Odznaki wojskowe, strona 3 - kolekcje i zbiory w tej kategorii w MyViMu.com

Odznaki wojskowe

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1968 r.

Pamiątkowa odznaka 74 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1973r.

6 Rejonowa Baza Materiałowa - Wrocław

Odznaka 6-tego Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

WSO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Koszalin

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

34 Batalion Obrony Wybrzeża w Słupsku - Nr: 8

ORP ,, Orzeł'' Pierwsza Załoga - wczesne wykonanie

Odznaka Wzorowy Dowódca wzór 2; z 1973 - 30mm

Wzorowy Dowódzca 1973r. Złota; wzór 35mm

Wzorowy Szef Pododziału wzór z 1982r. brąz

Wzorowy Dowódzca 1973r : Srebrna ; wzór 35mm

Wzorowy Dowódzca 1973r ; Brąz ; wzór 35mm

11 Batalion Medyczny - Żary

NJW - 7 Pułk Łączności (JW 1060) - Emów Nr:0028

38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy Modlin; Nr:611

Wzorowy Dowódca - Numerowany

Pamiątkowa Odznaka ,, REZERWA 95'' -1 PLM

65 Dywizjon Rakietowy - Gdynia

Odznaka Wzorowy Marynarz 3kl, wz.68

Oddział Żandarmerii Wojskowej - Lublin

1 Bateria Grupy Wsparcia Artylerii Jądrowej /GSAN/

Odznaka 3 Pułk Saperów Dębica Nr:153 + Legitymacja

Pamiatkowa odznaka Rezerwy Wiosna 80

Odznaka 118 Pułku Artylerii Ciężkiej_Francja

Odznaka Ochrony Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych

Pamiątkowa odznaka 70 Lecie 1 PLM - złota

120 Huzarski Pułk Zmechanizowany ; Nr:0119

Pamiątkowa odznaka 4 Pułku Artylerii - Francja

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana - Nr:48

Odznaka 453 Grupy Artylerii Przeciwlotniczej

11 Centralna Składnica Sprzętu Sam. Nr:148

Odznaka 401 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Pamiątkowa odznaka 13 zmiany UNIFIL - Liban

Odznaka: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego

Odznaka Rezerwy Wojsk Pancernych - Wiosna 86/88

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Woj Łączności

Wzorowy Strzelec z 1953r

NJW - 2 Pułk Zabezpieczenia Nr:0004

Pamiątkowa odznaka 19 Pułku Artylerii - Francja

Wzorowy Mozdzierzysta z 1953r

1 Eskadra 13 Pułku Lotnictwa Transportowego Nr:74

Wzorowy Cekaemista z 1953r.

Wzorowy Podchorąży 1973

Wzorowy Łącznościowiec z 1953r

Wzorowy Podchorąży Rezerwy wzór 1982r.

Wzorowy Erkaemista z 1953r.

Wzorowy Szef Pododziału - wzór obowiązujący

Odznaka 53 Pułku Artylerii - Francja /1 wersja/

1 Dywizjon Okrętów Rakietowych - Gdynia

47 Dywizjon Artylerii Rakietowej

Rozpoznawcza odznaka AGAT-u

Odznaka 24 Pułku Piechoty Kolonialnej - Francja

12 Złocieńska Brygada Kawalerii Pancernej Nr: 95

Odznaka: nurek

Odznaka Ośrodka Instruktażu Bombardowania_Francja

Odznaka Krzyż Armii Ochotniczej - Śląsk-Lwów 1919

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza

Pamiątkowa Odznaka Kościuszkowska 1WDZ

Wzorowy Kierowca - odznaka z 1958r.

Odznaka pamiątkowa wojsk lotniczych

33 Pułk Zmechanizowany Nr: A 76

Odznaka Flotylli Rzecznej Indochin - Francja

Odznaka: Wojskowa Akademia Medyczna

Kompania Honorowa WAT 1991 - 2001 : PRÓBA

4 Batalion Remontowy - Krosno Odrzańskie /srebro/

Odznaka Wzorowy Dowódca - obowiązująca

Odznaka 301 Grupy Artylerii - Francja

Odznaka 30 Pułku Artylerii Dywizyjnej - Francja

Instytut Logistyki WAT - Warszawa

Wzorowy Podchorąży wzór obowiązujący.

Odznaka Wojsk Kolonialnych Gujany Francuskiej

Odznaka Akademii Wojskowej - AON 1989

Odznaka 2 Pułku Artylerii Polowej - Francja

Odznaka Centrum Nauczania Obsługi Sprzętu Nr:3

Pamiątkowa odznaka 7 Pułku Artylerii - Francja/3

Odznaka Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej

Wzorowy Marynarz 1 - wzór 1968r.

Wzorowy Żołnierz wzór 1 z 1958r - ,,zbój''

Odznaka Oficerskiej Szkoły Artylerii

Wzorowy Marynarz 2 - wzór 1968r.

Wzorowy Marynarz 3 - wzór 1968r.

Odznaka 8 Pułku Artylerii / 4 Bateria - Francja

85 Pułk Strzelców Wileńskich _ Nowowilejka

Odznaka Rezerwy Wiosna 87/89WOPK

Odznaka "Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych"

Odznaka Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej

31 Dywizjon Rakietowy - Poznań

Odznaka Wzorowy Strzelec wzór1951 z Legitymacją

Miniatura Odznaki 57 Pułku Piechoty

Odznaka tytułu honorowego "Wzorowy Dowódca"

Wzorowy Zwiadowca z 1953r

Odznaka honorowa - Wzorowy Kierowca - srebrna

1 Gdańska Brygada OT Gdańsk - Nr:181

Odznaki Wzorowy Marynarz z 1968r.

23 Pułk Piechoty - Włodzimierz Wołyński

Odznaka 4 Pułku Inżnieryjnego Armii Francuskiej

Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych - wz. 52r.

Wzorowy Żołnierz I Klasy wzór 1 z 1958r - zbój

Odznaka Artyleryjskiej Grupy Geograficznej_Francja

Wzorowy Marynarz wzór 4 z 1973 r.

25 Wojskowy Odział Gospodarczy- Nr: 036

Odznaka 11 Pułku Artylerii Pancernej - Francja

Międzynarodowa Komisja Kontroli i Nadzoru Wietnam

Odznaka 33 Pułku Piechoty Morskiej_Francja

Centrum Operacji Powietrznych - Warszawa Nr:033

Brygada Artylerii Przeciwlotniczej - Gdynia

Odznaka 30 Batalionu Strzelców Alpejskich_Francja

Odznaka Regionalnej Bazy Zaopatrzenia - Francja

40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego - Świdwin

Odznaka 411 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Odznaka 118 Bazy Lotniczej wojsk Francji

Odznaka 1 Dywizji Pancernej wojsk armii Francji

Odznaka 11-tego Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Odznaka Brygady Artylerii Przeciwlotniczej Gdynia

2 Bateria Grupy Wsparcia Artylerii Jądrowej /GSAN/

Pamiątkowa odznaka 8 Pułku Huzarów - Francja

Odznaka Sił Szybkiego Reagowania /FAR/ - Francja

Pamiątkowa odznaka 39 Pułku Artylerii - Francja

8 Grudziądzki Pułk Radioelektroniczny Nr:206

Odznaka 422 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Pamiątkowa Odznaka 3 Pułku Kirasjerów_Francja

5 Batalion Strzelców Podhalańskich : Nr:0058

NJW 20 Brygada Łączności Ziemi Kieleckiej Nr:0051

Pamiatkowa odznaka Rezerwy Wiosna 92_Słupsk

Odznaka 404 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Odznaka 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - brązowa

Pamiątkowa odznaka 13 Pułku Artylerii - Francja

21 Rejonowe Warsztaty Techniczne - Rzeszów

Wzorowy Marynarz z 1961 r

6 Batalion Powietrzno-Desantowy Nr:042

Pamiątkowa odznaka 32 Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa Odznaka 11 Pułku Artylerii - Francja

Krzyż Partyzancki; nadanie z 1961 nowsze wykonanie

Odznaka - Wojska Radiotechniczne Nr: 115

Pamiątkowa Odznaka 12 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka 454 Grupy Artylerii Przeciwlotniczej

Szefowstwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych

Odznaka 94 Pułku Piechoty Armii Francuskiej

Odznaka Grupy Artylerii Morskiej 303 _ Francja

XXVIII Promocja na ASG WP wydział WL i OPK

Odznaka "Sprawny do pracy i obrony" SPO

Pamiątkowa Odznaka Rezerwy - WOPK Poznań

Pamiątka Rezerwy Poznań - Grudzień 85

Odznaka Rezerwy Jesień 84/86

Odznaka 3 Pułku Piechoty Legii Cudoziemskiej

Pamiątkowa odznaka WOSWŁ - Zegrze 1992-1996

1 Ciechanowski Pułk Artylerii Mieszanej - 1wzór

Oficerska Szkoła Łączności Radiowej w Zegrzu 1953r

Odznaka Rezerwy Wiosna 85/87

Odznaka Rezerwy Jesień 86/88

Odznaka skoczka spadochronowego - cyferki

Odznaka Rezerwy ???

Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AWM

Odznaka Rezerwy Jesień 86/88

Odznaka Rezerwy

6 Brygada Desantowo-Szturmowa Nr:5

Odznaka 41 Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja /4

Wzorowy Kierowca z 1958 r.

Odznaka XXIX Polskiej Zmiany PKW w Libanie

Odznaka Operacji wojsk Francji ,,Manta' w Czadzie

33 Batalion Radiotechniczny - Radzionków Nr:088

Odznaka SYN PUŁKU

Odznaka 17 Grupy Artylerii - Francja

Pamiątkowa odznaka 8-go Pułku Artylerii - Francja

11 Pułk Artylerii - Żary

Miniatura odznaki 62 Pułku Artylerii - Francja

3 Pułk Artylerii Francuskiej

58 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej - Francja

Pamiątkowa odznaka 515 Pułku Transportowego

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja/2

2 Brygada Lotnictwa Taktycznego Poznań ; Nr:004

Odznaka 7 Pułku Inżnieryjnego Armii Francuskiej

Odznaka 164 Pułku Piechoty Armii Francuskiej

Odznaka Rezerwy - Prabuty Wałcz - Wiosna 88

9 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych;Nr 040

Odznaka Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.