Privacy

Polityka prywatności serwisu MyViMu

- click here for English version - 


1. Dane osobowe pobierane od użytkownika

 

1. Korzystając z serwisu, jego użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy. 
2. Podanie danych osobowych następuje w przypadku dokonania rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu. 

3. Podczas rejestracji należy podać następujące dane: login (nazwa użytkownika), hasło, potwierdzenie hasła oraz adres e-mail. Dodatkowo podać można swoją datę urodzenia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rejestracji w serwisie.

 

2. Dane zbierane automatycznie przez system

 

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), usługę Google Analytics, serwisy społecznościowe 
2. Prawidłowa obsługa strony www.myvimu.com wymaga włączonej obsługi plików cookies. Informacje, jakie przechowujemy w "ciasteczkach" to dane potrzebne do logowania a także język, w jakim użytkownik zdecydował się korzystać ze strony. Cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika.

3. Pliki cookie są w pełni bezpieczne i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla danych Użytkownika. W każdej chwili można wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce, jednak może to wpłynąć na funkcjonowanie serwisu, tj. niektóre strony nie będą wyświetlane poprawnie lub serwis nie będzie posiadał pełnej funkcjonalności.

 

3. Sposób wykorzystywania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest MyViMu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Plac Górnośląski 21.

2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania serwisu MyViMu i innych serwisów skojarzonych spółki MyViMu. 

3. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim.  W przypadku poważnego wykroczenia, nadużycia, czy w innej sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa polskiego, dane o użytkowniku mogą zostać na żądanie przekazane organom państwowym.

4. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany bądź usunięcia danych osobowych w każdej chwili. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak Użytkownik będzie zarejestrowany w serwisie MyViMu. W każdej chwili Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta a wraz z nim swoich danych osobowych.

 

4. Sposób wykorzystywania danych zbieranych automatycznie

 

1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

2. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez "cookies" na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

 

5. Zabezpieczenie danych

 

1. Dane, powierzone nam przez użytkownika są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe nie są udostępniane publicznie. 

2. Formularze, które wymagają podania danych osobowych umieszczone są w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie z nimi jest szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.                

          
                                                                 
6. Kontakt z serwisem

 

W sprawach związanych z polityką prywatności i przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych przesyłając email na adres [email protected]

 

Privacy Policy

 

1. Personal data obtained from the User

 

1. While visiting the website the User remains anonymous as long as he/she wishes

2. Providing personal data is required in case of the registration. The registration is required to use all services availables on the website.

3. During the registration following data is required: login (user name), password and email adress

4. Providing the data is voluntary but indispensable for the registration process

 

2. Non-personal data automatically collected by the System

 

1. While visiting the Website publicly available data concerning the User are obtained automatically, including: IP address, domains name, type of browser used and the duration of a visit. These data can be collected by cookie files, Google Analytics or social media.

2. In order to be able to make proper use of the Website myvimu.com, cookies must be enabled in the User’s browser. The information we store in the cookies include the data needed to log in, and a language selected by the User in order to make use of the Website. Cookies do not contain the User’s personal data.

 

3. The terms of personal data use

 

1. The controller of the data is MyViMu Sp. z o.o. based in Gdynia, Plac Górnośląski 21

2. The data shall be gathered only in so far as this is necessary for proper operation of the Website MyViMu and other associated websites of the MyViMu Company.

3. Under no circumstances shall we make the Users' data available to third parties. In case of a serious offence, abuse or in other situation provided in provisions of Polish law the data may be directed to the State authorities

4. The User has the right to view, modify or delete his/her personal data at any time. 

5. The data will be proceeded as long as the User will be registered on MyViMu website. At any time the User has the right to ask to remove his/ her Account toghether with his/her personal data.

 

4. The terms of non-personal data use

 

The cookies files are used to adapt the content of the website to the preferences of the user and the optimization of the webiste use. They are also used to provide anonymous, aggregate statistics helping to understand the way the user uses the website without personally identify him/her.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.  Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google.

 

5. Data Security

 

1. The data entrusted to us by the User are adequately secured against unauthorised access. Personal data shall not be made available to the public. 

2. The forms where providing personal data is required are placed in a secure section of the Website, and establishing a connection with them is encrypted using the SSL protocol. 

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.