka pamiątkowa wojsk lotniczych

33 Pułk Zmechanizowany Nr: A 76

Odznaka: Wojskowa Akademia Medyczna

Kompania Honorowa WAT 1991 - 2001 : PRÓBA

4 Batalion Remontowy - Krosno Odrzańskie /srebro/

Odznaka Wzorowy Dowódca - obowiązująca

Instytut Logistyki WAT - Warszawa

Wzorowy Podchorąży wzór obowiązujący.

Odznaka RLA - Składanie i wykonywanie spadochronów

Odznaka 2 Pułku Artylerii Polowej - Francja

Wzorowy Marynarz 1 - wzór 1968r.

Wzorowy Żołnierz wzór 1 z 1958r - ,,zbój''

Wzorowy Marynarz 2 - wzór 1968r.

Wzorowy Marynarz 3 - wzór 1968r.

85 Pułk Strzelców Wileńskich _ Nowowilejka

Odznaka Rezerwy Wiosna 87/89WOPK

Odznaka "Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych"

Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej

31 Dywizjon Rakietowy - Poznań

Odznaka Wzorowy Strzelec wzór1951 z Legitymacją

Miniatura Odznaki 57 Pułku Piechoty

59 Pułk Przeciwlotniczy /rezerwowy/ - Francja

Odznaka tytułu honorowego "Wzorowy Dowódca"

Wzorowy Zwiadowca z 1953r

Odznaka honorowa - Wzorowy Kierowca - srebrna

1 Gdańska Brygada OT Gdańsk - Nr:181

Odznaki Wzorowy Marynarz z 1968r.

23 Pułk Piechoty - Włodzimierz Wołyński

Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych - wz. 52r.

Wzorowy Żołnierz I Klasy wzór 1 z 1958r - zbój

Wzorowy Marynarz wzór 4 z 1973 r.

25 Wojskowy Odział Gospodarczy- Nr: 036

Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru Wietnam

Centrum Operacji Powietrznych - Warszawa Nr:033

Brygada Artylerii Przeciwlotniczej - Gdynia

40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego - Świdwin

Odznaka 11-tego Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Odznaka Brygady Artylerii Przeciwlotniczej Gdynia

8 Grudziądzki Pułk Radioelektroniczny Nr:206

5 Batalion Strzelców Podhalańskich : Nr:0058

NJW 20 Brygada Łączności Ziemi Kieleckiej Nr:0051

Odznaka 1 Baterii 54 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - brązowa

Pamiątkowa odznaka 13 Pułku Artylerii - Francja

21 Rejonowe Warsztaty Techniczne - Rzeszów

Wzorowy Marynarz z 1961 r

6 Batalion Powietrzno-Desantowy Nr:042

Pamiątkowa Odznaka 11 Pułku Artylerii - Francja

Krzyż Partyzancki; nadanie z 1961 nowsze wykonanie

Odznaka - Wojska Radiotechniczne Nr: 115

Pamiątkowa Odznaka 12 Pułku Artylerii - Francja

Szefowstwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Odznaka Grupy Artylerii Morskiej 303 _ Francja

XXVIII Promocja na ASG WP wydział WL i OPK


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.