Media

Materiały dla mediów

- click here for english version - 

 

PONAD 200 000 EKSPONATÓW W MOIM WIRTUALNYM MUZEUM!

 

Tysiące starych monet i banknotów z całego świata, setki świetnie zachowanych mundurów wojskowych, policyjnych i strażackich, pokaźna kolekcja płyt gramofonowych wraz z ich nagraniami w formacie mp3, ponad 1000 etykiet zapałczanych z okresu PRL, gliniane gwizdki, dziadki do orzechów, porcelana, broń biała, żelazka z duszą, szaty liturgiczne, czapki, guziki…

 

To tylko niektóre z fascynujących zbiorów Mojego Wirtualnego Muzeum. Zbiorów, które z początkiem 2017 roku przekroczyły liczbę 200 000 eksponatów.

 

W ciągu 7 lat działania serwisu udało się nam wspólnie zgromadzić pokaźną liczbę różnych kolekcji - mówią administratorzy MyViMu. Wiele z tych zbiorów, skrupulatnie zbieranych przez lata, jest dzięki nam pokazywanych szerszemu gronu odbiorców po raz pierwszy. Tym bardziej cieszymy się, że kolekcjonerzy wybrali właśnie MyViMu.

 

MyViMu z czasem okazało się miejscem nie tylko dla samych kolekcjonerów, ale również dla wszystkich miłośników historii, sztuki, designu czy ciekawostek z rozmaitych kategorii. Niektórym dało możliwość uporządkowania rodzinnych pamiątek. Dla wielu autorów publikacji naukowych stało się cennym źródłem informacji i ilustracji (większość zdjęć w w serwisie udostępniana jest na licencji Creative Commons) Dla nauczycieli historii – miejscem, w którym poszukują materiałów urozmaicających ich lekcje. Dla lokalnych patriotów – źródłem ciekawostek o ich mieście czy regionie.

 

Serwis daje tej niemałej już (10 000 zarejestrowanych użytkowników w sierpniu 2017 roku) społeczności miłośników historii i kolekcjonerstwa możliwość komunikacji, dyskusji na forach, ale też wzajemnego wsparcia w identyfikacji bardziej tajemniczych eksponatów czy uzupełnianiu ich opisów.

 

To jak mały wirtualny świat, w którym ożywają wspomnienia, a kolekcje otrzepane z kurzu zaczynają znów błyszczeć.

 


 

INFORMACJE O MYVIMU

 

MyViMu (Moje Wirtualne Muzeum) powstało w 2010 roku. Jest serwisem dla kolekcjonerów składającym się z wielu muzeów tworzonych przez prywatnych użytkowników. Każdy z nich ma możliwość założenia w ramach serwisu własnego wirtualnego muzeum i zaprezentowania swoich niesamowitych zbiorów szerokiej publiczności.

 

Kolekcjonerzy mają możliwość dodania zdjęć eksponatów, szczegółowego opisania 
i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zaś zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.

 

Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania, poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Znajdzie się w nim miejsce dla wszystkich: kolekcjonerów militariów i miśnieńskiej porcelany, starych fotografii i designu PRL, monet i piwnych etykiet... Lista jest i pozostanie otwarta.

 

MyViMu to także możliwość komunikacji z innymi kolekcjonerami. W ramach serwisu działa forum dyskusyjne oraz system prywatnych wiadomości. Każdy kolekcjoner ma również możliwość oceniania i komentowania eksponatów w innych muzeach.

 

 


 

Media materials

 

 

MORE THAN 200 000 EXHIBITS IN MY VIRTUAL MUSEUM


Thousands of old coins and banknotes, hundreds of perfectly preserved military, police and fire service uniforms, a huge collection of gramophone records thogether with the mp3 files, more than one thousand matchboxes labels from the communism era, clay whistles, nutcrackers, fine china, side arms, box irons, canonicals, hats, buttons…

 

These are only some of the fascinating collections of My Virtual Museum. The collections which with the beginning of 2017 reached more than 200 000 exhibits.

 

During 7 years we have managed to accumulate a considerable number of various collections, say the admins of MyViMu. Many of them, meticulously gathered for years, are presented to the wider audience for the very first time. The more we are glad that collectors have chosen no other website than MyViMu.

 

With time MyViMu has turned out to be the right place not only for the collectors but also for all the enthousiasts of history, art, design and curiosities of every kind. To some of them it gave the possibility to organize family heirlooms. For many writers it became the valuable source of information and pictures (most of the photos on the website are published under Creative Commons license). For history teachers – the place to look for the interesting content for their lessons. For local patriots – the source of information about their town or region.

 

The website gives to this already considerable (10 000 users in august 2017) community of history and collecting lovers the possibility to communicate, discuss on forums, but also to support each other in identifying the most mysterious exhibits and filling up the gaps in their descriptions.

 

MyViMu is like a small virtual world where memories are brought back to life and where dusted off collections get to shine again.

 


 

ABOUT MYVIMU

 

MyViMu (My Virtual Museum) has been established in 2010 as a website for collectors composed of many museums created by individual users. Each one of them is free to set up his own virtual museum and to present his amazing collection to the wide audience.

 

Collectors can upload photos of their exhibits, describe them with details and organise them into collections. Their virtual museums can be visited 24/7 with no restrictions.

 

My Virtual Museum has been created with the aim of uniting collecting enthusiasts, explorers and all those out there with a passion for gathering things. There is a place for all of them: those who collect militaries and those who collect fine china, enthousiasts of old photos and mid century design, coins collectors and beer labels collectors... The list is open and always will be.

 

MyViMu gives also the possiblity to connect with other collectors. The website provides a forum and a private message system. Moreover, each collector is free to rate other user's exhibits and to comment on them.

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.