Odznaki wojskowe, strona 3 - kolekcje i zbiory w tej kategorii w MyViMu.com

Odznaki wojskowe

Pamiątkowa odznaka 51 Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja /4

Stacja Meteorologiczna - Pruszcz Gdański

Wzorowy Kierowca z 1958 r.

Brygada Artylerii Przeciwlotniczej - Gdynia RR

Odznaka XXIX Polskiej Zmiany PKW w Libanie

23 Śląska Brygada Artylerii Nr: 232

33 Batalion Radiotechniczny - Radzionków Nr:088

1 Drezdeński Korpus Pancerny - Kombatancka

Pamiątkowa odznaka Rezerwy - Wiosna 86-88

Wzorowy Strzelec z 1951r po bitwie ?

Pamiątkowa odznaka 8-go Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa odznaka 403-go Pułku Artylerii_Francja

Odznaka 61 Pułku Artylerii Czarne Diabły - Francja

11 Pułk Artylerii - Żary

3 Pułk Artylerii Francuskiej

Pamiątkowa Odznaka 43 Batalionu Piechoty Morskiej

Oficerska Szkoła Wojsk Inżnieryjnych

58 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej - Francja

Pamiątkowa odznaka 515 Pułku Transportowego

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja/2

2 Brygada Lotnictwa Taktycznego Poznań ; Nr:004

Odznaka 7 Pułku Inżnieryjnego Armii Francuskiej

58 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy - Dęblin

Odznaka Rezerwy - Prabuty Wałcz - Wiosna 88

Odznaka 68 Pułku Artylerii Afrykańskiej - Francja

9 Ośrodek Szkolenia Specjalistów Czołgowych;Nr 040

Odznaka Akademii Marynarki Wojennej - AMW

14 Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej- Nr: 83

1 Brzeska Brygada Saperów - Brzeg

Odznaka 403-go Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Odznaka 6 COY POL- BAT UNPROFOR 1994/95

16 Batalion Dowodzenia; Elbląg - stare wykonanie

XXV lat 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego

Pamiątkowa odznaka XXII zmiany UNIFIL - Liban

WZOROWY ŻOŁNIERZ 1950r.

Odznaka 68 Pułku Artylerii Afrykańskiej - Francja

Polski Batalion Logistyczny w Libanie

Odznaka 11 Pułku Artylerii Kolonialnej - Francja

NJW Samodzielny Odział Żandarmerii Wojskowej

Odznaka Wzorowy Żołnierz wz.73

Plakietka Nadwiślańskiej Jednostki Wojskowej

Pamiątkowa Odznaka Rezerwy - Wiosna 85

5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana - Gubin

Odznaka 1 Pułku Legii Cudoziemskiej - Francja

Pamiątkowa odznaka 9 Pułku Huzarów - Francja

6 Brygada Desantowo-Szturmowa; Nr:030

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja/5

2 Pomorska Dywizja Zmechanizowana - Szczecinek

6 Baza Lotnicza - Dęblin Nr:73

ZARZĄD ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

Odznaka 601 Pułku Ruchu Drogowego - Francja

Odznaka 22 Brygady Piechoty Górskiej OT Nr:399

Pamiątkowa odznaka 37 Pułku Artylerii _ Francja

Odznaka 22 Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Pamiątkowa odznaka XXV zmiany UNIFIL - Liban

8 Pułk Zabezpieczenia - Poznań Nr: 16

9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego; Zegrze Pomorskie

Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów - Ag

Akademia Sztabu Generalnego - 1953r.

SŁUŻBA TOPOGRAFICZNA WLOP

Odznaka Dowództwa Legii Cudoziemskiej

17 Eskadra Lotnicza - Poznań

13 Eskadra Lotnictwa Transportowego - Kraków

Oficerska Szkoła Piechoty - 1952r

23 Lotnicza Eskadra Specjalna - Dęblin

10 Rozpoznawczy Batalion Strzelców Konnych Żagań

Pamiątkowa odznaka 17 Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa odznaka 74 Pułku Artylerii - Francja

Wojskowy Port Lotniczy Wojsk Lądowych

Pamiątkowa Odznaka PKW - Syria 85 -XXIV Zmiana

3 Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym - Gdańsk

Pamiątkowa odznaka Rezerwy Jesień 86/88

Odznaka Kursu Obserwatora Artyleryjskiego- Francja

Odznaka Honorowa 10 Batalionu - 6BDSz Nr: 028

Pamiątkowa odznaka 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

3 Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym - Gdańsk

Pamiątkowa odznaka Rezerwy

3 Pomorska Dywizja Piechoty - Kombatancka Nr:343

3 Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym - Gdańsk

Pamiątkowa odznaka 7 Pułku Artylerii - Francja/1

Odznaka 35 Pułku Artylerii Spadochronowej Francja

Odznaka Grupy Szklolenia Wojsk Zamorskich /GITDM/

Wojskowy Port Lotniczy Wojsk Lądowych

11 Batalion Zaopatrzenia - Żary - Proporczyk

Wojskowy Dozór Techniczny

11 Batalion Zaopatrzenia - Żary - wersja złota

7 Brygada Obrony Wybrzeża - Słupsk

Wojskowy Port Lotniczy - Dęblin

Odznaka na beret komandosów francuskich

Pamiątkowa odznaka 6 WOG Ustka

Pamiątkowa odznaka 54 Pułku Artylerii Francuskiej

Odznaka 23 Pułku Piechoty Morskiej - Francja

2 Węzeł Łączności - Bydgoszcz - Nr:02

3 Korpus Obrony Powietrznej - Wydział Ruchu Lot

Oficerska Szkoła Artylerii - 1952

Kompletny zbiór ,,Wzorowy Specjalista '' 1953

Pamiątkowa odznaka 24 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Szkoła Zaopatrzenia Wojsk Marynarki Francj

Wojskowa Odznaka Strzelecka - legitymacje

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych - 1972

5 Dywizjon Artylerii Mieszanej 6BDSz

Centrum Techniki Operacyjnej i Obserwacji WSI

5 Tarnogórski Batalion Przeciwchemiczny Nr:72

26 Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej

Wojskowa Komenda Uzupełnień - PŁOCK

3 Eskadra Śmigłowców Szturmowych

Wzorowy Saper z 1951r

Zbiorek Wzorowy Żolnierz/Marynarz od 1958r

Pamiątkowa odznaka 60 Pułku Artylerii - Francja

Pamiątkowa odznaka 13 Pułku Artylerii - Francja

3 Eskadra - Pruszcz Gdański

Odznaka Kursu Strzelania Przeciwlotniczego Francja

Akademia Obrony Narodowej - Honorowa; Nr:3

Wzorowy Sanitariusz - wzorka 1953r.

Wojskowa Szkoła Przygotowawcza w Dalat_Francja

Wzorowy Marynarz - wzorka 1953r.

Oficerska Szkoła Łączności - Sieradz

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Zegrze

Odznaka za Rany i Kontuzje

Wzorowy Strzelec Pokładowy - RRR - wzorka 1953r.

Pamiątkowa odznaka Zaopatrzenia Indochin_ Francja

Wzorowy Mechanik - wzorka 1953r.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Sulechów - Nr:267

Wzorowy Czołgista -1953r.

Odznaka 22 Batalionu Piechoty Morskiej_Francja

Wzorowy Pontonier - wzorka 1953r.

61 Skwierzyńska Brygada Przeciwlotnicza Nr: 371

Odznaka Wzorowy Dowódca ; numerowana

6 Samodzielny Oddział Topogeodezyjny - Toruń

Pamiątkowa odznaka 33 Pułku Artylerii - Francja

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej - Toruń 1998

28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego; Słupsk - od 1999r.

Pamiątkowa odznaka 24 zmiany UNIFIL - Liban

2 Szkolny Pułk Samochodowy - Chełm

Wzorowy Żołnierz - pierwsze nadania ; numerowana

Wzorowy Podchorąży - numerowana

Odznaka 503 Pułku Czołgów Bojowych_Francja

Wzorowy Żołnierz - prawdopodobnie jeszcze XXw.

12 Batalion Rozpoznawczy Ułanów Podolskich Nr:125

Odznaka Rezerwy MW - Wiosna 83

Odznaka Wzorowy Strzelec- wzór z 1951r

Pierwsza powojenna Wzorowy Kierowca I Klasy 1946r.

Odznaka Wzorowy Kadet ; numerowana

1 Batalion Zabezpieczenia Lotniska JW4043

16 Batalion Budowy Lotnisk - Jarocin

Oficerska Szkoła Felczerów Medycyny

39 Grupa poligonowa 72 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Wzorowy Piekarz - wzór z 1951r

Wzorowy Piekarz - odznaka z 1958r.

Wzorowy Marynarz ; numerowana Nr; 266/05

Wzorowy Żołnierz z 1958 i 1961 roku

Wzorowy Żołnierz - numerowana Nr:06698

J.W.2823 Garnizonowy Węzł Łączności Poznań Nr:043

6 Głogowski Pułk Drogowo-Mostowy

Dywizjon Okrętów Bojowych

Pamiątkowa odznaka 6 Grupy Artylerii - Francja

Dowództwo Artylerii 2 Korpusu Armii Francuskiej

Odznaka 2 Marokańska Dywizja Piechoty - Francja

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemiczny

Odznaka 6 Pułku Huzarów armii francuskiej

Absolwencka Odznaka Szkoły Oficerów Rezerwy

Odznaka Regionalnej Bazy Materiałowej - Francja

2 Bateria Grupy Wsparcia Artylerii Jądrowej wersja

Odznaka Rezerwy Lato 87/89 WOPK - Poznań

Wzorowy kierowca z 1953r.

Pamiątkowa odznaka 54 Pułku Artylerii Francuskiej

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja/3

Odznaka Siły Francuskie w Niemczech 1949/93

Kompania Ubezpieczenia Lotów

Absolwent Szkoły Podoficerskiej WL - Wrocław

Oficerska Szkoła Samochodowa - 1952

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej - Toruń 2001

1 Okręgowe Warsztaty Techniczne - Nr:041

11 Baza Lotnicza - Świdwin

Oficerska Szkoła Obrony Przeciwchemicznej

Pamiątkowa Odznaka Rezerwy - Wiosna 86

3 Pułk Artylerii Kolonialnej - Pamiatkowa odznaka

Odznaka Mobilnej Saharyjskiej Baterii Legionu

Pamiątkowa odznaka 38 Pułku Łączności _Francja


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.