FOTO FORUM
Patronat medialny
Polecamy

 

LOSOWY EKSPONAT
Naszywka - ZS Unia - ok. 1960

obecne "numizmaty" -nie są przedmiotem zainteresowania numizmatyki

Profil Profesjonalny Starszy kustosz
10 listopada 2010
krążki medalierskie - szlachetny kruszec lub nie
bity przez różne mennice - zwykle nie jest numizmatem - czyli obiektem badań numizmatyki - jest medalem - bądź żetonem

numia.pl

... Mennica Polska wybiła trzeci numizmat z kolekcji prezentującej wizerunki herbów polskich rodów szlacheckich – Herbarz Szlachty Polskiej. Numizmat prezentuje herb rodu Doliwa. Dotychczas w serii ukazały się herby: Jastrzębiec, Kościesza. W przygotowaniu m.in.: Korczak, Leliwa i Rogala...

Skarbiec Mennicy przedstawił kolejnego wizerunek numizmatu z kolekcji: Poczet Królów i Książąt Polskich. Na numizmacie widnieje Henryk Walezy. Na kolejnych numizmatach zobaczymy: Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Augusta III Sasa.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Numizmatyka
Numizmatyka (z gr. νομισματική) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się badaniem monet, banknotów i innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, a także technicznym. W ostatnich latach coraz częściej za dział numizmatyki uważana jest polityka monetarna (zwalczanie przestępczości monetarnej, polityka emisyjna, obieg pieniądza, jako wyraz świadomych działań emitenta). Pochodzenie słowa numizmatyka nie jest do końca jasne - nie wiadomo, czy pochodzi od łacińskiego nummus, czy też od greckiego nomisma.
Główne zadania numizmatyki:
kolekcjonowanie i klasyfikowanie monet
datowanie monet: bezwzględne; analiza znaków menniczych; połączona analiza ikonograficzna, metrologiczna i epigraficzna
ustalanie kręgu użytkowników danych monet
określanie dodatkowych funkcji monet
wyjaśnianie i interpretacja faktów i procesów dziejowych

http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_pieni%C4%99%C5%BCny
Znak pieniężny – emitowany przez państwo materialny znak posiadania przez okaziciela określonej ilości pieniądza. Znaki pieniężne emitowane są w formie monet i banknotów. Gwarantem wartości znaku pieniężnego jest państwo.
Rozwój bankowości doprowadził do oddzielenia pojęcia pieniądza (jako abstrakcyjnego miernika zasobów kapitałowych) od pojęcia znaku pieniężnego, którego fizyczne posiadanie oznaczało posiadanie określonej ilości pieniędzy.
Współczesna doktryna mówi, że na pieniądz składają się trzy elementy[1]:
jednostka pieniężna,
suma pieniężna,
znak pieniężny.
Ten ostatni jest materialnym nośnikiem jednostek pieniężnych.
Ze względu na zdolność płatniczą znaki pieniężne można podzielić na[2]:
rzeczywiste
wycofane lub niewprowadzone
pozorne
Dodaj komentarz

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, również przy użyciu usługi Google Analytics. Kliknięcie "Tak, zgadzam się" lub dalsze korzystanie z serwisu bez wybrania żadnej z opcji oznacza akceptację cookies i przetwarzania danych zbieranych automatycznie, zgodnie z Regulaminem.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu danych zbieranych automatycznie.