Profil Profesjonalny MUSEUM TOMATORUM - Pamiątki Przeszłości

Informacje o muzeum

Podziel się Wyślij wiadomość

Odznaki:

Opis muzeum :
Będą tu prezentowane amatorskie zbiory różnych przedmiotów minionej epoki, m.in. żelazka z podstawkami, kufle do piwa, dzbanki, lampy naftowe, lichtarze, zegary, pocztówki, stare zdjęcia itp.
Zapraszam

Liczba eksponatów: 19877


Jako urodzony kolekcjoner zbieram rzeczy różne - o walorach muzealnych, lub bardziej pasujące do zbiorów śmieciarza. W tym dziale będę umieszczać kolekcje "lżejszego kalibru", czyli takie bez ambicji, jednakże warte ochrony przed zapomnieniem.
Kolekcji w dziale: 16.
Mińszczyzna – unikatowa kolekcja zdjęć z lat 1914-1920 ze zbiorów Stanisława barona Dangla. Stanisław Dangel (1891-1942) był współzałożycielem i aktywnym członkiem Towarzystwa Straży Kresowej. Pod koniec I wojny pełnił funkcję wiceprezesa Wydziału Opieki nad Zabytkami przy Centralnym Komitecie Obywatelskim w Mińsku. Do statutowej działalności Komitetu należało: inwentaryzowanie i fotografowanie zabytków, gromadzenie, otaczanie opieką i zabezpieczenie obiektów mających znacznie artystyczne i historyczne, nabywanie na własność nieruchomości, pamiątek historycznych i obiektów zabytkowych związanych z Polską. Kolekcję zdjęć otrzymałem od emerytowanego historyka sztuki. Składa się na nią ok. 200 kart formatu A4 z naklejonymi i opisanymi fotografiami obiektów architektury, sztuki itp. z obszaru wschodniej Polski pod zaborem rosyjskim – tzw. Mińszczyzny czyli guberni mińskiej. Wiele ze sfotografowanych budowli już nie istnieje, inne po zniszczeniach wojny światowej zostały odbudowane, ale dzięki zdjęciom wiemy, jak wyglądały, jaki był ich stan przed wybuchem I wojny, jak również jakie uszkodzenia odniosły na skutek działań wojennych. Sądzę, że większość fotografii jest unikatowa, choć niektóre z nich są w posiadaniu archiwum Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i bywają prezentowane przez różne wydawnictwa albumowe lub strony internetowe poświęcone Kresom wschodnim (np. radzima.org - Zabytki i atrakcje ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego | Białoruś Litwa Polska Rosja). Jednakże jakość tych zdjęć jest kiepska. Dodatkowo zauważyłem, że niektóre zdjęcia są odwrócone wokół pionowej osi, czyli to co powinno być po prawej stronie obrazu jest po lewej. Ponieważ wiele obiektów już nie istnieje i nie ma innych ich zdjęć, trudno ten fakt udowodnić. A jednak udało mi się to. Znalazłem niepodważalny dowód, co prawda dotyczący tylko jednego zdjęcia, ale sądzę, że wszystkie fotografie które można zobaczyć w Internecie w odwrotnym widoku niż moje, są pokazane niewłaściwie. Pozostaje pytanie, kto za to odpowiada? Czy administratorzy stron internetowych wykorzystujących fotki otrzymane od Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czy też sam Instytut posiada takie „lewe” odbitki?
Kolekcja w całości poświęcona ilustracjom z zeszytów historycznych pt. "Dzieje Polski Ilustrowane" autorstwa historyka, profesora Uniwersytetu Jagielońskiego Augusta Sokołowskiego (1846-1921), wydawanych na przełomie XIX i XX wieku przez warszawskie wydawnictwo "Wiek". Na rynku znajdują się współczesne reprinty tego fundamentalnego opracowania, ja jednak prezentuję skany ilustracji z ponad stuletnich oryginałów. Uważam, że są to bardzo ciekawe ilustracje, ponieważ pokazują m.in. zabytki, budowle, pałace, dwory czy obiekty sakralne, które w wielu wypadkach już nie istnieją, albo są niedostępne ponieważ znalazły się za wschodnią granicą lub zostały przebudowane. Zobaczymy też portrety wielu osób znanych i szerzej nieznanych związanych z historią Polski. Pojawią się też na pewno dzieła artystyczne (obrazy, rzeźby itp.) znanych twórców, ale mniej eksponowane we współczesnych czasach. Nie wykluczone, że wiele z nich po zawieruchach wojennych w ogóle już nie istnieje. Wystawianie ilustracji będzie trwało wiele miesięcy, więc zainteresowanych zapraszam do systematycznego odwiedzania muzeum.
Kolekcja w całości poświęcona ilustracjom z zeszytów historycznych pt. "Dzieje Porozbiorowe Narodu Polskiego" autorstwa historyka, profesora Uniwersytetu Jagielońskiego Augusta Sokołowskiego (1846-1921), wydawanych na przełomie XIX i XX wieku przez warszawskie wydawnictwo "Wiek". Na rynku znajdują się współczesne reprinty tego fundamentalnego opracowania, ja jednak prezentuję skany ilustracji z ponad stuletnich oryginałów. Uważam, że są to bardzo ciekawe ilustracje, ponieważ pokazują m.in. zabytki, budowle, pałace, dwory czy obiekty sakralne, które w wielu wypadkach już nie istnieją, albo są niedostępne ponieważ znalazły się za wschodnią granicą lub zostały przebudowane. Zobaczymy też portrety wielu osób znanych i szerzej nieznanych związanych z historią Polski. Pojawią się też na pewno dzieła artystyczne (obrazy, rzeźby itp.) znanych twórców, ale mniej eksponowane we współczesnych czasach. Nie wykluczone, że wiele z nich po zawieruchach wojennych w ogóle już nie istnieje. Wystawianie ilustracji będzie trwało wiele miesięcy, więc zainteresowanych zapraszam do systematycznego odwiedzania muzeum.
W tym dziale znajdują się fotografie rycin drukowanych na stronach XIX-wiecznych czasopism polskich, głównie "Tygodnika Illustrowanego" począwszy od roku 1859 oraz "Architekta" z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Większość ilustracji była wykonana techniką drzeworytniczą. Zdjęcia pochodzą z lat 80-tych XX wieku. Otrzymałem je od emerytowanego historyka sztuki, któremu wcześniej służyły do ilustracji opracowań naukowych.
Właściwie pocztówki poświęcone "Quo Vadis" powinny znajdować się w dziale "Pocztówki - antyczne klimaty". Jednakże ze względu na brak możliwości grupowania kolekcji wewnątrz działu, musiałem utworzyć oddzielny dział, który będzie zawierać szereg kolekcji poświęconych konkretnym scenom z książki. Dzięki takiej konwencji można porównać, jak różni autorzy ilustrowali to samo wydarzenie. Oczywiście będą drobne odstępstwa od tej zasady, np. pierwsza kolekcja wprowadzająca prezentuje "antyczny" egzemplarz "Quo Vadis" ilustrowany tylko przez jednego autora.
Zobacz kolekcję Quo Vadis? - teatr, kino, reklama
Quo Vadis? - teatr, kino, reklama
Eksponatów: 11
Zobacz kolekcję Quo Vadis - książki
Quo Vadis - książki
Eksponatów: 2
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Stachiewicz - zestaw pocztówek
Quo Vadis - Stachiewicz - zestaw pocztówek
Eksponatów: 21
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Styka - zestaw pocztówek
Quo Vadis - Styka - zestaw pocztówek
Eksponatów: 15
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Eunice całuje posąg Pertoniusza
Quo Vadis - Eunice całuje posąg Pertoniusza
Eksponatów: 19
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Pożar Rzymu
Quo Vadis - Pożar Rzymu
Eksponatów: 16
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Ligia w więzieniu
Quo Vadis - Ligia w więzieniu
Eksponatów: 8
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Ligia na byku
Quo Vadis - Ligia na byku
Eksponatów: 29
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Cyrk Nerona
Quo Vadis - Cyrk Nerona
Eksponatów: 21
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Pochodnie Nerona
Quo Vadis - Pochodnie Nerona
Eksponatów: 22
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Rozpustna uczta u Nerona
Quo Vadis - Rozpustna uczta u Nerona
Eksponatów: 11
Zobacz kolekcję Quo Vadis - Śmierć Nerona
Quo Vadis - Śmierć Nerona
Eksponatów: 5
Zobacz kolekcję Quo Vadis Domine?
Quo Vadis Domine?
Eksponatów: 8
Zobacz kolekcję Stachiewicz - ilustrator "Quo Vadis"
Stachiewicz - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 10
Zobacz kolekcję Setkowicz - ilustrator "Quo Vadis"
Setkowicz - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 2
Zobacz kolekcję Korpal - ilustrator "Quo Vadis"
Korpal - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 5
Zobacz kolekcję Styka - ilustrator "Quo Vadis"
Styka - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 9
Zobacz kolekcję F.R. - ilustrator "Quo Vadis"
F.R. - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 12
Zobacz kolekcję Mastroianni - ilustrator "Quo Vadis"
Mastroianni - ilustrator "Quo Vadis"
Eksponatów: 10
Zobacz kolekcję Franz Rosler - ilustrator "Quo Vadis?"
Franz Rosler - ilustrator "Quo Vadis?"
Eksponatów: 3
Zobacz kolekcję Richard Ranft - Ilustrator Quo Vadis
Richard Ranft - Ilustrator Quo Vadis
Eksponatów: 5
Zobacz kolekcję Ilustrator nieznany
Ilustrator nieznany
Eksponatów: 5
Zobacz kolekcję Inni ilustratorzy Quo Vadis
Inni ilustratorzy Quo Vadis
Eksponatów: 8
Zobacz kolekcję Rzymska miłość
Rzymska miłość
Eksponatów: 197
Kolekcji w dziale: 24.
Jak mówi nazwa, będą tu pocztówki różnej treści
Zobacz kolekcję Scenki rodzajowe
Scenki rodzajowe
Eksponatów: 258
Zobacz kolekcję Piwo
Piwo
Eksponatów: 14
Zobacz kolekcję Kurort, plaża, woda, kąpiel, sanatorium
Kurort, plaża, woda, kąpiel, sanatorium
Eksponatów: 14
Zobacz kolekcję ... z pociągiem w tle
... z pociągiem w tle
Eksponatów: 130
Zobacz kolekcję Statki śródlądowe
Statki śródlądowe
Eksponatów: 38
Zobacz kolekcję Wojenko, wojenko
Wojenko, wojenko
Eksponatów: 77
Zobacz kolekcję Napoleon i wojny napoleońskie
Napoleon i wojny napoleońskie
Eksponatów: 133
Zobacz kolekcję Opuszczona - Tęsknota - Smutno mi Boże
Opuszczona - Tęsknota - Smutno mi Boże
Eksponatów: 46
Zobacz kolekcję Kobieta wśród łąk, pól, kwiatów i ogrodów
Kobieta wśród łąk, pól, kwiatów i ogrodów
Eksponatów: 48
Zobacz kolekcję Kobieta - portret - nie akt
Kobieta - portret - nie akt
Eksponatów: 217
Zobacz kolekcję AKT - po prostu akt (malarstwo i grafika)
AKT - po prostu akt (malarstwo i grafika)
Eksponatów: 204
Zobacz kolekcję Akt w naturze
Akt w naturze
Eksponatów: 151
Zobacz kolekcję Akt leżący, kanapowy
Akt leżący, kanapowy
Eksponatów: 93
Zobacz kolekcję Akt z fauną, czyli prawie "Sodomia i Gomoria"
Akt z fauną, czyli prawie "Sodomia i Gomoria"
Eksponatów: 93
Zobacz kolekcję Dama w toalecie, ale to nie to, o czym myślisz
Dama w toalecie, ale to nie to, o czym myślisz
Eksponatów: 69
Zobacz kolekcję W pracowni artysty
W pracowni artysty
Eksponatów: 92
Zobacz kolekcję AKT - po prostu akt (rzeźba)
AKT - po prostu akt (rzeźba)
Eksponatów: 57
Zobacz kolekcję Pocztówki i zdjęcia naturystyczno - erotyczne
Pocztówki i zdjęcia naturystyczno - erotyczne
Eksponatów: 142
Zobacz kolekcję Macierzyństwo, rodzina
Macierzyństwo, rodzina
Eksponatów: 197
Zobacz kolekcję Dzieci
Dzieci
Eksponatów: 224
Zobacz kolekcję Cyganie
Cyganie
Eksponatów: 42
Zobacz kolekcję Wnętrza czasu minionego
Wnętrza czasu minionego
Eksponatów: 96
Zobacz kolekcję On i Ona
On i Ona
Eksponatów: 255
Zobacz kolekcję Portrety i postacie - znane i nieznane
Portrety i postacie - znane i nieznane
Eksponatów: 101
Zobacz kolekcję Siusiamy? Tak jest, siusiamy
Siusiamy? Tak jest, siusiamy
Eksponatów: 13
Zobacz kolekcję Etnografia ludzie portret
Etnografia ludzie portret
Eksponatów: 61
Zobacz kolekcję Na ludowo
Na ludowo
Eksponatów: 87
Więcej ..
Kolekcji w dziale: 38.
Umieszczam tu pocztówki obrazujące różne opowieści, wierzenia pogańskie, legendy i podania ludowe, bajki, ballady oraz utwory literackie powstałe bądź uformowane w czasach średniowiecznych, renesansowych i późniejszych (końca tego okresu na razie nie określam).
Pocztówki z różnych miast i terenów Polski, tej przedwojennej i powojennej.
Kolekcji w dziale: 49.
Brak możliwości segregowania zbiorów w systemie "drzewa" (albo "piramidy") powoduje, że zamiast jednego działu poświęconego pocztówkom - mam ich kilka, w tym dział "A to Polska właśnie" z pocztówkami z naszej Ojczyzny. W dziale tym są kolekcje z różnych miast, województw, krain. Jednakże okazuje się, że to też za mało. Z powodu dużej ilości pocztówek z Warszawy i galimatiasu jaki powstał w kolekcji "Warszawa", musiałem warszawskie pocztówki oddzielić od kolekcji zasadniczej i stworzyć oddzielny dział, który rozbiłem na kolekcje poświęcone konkretnym ulicom, placom, budynkom, pomnikom, parkom itp. Mam nadzieję, że kiedyś administratorzy MYViMU opracują system, który pozwoli na usystematyzowanie zbiorów w wielopoziomowych kolekcjach na wzór folderów w Eksploratorze Win itp.
Najliczniejsze eksponaty tego działu to pocztówki. Ale nie tylko. Są tu też (lub będą) książki, przewodniki, gazety, grafiki, fotografie itp. dotyczące tego pięknego zakątka Polski.
Kolekcji w dziale: 18.
Kolekcji w dziale: 54.

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.