Medale i instrukcje kolejowe

Informacje o muzeum

Podziel się Wyślij wiadomość

Odznaki:

Opis muzeum :
Kolej w swej istocie technicznego działania to rzemiosło – rygorystyczne stosowanie zasad postępowania, które opisane są w przepisach i instrukcjach służbowych; to zapewnia zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa transportu. Ale kolej, jej historia, piękno budowli, dynamika ruchu pojazdów może też być inspiracją dla tworzących sztukę. Sztukę choćby tą mało znaczącą, zamkniętą w reliefach na metalowych krążkach – medalierstwie (medalach, żetonach, plakietkach).
To muzeum prezentuje historię polskiej kolei przez jej rzemiosło – przez historię przepisów i instrukcji dotyczących kolei, oraz przez jej sztukę – przez medalierstwo o tematyce kolejowej. A więc polska kolej; rzemiosło i sztuka; sztuka i rzemiosło: kolejowe medale pamiątkowe oraz kolejowe przepisy i instrukcje służbowe.
Dodatkowo, w osobnym Dziale umieszczono różne pamiątki związane z kolejnictwem: przybory i przyrządy używane na kolei, mapy, dokumenty, elementy umundurowania oraz inne artefakty kolejowe.
mail: [email protected]

Liczba eksponatów: 1847

Tagi:
kolej kolejarz pkp zntk linia lokomotywa wagon przepisy instrukcja falerystyka medal plakietka r1 e1 tabor kolejowy rocznicowy medal pamiatkowy pamiatka kolejowa pojazdy trakcyjne lokomotywownie dokumenty kolejowe parowoz elektrowoz parowozownia lokomotywownia


Wystawy


Polskie medale pamiątkowe tematycznie związane z transportem kolejowym. Muzeum składa się z ośmiu kolekcji medali: - KOLEJOWE - medale związane funkcjonowaniem transportu kolejowego, infrastrukturą kolejową i jednostkami organizacyjnymi kolei; - PRZEWOZOWE - medale emitowane przez firmy realizujące przewozy transportem kolejowym, m. in.: przewoźnicy kolejowi, spedytorzy, użytkownicy bocznic; - FIRMOWE - medale emitowane przez firmy projektowe, produkcyjne, remontowe pracujące na rzecz transportu kolejowego, m.in.: zakłady naprawcze taboru, zakłady budowy i naprawy infrastruktury, producenci taboru i urządzeń kolejowych; - ZWIĄZKOWE - medale związków zawodowych z firm kolejowych; - USŁUGOWE - medale innych instytucji pracujących pomocniczo (usługowo) na rzecz transportu kolejowego np.: kolejowa służba zdrowia, szkoły kolejowe, muzea, skanseny, stowarzyszenia, itp.; - SPOŁECZNE - medale emitowane przez instytucje i organizacje, które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem transportu ale ich działalność nawiązuje, choćby w sferze symbolicznej, do kolejnictwa, np.: organizacje społeczne, kulturalne, polityczne w zakładach; - SPORTOWE - medale kolejowych klubów i imprez sportowych; - WOJSKOWE - medale związane działaniem sił zbrojnych na kolei.
Kolejowe przepisy i instrukcje służbowe regulują funkcjonowanie przedsiębiorstwa kolejowego, w tym między innymi opisują: budowę i utrzymywanie w sprawności technicznej budowli i urządzeń kolejowych, działanie i obsługę urządzeń kolejowych, zasady i tryb wykonywania czynności przez pracowników, postępowanie w określonych sytuacjach, prowadzenie dokumentacji służbowej. Muzeum prezentuje dokumenty ze wszystkich sfer działania transportu kolejowego. Osobno wyszczególniono dziedziny które są najbardziej charakterystyczne dla kolei, a także te które pozostały już tylko historyczną ciekawostką. Przepisy i instrukcje zamieszczono w kolekcjach z dokumentami tematycznymi oraz pozostałych sfer działania kolei. Dokumenty tematyczne to kolekcje dotyczące: sygnalizacji kolejowej, prowadzenia ruchu, wypadkowości, manewrów kolejowych, wykazu linii kolejowych i przejazdów kolejowych (skrzyżowań torów z drogami), walki z zimą, spraw wojskowych na kolei i pociągów nadzwyczajnych. Pozostałe dokumenty zgrupowane w kolekcjach dotyczących sfer: gospodarczych (sprawy administracyjne, finansowe i magazynowe), handlowych, drogowych, elektrotechnicznych (zrk i energetyczne), ruchowych, trakcyjnych i wagonowych. W osobnych kolekcjach umieszczono przepisy przedwojenne i podręczniki o tematyce kolejowej.
Kolekcji w dziale: 16.
W Dziale zamieszczono różne pamiątki kolejowe: przybory, przyrządy, urządzenia, mapy, dokumenty, dystynkcje mundurowe i inne artefakty, które wykorzystywane były w trakcie wykonywania czynności przez pracowników kolejowych, stanowiły wyposażenie ich stanowisk służbowych lub stanowiły symbole transportu kolejowego. Dział składa się z siedmiu kolekcji: Przybory kolejowe, Książki lokomotyw, Dokumenty kolejowe, Legitymacje kolejowe, Patki kolejowe, Ceramika kolejowa i Artefakty kolejowe.
Dział techniczny - dział pomocniczy dla realizacji Wystaw

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.