Odznaki wojskowe - kolekcje i zbiory w tej kategorii w MyViMu.com

Odznaki wojskowe

8 Batalion Dowodzenia - Koszalin ; Nr:221

Odznaka na beret Akademii Wojskowej /ESM - Francja

63 Batalion Remontowo-Budowlany - J.W.2422

38 Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia PO Nr: 104

Pamiątkowa odznaka 34 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka 2 Batalionu Strzelców Alpejskich_Francja

Odznaki Sił Bezpieczeństwa i Organów Scigania

Obrona Powietrzna Nr:32

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 - ciekawa

NJW - 7 Pułk Łączności (JW 1060) - Emów

20 Pułk Artylerii Francja Odznaka Pamiątkowa

Pamiątkowa odznaka Okrętu Colbert - Francja

Pamiątkowa odznaka - Rezerwa OPK - Jesień 1987

21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczo-Taktycznego

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950

Wzorowy Marynarz I Klasy wzór z 1958 r. - zbój

Pamiątkowa Odznaka Honorowy Żandarm Nr:631

Odznaka tytułu honorowego "Wzorowy Podchorąży"

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 II wersja

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia - Nr; 021

Pamiątkowa odznaka 64 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka TOA - Okupacja Niemiec - wojsk francuskich

5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwlotniczej; Nr:043

WOP - Wzorowy Żołnierz 1950 - złota

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakiet i Artylerii

Pamiątkowa odznaka STAT - Francja

Zołnierzowi WP- Za Ofiarną Pracę w Górnictwie Węgl

Pamiątkowa Odznaka 12 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Wzorowy Piekarz - wzór z 1951r

Mechanik Kierowca Czołgu I Klasa - Kopia

Pamiątkowa odznaka 15 Pułku Artylerii _ Francja/6

Odznaka 2 Węzeł Łączności - Bydgoszcz

Odznaka Rezerwy Marynarki Wojennej

Odznaka PKW w Iranie - 9 zmiana

Pamiątkowa Odznaka Rezerwisty Wiosna 84-86

ORP ,, GRYF'' - Gdynia

Pamiątkowa Odznaka Kościuszkowska 1WDP - RR

Dowódctwo Wojsk Lądowych - Warszawa. Nr: 112

Pamiątkowa Odznaka Rezerwy 92 - 94

1 Centrum Nauczania Obsługi Sprzętu _ Francja

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa - Piła

Odznaka Wojsk Obsługi Sprzętu wojsk francuskich

Krzyż Armii Ochotniczej - Lotnictwo

Odznaka Brygady Artylerii Przeciwlotniczej Gdynia

Wzorowy Łącznościowiec z 1953r - NUMEROWANY

3 Flotylla Okrętów - Gdynia

WZOROWY ŻOŁNIERZ miniaturka z 1961r

Pamiątkowa odznaka 16 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Organizacji Rodzin Wojskowych

WZOROWY ŻOŁNIERZ miniaturki z 1968r

49 Polowe Warsztaty Lotnicze Bydgoszcz - 2 wersja

Odznaka Misurata Bombach - Eskadra Libijska

WZOROWY ŻOŁNIERZ wzór z 1961r

Odznaka Regionalnej Bazy Materiałowej - Francja

WSO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Nr:106

EskadraTechniczna - Pruszcz Gdański

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1968 r.

Pamiątkowa odznaka 74 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka Wzorowy Żołnierz wzór z 1973r.

Pamiątkowa odznaka 19 Pułku Artylerii - Francja

6 Rejonowa Baza Materiałowa - Wrocław

2 Eskadra - 49 PŚB - Pruszcz Gdański

Odznaka Uczestnikom Wojny Karelskiego Frontu

PODRÓBA- KOPIA Worowy Marynarz z 1958r

Centrum Nauczania Obsługi Sprzętu _ Francja

Odznaka 6-tego Pułku Artylerii Morskiej - Francja

Odznaka XXI Polskiej Zmiany PKW w Libanie

Kopia Wzorowego Strzelca z 1951r.

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

Wzorowy Strzelec Wyborowy z 1953r.

4 Bydgoski Pułk Dowodzenia - Nr:174

WSO Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - Koszalin

Klasowy Specjalista Wojskowy - wzór 2

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej - Toruń 2002

34 Batalion Obrony Wybrzeża w Słupsku - Nr: 8

Odznaka Rezerwy ORP ,,Dziwnów'' 86 - 89

8.Batalion Medyczny – JW 1052 Kołobrzeg

Odznaka Polskiej Misji ONZ w Czadzie

Kopia Wzorowego Sapera z 1951r.

Odznaka nawigatora wojskowego - 3 klasy

Odznaka rezerwy - okres - wykonanie ???

9 Pułk Dowodzenia WOW - Białobrzegi Nr:005

Odznaka nawigatora wojskowego - 3 klasy

Odznaka Rezerwy Jesień 1986

Odznaka XVII Polskiej Zmiany PKW w Libanie

Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej

ORP ,, Orzeł'' Pierwsza Załoga - wczesne wykonanie

NJW - 1 Warszawska Brygada Zmotoryzowana Nr:0125

Odznaka 39 Pułku Artylerii ; Nr:90

Odznaka absolwenta WSOWZ - 1972r.

Pamiątkowa odznaka 302 Grupy Artylerii _ Francja

91Wejherowski Pułk Artylerii Ppanc.1949: Nr:068

2 Pułk Zmechanizowany Skierniewice/Giżycko Nr:6

Odznaka "Wzorowy Żołnierz" - Cegielski

Odznaka Wzorowy Dowódca wzór 2; z 1973 - 30mm

Okręty Badawcze - Gdynia

Odznaka 35 Pułku Artylerii - Francja

Odznaka 537 Grupy Transportowej wojsk Francji

Wzorowy Dowódzca 1973r. Złota; wzór 35mm

Wzorowy Szef Pododziału wzór z 1982r. brąz

41 Pułk Zmechanizowany - Szczecin

Pamiątkowa odznaka 60 Pułku Piechoty - Francja

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Koszalin Nr:117

Wzorowy Dowódzca 1973r : Srebrna ; wzór 35mm

Odznaka Technicznej Oficerskiej Szkoły WPiZ 1953r.

Numerowana odznaka - Wzorowy Szef Pododdziału

Pamiątkowa Odznaka 57 Pułku Piech. Wielkopolskiej

NJW - 4 Bieszczadzki Pułk Zmotoryzowany Nr:0063

6 Kresowy Batalion Rozpoznawczy-Gubin Nr:28

Odznaka pilota wojskowego - miniaturka

NJW -14 Mazurski Pułk Ochrony Nr:0134

Wzorowy Dowódzca 1973r ; Brąz ; wzór 35mm

11 Batalion Medyczny - Żary

NJW - 7 Pułk Łączności (JW 1060) - Emów Nr:0028

38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy Modlin; Nr:611

4 Pułk Zabezpieczenia Dowództwa WOW Nr: 044

Odznaka Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych

Wzorowy Dowódca - Numerowany

Pamiątkowa Odznaka ,, REZERWA 95'' -1 PLM

Odznaka VI Zmiany PKW w Afganistanie

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW

Odznaka 61 Batalionu Łączności w Powietrzu_Francja

Wzorowy Dowódca -1993 ; orzeł w koronie

65 Dywizjon Rakietowy - Gdynia

Pamiątkowa odznaka 70 Lecie 1 PLM - srebrna

Odznaka Wzorowy Marynarz 3kl, wz.68

Oddział Żandarmerii Wojskowej - Lublin

Wzorowy Dowódca -1993 ; orzeł w koronie

Odznaka 3 Pułk Saperów Dębica Nr:153 + Legitymacja

Absolwent Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych

23 Lotnicza Eskadra Szkolna

6 Brygada Powietrzno-Desantowa - Kraków Nr:763

Wzorowy Zwiadowca - z 1951r.

3 Batalion Czołgów - Żurawica

Wzorowy Dowódca -1993 ; orzeł w koronie

Odznaka WOSWŁ - spotkanie po latach

Pamiątkowa odznaka CWKS Warszawa

Pamiatkowa odznaka Rezerwy Wiosna 80

402-gi Pułk Artylerii Przeciwlotniczej _ Francja

14 Strzegomski Pułk Radioliniowo - Kablowy. Nr 126

Odznaka 72 Pułk Artylerii Lekkiej - Francja

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Gdynia

Pamiątkowa odznaka 70 Lecie 1 PLM - złota

Odznaka 13 Pułku Inżynieryjnego Francji

120 Huzarski Pułk Zmechanizowany ; Nr:0119

Pamiątkowa odznaka 4 Pułku Artylerii - Francja

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana - Nr:48

Odznaka okolicznościowa 50lat TSWL

11 Centralna Składnica Sprzętu Sam. Nr:148

Odznaka 401 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej

Pamiątkowa odznaka 13 zmiany UNIFIL - Liban

Odznaka 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego

Odznaka: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego

4 Batalion Obrony Wybrzeża - Lębork

Odznaka Rezerwy Wojsk Pancernych - Wiosna 86/88

Wzorowy Mechanik 1951r

Odznaka 54 Pułku Artylerii Francuskiej /dowodzenie

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Woj Łączności

40 lat 6 Batalionu Powietrznodesant z Niepołomic

Wzorowy Strzelec z 1953r

Pamiątkowa odznaka 7 Pułku Artylerii - Francja/2

Wzorowy Artylerzysta z 1953r

Oficerska Szkoła Wojsk Chemicznych

NJW - 2 Pułk Zabezpieczenia Nr:0004

Pamiątkowa odznaka 19 Pułku Artylerii - Francja

Wzorowy Mozdzierzysta z 1953r

Wzorowy Junak - Obrona Cywilna

Odznaka 53 Pułku Artylerii - Francja / 2 wersja/

1 Eskadra 13 Pułku Lotnictwa Transportowego Nr:74

Odznaka 153 Centrum Zarządzania Transportem_Francj

Wzorowy Cekaemista z 1953r.

Wzorowy Podchorąży 1973

Odznaka 1 Pułku Kawalerii armii francuskiej

Wzorowy Łącznościowiec z 1953r

Wzorowy Podchorąży Rezerwy wzór 1982r.

Wzorowy Erkaemista z 1953r.

Wzorowy Słuchacz wzór z 1982r.

Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii

Odznaka 99 Pułk Piechoty Alpejskiej - Francja

Wzorowy Szef Pododziału - wzór obowiązujący


Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.