Medale i instrukcje kolejowe w MyViMu.com

 Medale i instrukcje kolejowe

Informacje o muzeum

Podziel się Wyślij wiadomość

Odznaki:

Opis muzeum :
Kolej w swej istocie technicznego działania to rzemiosło – rygorystyczne stosowanie zasad postępowania, które opisane są w przepisach i instrukcjach służbowych; to zapewnia zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa transportu. Ale kolej, jej historia, piękno budowli, dynamika ruchu pojazdów może też być inspiracją dla tworzących sztukę. Sztukę choćby tą mało znaczącą, zamkniętą w reliefach na metalowych krążkach – medalierstwie (medalach, żetonach, plakietkach).
To muzeum prezentuje historię polskiej kolei przez jej rzemiosło – przez historię przepisów i instrukcji dotyczących kolei, oraz przez jej sztukę – przez medalierstwo o tematyce kolejowej. A więc polska kolej; rzemiosło i sztuka; sztuka i rzemiosło: kolejowe medale pamiątkowe oraz kolejowe przepisy i instrukcje służbowe.
mail: adzet@interia.eu

Liczba eksponatów: 1094

Tagi:
kolej kolejarz pkp zntk linia lokomotywa wagon przepisy instrukcja falerystyka medal plakietka r1 e1 tabor kolejowy pamiatkowy rocznicowy


Wystawy


Polskie medale pamiątkowe tematycznie związane z transportem kolejowym. Muzeum składa się z ośmiu kolekcji medali: - KOLEJOWE - medale związane funkcjonowaniem transportu kolejowego, infrastrukturą kolejową i jednostkami organizacyjnymi kolei; - PRZEWOZOWE - medale emitowane przez firmy realizujące przewozy transportem kolejowym, m. in.: przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, użytkownicy bocznic; - FIRMOWE - medale emitowane przez firmy projektowe, produkcyjne, remontowe pracujące na rzecz transportu kolejowego, m.in.: zakłady naprawcze taboru, zakłady budowy i naprawy infrastruktury, producenci taboru i urządzeń kolejowych; - ZWIĄZKOWE - medale związków zawodowych z firm kolejowych; - USŁUGOWE - medale innych instytucji pracujących pomocniczo (usługowo) na rzecz transportu kolejowego np.: kolejowa służba zdrowia, szkoły kolejowe, muzea, skanseny, stowarzyszenia, itp.; - SPOŁECZNE - medale emitowane przez instytucje i organizacje, które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem transportu ale ich działalność nawiązuje, choćby w sferze symbolicznej, do kolejnictwa, np.: organizacje społeczne, kulturalne, polityczne w zakładach; - SPORTOWE - medale kolejowych klubów i imprez sportowych; - WOJSKOWE - medale związane działaniem sił zbrojnych na kolei.
Kolejowe przepisy i instrukcje służbowe regulują funkcjonowanie przedsiębiorstwa kolejowego, w tym między innymi opisują: budowę i utrzymywanie w sprawności technicznej budowli i urządzeń kolejowych, działanie i obsługę urządzeń kolejowych, zasady i tryb wykonywania czynności przez pracowników, postępowanie w określonych sytuacjach, prowadzenie dokumentacji służbowej. Muzeum prezentuje dokumenty ze wszystkich sfer działania transportu kolejowego. Osobno wyszczególniono dziedziny które są najbardziej charakterystyczne dla kolei, a także te które pozostały już tylko historyczną ciekawostką. Przepisy i instrukcje zamieszczono w kolekcjach z dokumentami tematycznymi oraz pozostałymi. Dokumenty tematyczne zamieszczono w kolekcjach które dotyczą: sygnalizacji kolejowej, prowadzenia ruchu, wypadkowości, manewrów kolejowych, wykazu linii kolejowych i przejazdów kolejowych (skrzyżowań torów z drogami), walki z zimą, spraw wojskowych na kolei i pociągów nadzwyczajnych. Pozostałe dokumenty zgrupowane w kolekcjach dotyczących sfer: gospodarczych (sprawy administracyjne, finansowe i magazynowe), handlowych, drogowych, technicznych (zrk i energetyczne), ruchowe, trakcyjne i wagonowe. W osobnych kolekcjach umieszczono przepisy przedwojenne i podręczniki o tematyce kolejowej.
Kolekcji w dziale: 16.

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.