szeląg litewski - Kowno w MyViMu.com

szeląg litewski - Kowno

Informacje o kolekcji
Podziel się
szeląg litewski - Kowno

Kolekcja należy do muzeum:

Kategorie:
Pieniądz » Monety » Jan Kazimierz

Dział:
Główna wystawa

Opis kolekcji:
Mennica w Kownie
W 1665 r. konwokacja, która rozpoczęła się 3 lipca, a trwała do 18 lipca w Grodnie po zerwanym sejmie warszawskim uchwaliła podatki. Uczestniczył w niej również podskarbi Kirszensztein. Wcześniej w maju wziął on udział
w konwokacji w Białej, gdzie wyznaczono datę konwokacji grodzieńskiej. Konwokacja grodzieńska hojnie sypnęła uchwałami podatkowymi. Uchwalono 20 podymnych na żołd dla wojska, 2 podymne dla komisarzy do pertraktacji pokojowych z Moskwą, cło nowo podwyższone, cło szlacheckie, cło solne oraz podwójne czopowe. Termin płacenia pierwszej raty 12 podymnych wyznaczono
na 29 września, drugiej raty 8 podymnych na 11 listopada. Podatki, na które zawarto kontrakty z dzierżawcami w 1665 r., konwokacja zaproponowała przedłużyć im na następne dwa lata. Chodziło o cła oraz czopowe. Na Żydów nałożono 8000 zł pogłównego oraz podymne, na Tatarów pogłówne w wysokości 3000 zł, ponadto uchwalono podatek 5 zł od 100 zł sumy. Kupców także obciążono podatkiem od sum według konstytucji z 1662 r., z wyjątkiem wileńskich i grodzieńskich. Konwokacja prosiła króla o wydanie uniwersałów dotyczących szelągów starych ryskich i pruskich, aby były one wszędzie przyjmowane, również
w Koronie. Zgromadzeni na konwokacji senatorowie i posłowie wypowiedzieli się odnośnie do długu wobec króla za ekonomię szawelską. Proponowali, aby ze skarbu zapłacono królowi tylko 60 000 zł, a 40 000 zł aby dano z mennicy Horna. Prosili o zwrot długu Pawłowi Sapieże, hetmanowi wielkiemu w wysokości
100 000 zł, a hetmanowi polnemu Michałowi Kazimierzowi Pacowi, wojewodzie smoleńskiemu – 30 000 zł. Konwokacja prosiła ponadto o zwrot pożyczonych przez biskupa wileńskiego, Jerzego Białozora 123 5000 zł na wojsko.
Na żołnierzy okaleczonych konwokacja przeznaczyła 3000 zł dokładając się do asygnaty wystawionej przez króla na 10 000 zł. Ujęła się za Tytusem Boratynim, aby pozwolono mu wybić monety dla siebie jako wynagrodzenie za jego pracę. Prosiła też króla o danie mu asekuracji zatwierdzonej konstytucyjnie.
Boratyni zrzekł się dobrowolnie kontraktu na rzecz Horna, z którym zawarli kontrakt komisarze, aby zapłacić długi. Litwini prosili o taką samą asekurację dla niego. Konwokacja postanowiła powołanie Trybunału Skarbowego w Wilnie na 9 grudnia 1665 r. na 3 tygodnie w celu sądzenia dłużników. Osobiście
miał się stawić przed tym Trybunałem Wincenty Orda, instygator do 20 maja 1664 r., później kasztelan żmudzki, który miał poinformować, ile z mennicy oliwskiej wybierali potomkowie zmarłego w maju 1665 r. biskupa wileńskiego, Jerzego Białłozora. Ponadto żądano rozliczenia się Wincentego Ordy z zaległości 520 000 zł.
Finanse litewskie za podskarbiego Hieronima Kryszpina
Kirszenszteina 1663–1676
Anna Filipczak-Kocur
(Opole)
90 szelągów na złotego

Wygeneruj karty katalogowe
Eksponaty w tej kolekcji

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 1

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 2

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 3

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 4

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 5

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 6

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 7

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 8

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 9

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 10

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 11

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 12

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 13

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 14

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 15

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 16

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 17

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 18

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 19

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 20

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 21

boratynka - szeląg - litewski -...

boratynka - szeląg - litewski - Kowno 22

boratynka - szeląg - litewski -...

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.