about

O serwisie MyViMu

- click here for english version

 

IDEA

 

Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania, poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy kolekcjoner rejestrując się w serwisie ma możliwość założenia swojego wirtualnego muzeum i zaprezentowania swoich skarbów szerszej publiczności. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

 

MOŻLIWOŚCI

 

MyViMu jest nie tylko miejscem, gdzie można zaprezentować swoje kolekcje, ale również świetnym narzędziem do ich uporządkowania i skatalogowania. Każdy eksponat można opisać dodatkowymi atrybutami, a następnie dla każdej kolekcji wygenerować zestaw kart inwentarzowych.

 

Serwis skupia społeczność ludzi o podobnych pasjach – kolekcjonerów, miłośników historii, sztuki i ciekawostek z wszelkich dziedzin. Daje możliwość nie tylko komunikacji na forach dyskusyjnych czy w wiadomościach prywatnych, ale również poszerzania swojej wiedzy dzięki wiedzy innych. To tu można poprosić o pomoc w identyfikacji tajemniczych przedmiotów, czy przetłumaczenie niezrozumiałych inskrypcji. Każdy użytkownik ma też możliwość komentowania eksponatów i zaproponowania uzupełnienia ich opisów.

 

Aby urozmaicić zwiedzanie nutką rywalizacji, MyViMu oferuje też system rankingów eksponatów, muzeów i użytkowników. Możesz śledzić, jakie przedmioty i kolekcje budzą największe zainteresowanie. Każde wirtualne muzeum w serwisie otrzymuje również dostęp do statystyk odwiedzin swojego konta.

 

Staramy się stale ulepszać MyViMu i uczynić je łatwym i przyjemnym w użytkowaniu. Najcenniejszą pomocą w tej materii jest dla nas Twoje zdanie. Jeśli masz uwagi bądź sugestie dotyczące funkcjonalności MyViMu napisz do nas

 

ODBIORCY

 

MyViMu to serwis dla wszystkich kolekcjonerów. Swoje zbiory prezentują tu m.in. fascynaci opakowań, entuzjaści figurek, zbieracze militariów, miłośnicy monet a także amatorzy fotografii. To tylko niewielki fragment niekończącej się listy przedmiotów, które zbierają kolekcjonerzy zrzeszeni wokół MyViMu. Lista jest i pozostanie otwarta.

 

To jednocześnie miejsce dla wszystkich miłośników historii, sztuki, designu czy technologii poszukujących wartościowych treści oraz ciekawostek z tych dziedzin.

 

 

TWÓRCY

 

MyViMu powstało w 2010 roku z inicjatywy niewielkiej grupy pozytywnie zakręconych miłośników historii i zbieractwa.

Właścicielem serwisu MyViMu.com jest:

MyViMu Spółka z o.o.
Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
REGON: 220576994
NIP: 9581588079
KRS: 0000302482

Wysokość wkładu założycielskiego: 50.000 PLN

"MyViMu" jest zastrzeżonym znakiem towarowym w 167 państwach zrzeszonych w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

 


 

About MyViMu

IDEA

My Virtual Museum has been created with a view to unite collecting enthusiasts, explorers and all those out there with a passion for gathering things. It's a website for collectors composed of many museums created by individual users. Each one of them is free to set up his own virtual museum and to present his amazing collection to the wide audience. Collectors can upload photos of their exhibits, describe them with details and organise them into collections. Their virtual museums can be visited 24/7 with no restrictions.

 

POSSIBILITIES

MyViMu is not only the place where you can show your collections but also a great tool to organize and to catalog them.  Each exhibit can be described with additional attributes and inventory cards can be generated for each collection.

The website gathers the community of people of similar passions – collectors, enthousiasts of history, art and curiosities of all kinds. It gives possibility not only to communicate on forums and in private messages but also to broaden your knowledge thanks to the attribution of the others. You can ask here for help in identifying  mysterious objects or in translating incomprehensive inscriptions. Each user has possibility to comment on the exhibits and to supplement their descriptions.

To spice up your visits in our museums MyViMu offers also the system of rating of exhibits, museums and users. You can keep track of what objects and collections get more attention. Each virtual museum gets also access to the statistics of visits on its account.

We constantly try to make MyViMu better and easier to use. The best help in this matter is your opinion. If you have any remarks or suggestions concerning MyViMu's features feel free to contact us.

 

USERS

MyViMu is a place for all kind of collectors: those who collect militaries and those who collect fine china, enthousiasts of old photos and mid century design, coins collectors and beer labels collectors... The list is open and always will be. 

 

At the same time it's a place for all history, art, design or technology enthousiasts who are looking for a valuable content or for all kind of curiosities from their field of interest.

 


CREATORS

MyViMu has been created in 2010 on the initiative of a small group of history and collecting enthousiasts.


The owner of MyViMu is:
MyViMu Spółka z o.o.
Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
REGON: 220576994
NIP: 9581588079
KRS: 0000302482
Contribution of the initial: 50000 PLN


MyViMu is registered trade mark in 167 countries members of  World Intellectual Property Organization

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.